Công thức tổng quát của ankan là:

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Công thức tổng quát mắng của ankan là:

  Bạn đang xem: Công thức tổng quát của ankan là:

  • A. CnH(n, m >=1).  
  • B. CnH2n+2  (n >= 1). 
  • C. CnH2n-2  (n >= 3).    
  • D. CnH2n (n >= 2).

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 71596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và ứng dụng - Step Up English

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Lý thuyết định lí ta-lét. định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét toán 8

CÂU HỎI KHÁC

 • X, Y, Z là 3 hiđrocacbon ở thể khí vô ĐK thông thường, khi phân huỷ từng hóa học X, Y, Z đều dẫn đến C và H2, thể tích H
 • Buta-1,3-đien sở hữu công thức cấu trúc là:
 • Đốt cháy trọn vẹn 1 hiđrocacbon, sau phản xạ nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước.
 • Tính hóa chất đặc thù của ankan là:
 • Công thức cấu trúc này tại đây mang tên là vinyl axetilen
 • Phương trình này tại đây sử dụng pha chế axetilen vô chống thử nghiệm là trúng.
 • Trong những anken mang lại sau đây, anken này sở hữu đồng phân hình học?
 • Ankin C4H6 sở hữu từng nào đồng phân mang lại phản xạ thế sắt kẽm kim loại (phản ứng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3)
 • Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 0,11 mol CO2  và 0,132 mol H2O.
 • CTTQ của ankin là:
 • Công thức tổng quát mắng của ankan là:
 • Cho lếu láo phù hợp A gồm  anken và ankađien hoàn toàn có thể tích là 6,72 lít (đktc)được  phân thành nhì phần vì chưng nhau:Phần 1: �
 • Hiện tượng để ý được khi  sục khí axetilen vô hỗn hợp dung dịch tím là:
 • Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam một hiđrocacbon A rồi mang lại thành phầm cháy trải qua bình 1 đựng dd H2SO4 quánh, dư; bình 2 đựng dung
 • Trime hóa axetilen nhận được sản phẩm
 • Đem nhóm cháy trả toàn  0,1 mol  lếu láo phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó nhau nhận được CO2 và nước sở hữu kh
 • Một lếu láo phù hợp bao gồm etilen và axetilen hoàn toàn có thể tích 6,72 lít (đktc).
 • Phương trình chất hóa học điều chế  metan vô chống thử nghiệm là:
 • Số thành phầm nhận được khi mang lại isobutan thuộc tính với clo tỉ trọng mol 1:1 (điều khiếu nại ánh sáng) là:
 • Trùng phù hợp etilen, thành phầm nhận được sở hữu cấu trúc là
 • Khi nhóm cháy trọn vẹn 1 mol C3H8 tao luôn luôn thu được
 • Hỗn phù hợp X bao gồm C2H2 và H2 lấy nằm trong số mol.
 • Khi mang lại but-1-en thuộc tính hỗn hợp HBr, theo gót qui tắc Maccopnhicop thành phầm này sau đó là thành phầm chính?
 • CH3 –CH(CH3)-CH2-CH3 mang tên là:
 • Hoàn trở thành những phương trình phản xạ sau:a. CH2= C(CH3)-CH=CH2 + Br2 →b. C2H5OH  (170oC) →
 • Nhận biết những hóa học sau: butan, but-1-in, but-2-in.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA