LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC - TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TOÁN LỚP 3

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Khái niệm về biểu thức và độ quý hiếm của biểu thức:

Biểu thức số học tập bao hàm những số được nối cùng nhau bởi vì những quy tắc tính.

Bạn đang xem: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC - TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TOÁN LỚP 3

Giá trị của biểu thức: Là thành phẩm sau thời điểm tiến hành những quy tắc tính nhập biểu thức.

2. Các dạng biểu thức và trật tự tiến hành quy tắc tính:

- Biểu thức chỉ chứa chấp những quy tắc tính nằm trong cường độ ưu tiên: Cộng, trừ hoặc nhân, chia: Thực hiện tại quy tắc tính kể từ trái khoáy thanh lịch nên.

- Biểu thức chứa chấp những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia:

Thực hiện tại nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau;

- Biểu thức chứa chấp vết ngoặc ( ) :

Thực hiện tại quy tắc tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 93 : 3 x 7                                b) 15 x 7 : 5

Hướng dẫn:

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7 = 217

b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5 = 21

Ví dụ 2: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cùng theo với 42.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ lên đường 74.

Hướng dẫn:

a) 15 x 4 + 42 = 60 + 42 = 102.

b) 98 + 37 - 74 = 135 - 74 = 61.

Ví dụ 3: Em hái được 12 hoa lá, chị hái được 13 hoa lá. Sau bại cả nhì u gói số hoa vừa vặn hái trở thành 5 bó. Hỏi từng bó đem từng nào bông hoa?

Hướng dẫn:

Em và chị hái được số hoa là:

12 + 13 = 25 (bông)

Mỗi bó hoa đem số bông là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông.

Ví dụ 4: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

Xem thêm: “☻” nghĩa là gì: Mặt cười đen Emoji

a) 99927 : (10248:8 – 1272)

b) (10356×5 – 780) : 6

Hướng dẫn:

a) 99927 : (10248:8 – 1272) = 99927 : (1281 - 1272) = 99927 : 9 = 11103.

b) (10356×5 – 780) : 6 = (51780 - 780) : 6 = 51000 : 6 = 8500

Ví dụ 5: Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức:

a) 52 + 37 + 48 + 63

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

Hướng dẫn:

a) 52 + 37 + 48 + 63

= 52 + 48 + 37 + 63

= 100 + 100

= 200

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+3+2)

= 24 x 10

= 240

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính thương của 90 và 5 rồi cùng theo với 72.

b) Tính tích của 63 và 4 rồi phân chia mang đến 3.

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) (4672 + 3583) : 5

b) 4672 – (3583 – 193)

Bài 3: Tìm một vài biết lấy số bại nhân với 7 rồi cùng theo với 39 thì được một biểu thức có mức giá trị bởi vì 900.

Bài 4: Cho biểu thức 5 x 6 + 48 : 3. Hãy đặt điều vết ngoặc đơn nhập biểu thức bên trên sẽ được thành phẩm bởi vì 90.

Xem thêm: Công thức pha màu tím để tạo hiệu ứng đẹp mắt trong nghệ thuật

Bài 5: Thêm vết ngoặc đơn nhập những biểu thức sau sẽ được biểu thức mới mẻ có mức giá trị bởi vì 130.

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 15 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên cuongthinhcorp.com.vn để hiểu biết bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 16