Chuyên đề Hệ phương trình lớp 9

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Bạn đang xem: Chuyên đề Hệ phương trình lớp 9

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Toán lớp 9

Dạng 1: Giải bằng phương pháp thế hoặc công đại số:

Bài 1: Giải hệ phương trình sau:

a,

b,

c,

4 2 6

2 3

x y

x y

d,

Bài 2: Giải hệ phương trình sau:

a,

b,

c,

d,

2 3 2

3 2 3

x y

x y

Bài 3: Giải hệ phương trình sau:

a,

3 2

5 4 11

x y

x y

b,

3 2 11

4 5 3

x y

x y

c,

1

2 3

5 8 3

x y

x y

d,

0,3 0,5 3

1,5 2 1,5

x y

x y

Bài 4: Giải hệ phương trình sau:

a,

5 0

5 3 1 5

x y

x y

b,

2 3 3 2 5 3

4 4 2 3

x y

x y

c,

2 3 1

2 2 2

x y

x y

Bài 5: Giải hệ phương trình sau:

a,

2

3 1

1 6 2

x y

a x y a

( với a=-1, a=0, a=1) b,

2 1 2

2 1 1

x y

x y

Bài 6: Giải hệ phương trình sau:

a,

b,

3 5 1

2 8

x y

x y

c,

2 3 1

3 2

x y

x y

d,

5 2 4

6 3 7

x y

x y

Bài 7: Giải hệ phương trình sau:

a,

b,

2 2 5

2 1 10

x y

x y

c,

d,

2 3 11

4 6 5

x y

x y

Bài 8: Giải hệ phương trình sau:

a,

b,

2 2 9

2 3 4

x y

x y

c,

3 2 7

2 3 3

x y

x y

d,

3 2 10

2 1

3

3 3

x y

x y

Bài 9: Giải hệ phương trình sau:

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

a,

b,

2 5 8

2 3 0

x y

x y

c,

d,

Bài 10: Giải hệ phương trình sau:

a,

2 6 0

5 3 5 0

x y

x y

b,

c,

2 7

3 5 22 0

x y

x y

d,

Bài 11: Giải hệ phương trình sau:

a,

1 2 1 2 5

3 2 2 1 3

x y

x y

b,

2 3 4

2 5

x y x y

x y x y

Bài 12: Giải hệ phương trình sau:

a,

2 2 3 1 2

3 2 2 1 3

x y

x y

b,

3 4 5 56

4 5 28

x y x y

x y x y

Bài 13: Giải hệ phương trình sau:

a,

3 2 1

3 2

x y

x y

b,

3 1 2

3 2 2 1 3

x y

x y

Bài 14: Giải hệ phương trình sau:

a,

2 3 4

5 3 24

x y x y

x y x y

b,

2 1 2 3 2

Xem thêm: “Hạt dẻ” trong tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt

3 1 1 2

x y x y

x y x y

Bài 15: Giải hệ phương trình sau:

a,

2

4

3 2

2

1

5

x y

y

x

b,

2

1

3

2

3 5

2

x y

x y

x y

x y

Bài 16: Giải hệ phương trình sau:

a,

2 2

2 2

2 3 2

2 2 3 4 3

x y x

x y y

b,

2 2

2 2

2 1

2 2 2 3 2

x y xy

x y xy y

Bài 17: Giải hệ phương trình sau:

a,

3 2

3 2

xy x y

xy y x

b,

3 2 3

1 4 3

x y

x y

Bài 18: Giải hệ phương trình sau:

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

a,

2 3 7

3 2 8

x y x y

x y x y

b,

4 2 3 3 2 3 48

3 3 4 3 4 4 2 9 48

x y x y

x y x y

Bài 19: Giải hệ phương trình sau:

a,

6 8 2 3

5 5 3 2

x y x y

y x x y

b,

2 2 1 1,5 3 2 6

11,5 4 3 2 5

x y x

x y x

Bài 20: Giải hệ phương trình sau:

a,

8 5 3 11 4 7

12

7 5

3 2

9 4 13

15

5 4

x y y x

x

x y

b,

2 1

2

5 1 2

5 2 2

x x

y y

x y

x y

Bài 21: Giải hệ phương trình sau:

a,

2 3 5 2 6 15

3 3 2 3

y

x y

b,

2 5 5

5 5 2 5

x y

x y

c,

2 7

2 7 2 7 7

x y

x y

Bài 22: Giải hệ phương trình sau:

a,

3 3 2

2 2 6 6

x y

x y

b,

3 4 7 4 12

5 2 3 3 4 58

x y x y

x y x y

Bài 23: Giải hệ phương trình sau:

a,

5 2 2 1

4 7 3 4

x y x y

x y x y

b,

2 1 2 3 2

3 1 1 2

x y x y

x y x y

Bài 24: Giải hệ phương trình sau:

a,

2 2

2 2

2 3 2

2 2 3 4 3

x y x

x y y

b,

4

2 3

2

4 2

x y

x y

Bài 25: Giải hệ PT sau:

a,

3 1 2 2 4

4 1 2 9

x x y

x x y

b,

Bài 26: Giải hệ PT sau:

a,

b,

Bài 27: Giải hệ PT sau:

a,

b,

Giải hệ phương trình là mục chính cần thiết và luôn luôn phải có trong số bài bác thi đua Toán 9 na ná trong số đề thi đua nhập lớp 10 môn Toán. Đây là những dạng toán thông dụng bao hàm cả những dạng cơ phiên bản và nâng lên. Để hùn những em học viên học tập chất lượng phần này, VnDoc trình làng cho tới chúng ta tư liệu Chuyên đề Hệ phương trình Toán 9 cho những em xem thêm, rèn luyện.

Dạng 1: Giải vì chưng cách thức thế hoặc nằm trong đại số:

1) Cách giải vì chưng cách thức cộng:

- Nhân 2 vế của từng phương trình với một số phù hợp (nếu cần) sao cho những thông số của một ẩn này ê nhập nhị phương trình của hệ đều nhau hoặc đối nhau.

- sát dụng quy tắc nằm trong đại số sẽ được hệ phương trình mới mẻ, nhập ê sở hữu một phương trình nhưng mà thông số của 1 trong 2 ẩn vì chưng 0 (tức là phương trình một ẩn).

- Giải phương trình một ẩn một vừa hai phải nhận được rồi suy đi ra nghiệm của hệ ê mang đến.

Lưu ý: Trong tình huống thông số của một ẩn này ê nhập 2 phương trình đều nhau hoặc đối nhau, tớ giải hệ phương trình vì chưng cách thức nằm trong.

Tuy nhiên nhập một trong những tình huống tớ hoàn toàn có thể nhân 2 vế của phương trình với nằm trong một trong những không giống 0 nhằm thực hiện xuất hiện tại thông số của và một ẩn này ê đều nhau hoặc đối nhau rồi giải hệ phương trình vì chưng cách thức nằm trong như bên trên.

2) Cách giải vì chưng cách thức thế:

- Dựng quy tắc thế thay đổi hệ phương trình ê mang đến sẽ được một hệ phương trình mới mẻ, nhập ê sở hữu một phương trình một ẩn.

- Giải phương trình một ẩn một vừa hai phải sở hữu. Rồi suy đi ra nghiệm của hệ tiếp tục mang đến.

Lưu ý: Trong tình huống nếu như sở hữu một ẩn nhập 2 phương trình sở hữu thông số là 1 trong hoặc -1 tớ hãy dùng cách thức thế nhằm giải hệ phương trình nhằm tách phức tạp.

Trắc nghiệm đánh giá con kiến thức

Bài trắc nghiệm số: 1585

Dạng 2: Giải hệ vì chưng cách thức bịa ẩn phụ

+ Cách 1: Đặt ĐK nhằm hệ phương trình sở hữu nghĩa

+ Cách 2: Đặt ẩn phụ phù hợp và bịa ĐK mang đến ẩn phụ

+ Cách 3: Giải hệ bám theo những ẩn phụ tiếp tục bịa (sử dụng cách thức thế hoặc cách thức nằm trong đại số) tiếp sau đó kết phù hợp với ĐK của ẩn phụ

Xem thêm: 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Trên Máy Tính Online/Offline Tốt Nhất

+ Cách 4: Với từng độ quý hiếm ẩn phụ tìm kiếm được, thăm dò nghiệm ứng của hệ phương trình và kết phù hợp với ĐK lúc đầu.

Dạng 3: Giải hệ phương trình tía ẩn

Dạng 4: Giải và biện luận hệ phương trình:

Dạng 5: Các vấn đề sở hữu liên quan

Dạng 6: Hệ phương trình sở hữu lốt độ quý hiếm tuyệt đối

Dạng 7: Hệ phương trình đối xứng loại I

Dạng 8 : Hệ phương trình đối xứng loại II

Dạng 9 : Hệ phương trình phong cách bậc hai

..........................

 • Tổng ăn ý đề thi đua nhập lớp 10 được vận chuyển nhiều nhất
 • Bộ đề thi đua nhập lớp 10 môn Toán
 • Đề thi đua demo nhập lớp 10 môn Toán ngôi trường trung học cơ sở Kim Giang, TX Thanh Xuân năm học tập 2019 - 2020
 • Môn thi đua loại tư nhập lớp 10
 • 8 Chuyên đề Toán nâng lên ôn thi đua lớp 10 và thi đua học viên xuất sắc lớp 9
 • Bộ đề thi đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán năm học tập 2019 - 2020
 • 18 Đề thi đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Vật lý
 • Chủ đề 1: Căn bậc nhị và những vấn đề liên quan
 • Chủ đề 2: Bất đẳng thức
 • Chủ đề 3: Phương trình
 • Chủ đề 4: Hàm số hàng đầu - hàm số bậc hai
 • Chủ đề 5: Hệ phương trình
 • Chủ đề 7: Hình học
 • Chủ đề 6: Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình - hệ phương trình

Mời chúng ta vận chuyển về nhằm xem thêm toàn cỗ Chuyên đề Hệ phương trình lớp 9. Để hùn chúng ta nhận thêm nhiều tư liệu tiếp thu kiến thức không dừng lại ở đó, VnDoc.com chào chúng ta xem thêm những Đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 và Tài liệu ôn thi đua nhập lớp 10 môn Toán bên trên VnDoc nhằm tập luyện thêm thắt kĩ năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta ôn thi đua chất lượng.