Phương trình điều chế nhựa PVC từ vinyl clorua

Phản ứng C2H3Cl → ( CH2CHCl )n 1 Phương trình pha trộn vật liệu nhựa PVC kể từ Vinyl clorua nC2H3Cl (CH2CHCl) n Hay 2 Điều khiếu nại phản xạ pha trộn vật liệu nhựa PVC Nhiệt phỏng, xúc tác, áp suất 3 Hiện tượng nhận ra Phương[.]

Phản ứng C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n Phương trình pha trộn vật liệu nhựa PVC kể từ Vinyl clorua nC2H3Cl Hay (CH2CHCl) n Điều khiếu nại phản xạ pha trộn vật liệu nhựa PVC Nhiệt phỏng, xúc tác, áp suất Hiện tượng nhận ra Phương trình khơng với tượng nhận ra quan trọng Trong tình huống này, chúng ta thông thường nên để ý hóa học thành phầm (-CH2CHCl-)n (Polyvinyl clorua), sinh Hoặc chúng ta nên để ý hóa học nhập cuộc C2H3Cl (Vinyl clorua), trở nên Nhựa Poli vinyl clorua Poli(vinylclorua) loại vật liệu nhựa sức nóng mềm tạo nên trở nên kể từ phản xạ trùng khớp vinylclorua (CH2=CHCl) Công thức phân tử: (C2H3Cl)n Công thức cấu tạo: Tên gọi: Poli(vinylclorua) Kí hiệu: PVC PVC hóa học rắn vơ đánh giá, cơ hội năng lượng điện chất lượng PVC trơ mặt mũi hóa học: Trong mơi ngôi trường axit, kiềm PVC bền khơng bị đổi khác Tuy nhiên PVC với phản xạ tiêu biểu vượt trội như: Phản ứng đề hidroclo hóa- Người tao pha trộn vật liệu nhựa PVC phản xạ trùng khớp vinylclorua (CH2=CHCl) Bài tập luyện áp dụng Câu 1: Tơ sau tơ nhân tạo? A Tơ visco B Tơ nilon-6,6 C Tơ nitron D Tơ tằm Lời giải: Đáp án: A Câu 2: Hai tơ sau tơ tổng hợp? A tơ nilon-6,6 B tơ nilon-6,6 tơ nitron C tơ tằm D tơ visco tơ axetat Lời giải: Đáp án: B Câu 3: cũng có thể pha trộn hóa học mềm PVC phản xạ trùng khớp monome sau A CH2=CHCH2Cl B CH3CH=CH2 C CH2=CHCl D CH2=CH2 Lời giải: Đáp án: C Giải thích: PVC –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome tạo nên trở nên CH2=CHCl Câu Nhận xét đặc thù vật lí cộng đồng polime ko đúng? A Hầu không còn hóa học rắn, khơng cất cánh B Đa số lạnh lẽo chảy khoảng chừng sức nóng phạm vi, khơng lạnh lẽo chảy nhưng mà bị phân bỏ đun lạnh lẽo C Đa số khơng tan dung môi thường thì, số tan dung mơi tương thích D Hầu không còn polime đôi khi với tính mềm dẻo, tính đàn hồi kéo trở nên sợi mềm, bền Lời giải: Đáp án: D Câu Phát biểu sau polime? A Tất polime tổ hợp pha trộn phản xạ trùng dừng B Tất polime ko thuộc tính với axit hoặc bazơ C Protein loại polime vạn vật thiên nhiên D Cao su buna-S với chứa chấp lưu hoàng phân tử Lời giải: Đáp án: C Giải thích: A Sai, Các polime tổ hợp pha trộn phản xạ trùng dừng trùng khớp Lấy ví dụ: trùng khớp vinyl clorua B Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) thuộc tính với hỗn hợp NaOH hoặc cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên thuộc tính với HCl: C Đúng, Protein loại polime vạn vật thiên nhiên với tơ tằm, lơng chiên, len D Sai, Trong cấu tạo cao su thiên nhiên buna – S khơng với chứa chấp lưu hoàng Câu Thủy tinh ranh hữu plexiglas loại hóa học mềm bền, xuyên suốt, với khả lại gần 90% độ sáng truyền qua chuyện nên dùng thực hiện kính tơ, máy cất cánh, kính xây đắp, kính bảo đảm, Polime dùng để làm sản xuất thủy tinh ranh hữu mang tên gọi A poli (metyl metacrylat) B poliacrilonitrin C poli (vinyl metacrylat) D poli (hexametylen ađipamit) Lời giải: Đáp án: A Giải thích: poli (metyl metacrylat) Thủy tinh ranh hữu pha trộn kể từ CH2=C(CH3)-COOCH3 (metyl metacrylat) phản xạ trùng khớp Câu Khẳng ấn định sau sai? A Polime khơng cất cánh B Polime khơng với sức nóng nhiệt độ chảy ấn định C Thủy tinh ranh hữu vật tư xuyên suốt, giòn bền D Đa số polime ko tan dung môi thường thì Lời giải: Đáp án: C Giải thích: A, B, D đích thị, polime với lượng phân tử rộng lớn, kết cấu nhiều đôi mắt xích tạo nên trở nên C sai thủy tinh ranh hữu loại hóa học mềm, bền, cứng, xuyên suốt Câu Một hình mẫu cao su thiên nhiên buna chứa chấp polibutađien phụ gia vô (khi cháy khơng tạo nên trở nên CO2 H2O) Đốt cháy hồn toàn 2, 50 gam hình mẫu cao su thiên nhiên thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) 2,025 gam nước Phần trăm polibutadien hình mẫu cao su thiên nhiên A 81,0% B 82,5% C 65,0% D 85,0% Lời giải: Đáp án: A Giải thích: Ta với nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol nH2O = 2,025/18 = 0,1125 mol => mpolibutadien = mC + mH = 0,15.12 + 0,1125.2 = 2,025 gam Vậy Phần Trăm polibutadien hình mẫu cao su thiên nhiên là: 2,025/2,5.100% = 81,0% Câu Thủy tinh ranh hữu polime mang tên poli(metyl metacrylat) Ưu điểm loại thủy tinh ranh bị chạm đập khơng vỡ trở nên miếng sắc và nhọn nhưng mà trở nên phân tử hạt ngơ Nhờ đặc thù nhưng mà thủy tinh ranh hữu dùng sản xuất A đôi mắt kính B kính an tồn thực hiện kính tơ C kính hành lang cửa số D kính thực hiện bể cá Lời giải: Đáp án: B Câu 10 Trùng thích hợp m etilen thu 1,5 polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ 80% Giá trị m A 1,80 B 2,00 C 1,875 D 1,25 Lời giải: Đáp án: C Giải thích: CH2=CH2 (-CH2-CH2-)n 28 → 28 1,5 ← 1,5 (theo lí thuyết) Vì H = 80% nên lượng etieln thực tiễn cần thiết lấy là: metilen = metilen lí thuyết : 0,8 = 1,5:0,8= 1,875 (tấn) Câu 11 Poli (vinl axetat) polime pha trộn phản xạ trùng khớp monome sau A C2H5COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-CH3 C CH2=CH-COO-C2H5 D CH3COO-CH=CH2 Lời giải: Đáp án: D Câu 12 Trong câu trên đây, câu với tuyên bố nhất? A Tơ nitron, politetrafloetilen, poli(metyl metacrylat) pha trộn cách thức trùng khớp B Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ enang, tơ axetat nằm trong loại tơ tự tạo C Tơ poliamit bền mặt mũi chất hóa học với chứa chấp group peptit dễ dẫn đến thủy phân mơi ngôi trường axit mơi ngôi trường kiềm D Cao su lưu hóa, amilopectin polime với cấu tạo mạch khơng lừa lọc Lời giải: Đáp án: A Giải thích: Tơ nitron, politetrafloetilen, poli(metyl metacrylat) pha trộn cách thức trùng khớp Câu 13 Polime sau tổ hợp phản xạ trùng ngưng? A poli (metyl metacrylat) B poli (etylen terephtalat) C polistiren D poliacrilonitrin Lời giải: Đáp án: B Câu 14 Trùng thích hợp 5,6 lít C2H4(đktc), hiệu suất phản xạ 90% lượng polime thu A 4,3 gam B 7,3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam Lời giải: Đáp án: D Giải thích: Số mol C2H4 0,25 mol → lượng = 0,25.28 = gam H = 90% => lượng polime 7.0,9 = 6,3 gam Xem thêm thắt phương trình phản xạ chất hóa học khác: ... giải: Đáp án: C Giải thích: A Sai, Các polime tổ hợp pha trộn phản xạ trùng dừng trùng khớp Lấy ví dụ: trùng khớp vinyl clorua B Sai, Poli (vinyl axetat) (PVA) thuộc tính với hỗn hợp NaOH hoặc cao... giải: Đáp án: B Câu 3: cũng có thể pha trộn hóa học mềm PVC phản xạ trùng khớp monome sau A CH2=CHCH2Cl B CH3CH=CH2 C CH2=CHCl D CH2=CH2 Lời giải: Đáp án: C Giải thích: PVC –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome... (hexametylen ađipamit) Lời giải: Đáp án: A Giải thích: poli (metyl metacrylat) Thủy tinh ranh hữu pha trộn kể từ CH2=C(CH3)-COOCH3 (metyl metacrylat) phản xạ trùng khớp Câu Khẳng ấn định sau sai? A Polime

Ngày đăng: 18/11/2022, 15:29

Bạn đang xem: Phương trình điều chế nhựa PVC từ vinyl clorua

Xem thêm: Cách xác định khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Xem thêm: Phương trình pha trộn vật liệu nhựa PVC kể từ vinyl clorua