Bài 27. Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống | SGK Địa lí lớp 10 - Kết nối tri thức


Cho bảng số liệu: 1. Tính tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất năm 2000 và năm 2019. 2. Vẽ biểu vật thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu sản lượng thực của trái đất năm 2000 và 2019. 3. Nhận xét sự thay cho thay đổi quy tế bào và tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất 2 năm 2000 và 2019.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Tính tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất năm 2000 và năm 2019.

Phương pháp giải:

- Tính tổ chức cơ cấu sản lượng tức là tính tỉ trọng sản lượng của những loại cây nhập tổng sản lượng thực phẩm (chiếm từng nào phần %)

- Cách tính: lấy độ quý hiếm sản lượng từng cây phân chia mang lại tổng sản lượng thực phẩm của năm.

Ví dụ: Tỉ trọng sản lượng của lúa gạo năm 2000 = (598,7 : 2058,7) x 100 = 29,1%.

Lời giải chi tiết:

Bảng cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất năm 2000 và năm 2019 (%)

Câu 2

Vẽ biểu vật thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu sản lượng thực của trái đất năm 2000 và 2019.

Phương pháp giải:

- Xác format biểu đồ: biểu vật tròn trĩnh đem nửa đường kính không giống nhau (từ khóa “thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu”, thời hạn 2 năm).

- Tính buôn bán kinh lối tròn:

+ Cho biểu vật tròn trĩnh năm 2000 đem nửa đường kính R1= 2cm.

+ Bán kính biểu vật tròn trĩnh năm 2019 đem buôn bán \({R_1}.\sqrt {\frac{{{S_2}}}{{{S_1}}}} \)

Trong đó: S1 là tổng mức sản lượng lúa năm 2000, S2 là tổng mức sản lượng lúa năm 2019.

Lời giải chi tiết:

- Bán kính biểu vật tròn trĩnh năm 2019:

R2 = \({2}.\sqrt {\frac{{{3075,9}}}{{{92058,7}}}} \) = 2,4 (cm).

- Vẽ biểu đồ:

Xem thêm: Toán lớp 5 tỉ số phần trăm: Lý thuyết và bài tập

Chú giải:

Biểu vật quy tế bào và tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất năm 2000 và 2019 (%)

Câu 3

Nhận xét sự thay cho thay đổi quy tế bào và tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất 2 năm 2000 và 2019.

Phương pháp giải:

- Nhận xét bao quát về sản lượng thực phẩm trái đất (cây này vào vai trò quan tiền trọng) và đem sự thay cho thay đổi qua quýt trong năm về quy tế bào và con số.

- Nhận xét sự thay cho thay đổi quy tế bào nhờ vào số liệu vô cùng (tổng sản lượng lượng thực thế giới) (tăng hoặc giảm? bao nhiêu?).

- Nhận xét sự thay cho thay đổi về tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm nhờ vào số liệu kha khá (tỉ trọng sản lượng những loại cây) (cây này tăng? Cây này giảm).

Lời giải chi tiết:

- Trong tổ chức cơ cấu sản lượng thực phẩm trái đất lúc này, lúa gạo – tiểu mạch và ngô là những cây xanh vào vai trò cần thiết nhất, cướp tỉ trọng cao nhập tổ chức cơ cấu, tuy vậy đang xuất hiện sự thay cho thay đổi qua quýt trong năm.

- Về quy tế bào, sản lượng thực phẩm trái đất đem Xu thế tăng: năm 2000 đạt 2058,7 triệu tấn -> 2019 đạt 3075,9 triệu tấn, gia tăng 1017,2 triệu tấn.

- Về cơ cấu:

+ Tỉ trọng sản lượng của lúa gạo đem Xu thế rời (từ 29,1% -> 24,5%), tỉ trọng sản lượng tiểu mạch rời (từ 28,4% -> 24,8%), tỉ trọng sản lượng của ngô tăng (28,7% -> 37,3%).

+ Trước phía trên, năm 2000 lúa gạo đem tỉ trọng sản lượng tối đa, tuy nhiên cho tới năm 2019 ngô đem tỉ trọng sản lượng tối đa.


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 26. Tổ chức cương vực nông nghiệp, một trong những yếu tố cải cách và phát triển nông nghiệp tân tiến bên trên trái đất và triết lý cải cách và phát triển nông nghiệp nhập sau này SGK Địa lí 10 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày

  1. Trình bày ý niệm và tầm quan trọng của tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp. 2. Phân biệt tầm quan trọng và Điểm sáng của một trong những kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp. 3. Nêu một trong những yếu tố cải cách và phát triển nông nghiệp tân tiến bên trên trái đất...

 • Bài 25. Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản SGK Địa lí 10 Kết nối học thức

  1. Trình bày tầm quan trọng và Điểm sáng của ngành lâm nghiệp. 2. Trình bày hoạt động và sinh hoạt trồng rừng và khai quật rừng bên trên trái đất. 3. Trình bày tầm quan trọng và Điểm sáng của ngành thủy sản. 4. Trình bày hoạt động và sinh hoạt nuôi trồng và khai quật thủy sản bên trên trái đất...

 • Bài 24. Địa lí ngành nông nghiệp SGK Địa lí 10 Kết nối học thức

  1a. Nêu tầm quan trọng của ngành trồng trọt. 1b. Trình bày Điểm sáng của ngành trồng trọt. 1c. Kể thương hiệu những cây thực phẩm chủ yếu và một trong những cây lâu năm. Trình bày và phân tích và lý giải sự phân bổ của những cây thực phẩm và một trong những cây lâu năm. 2a. Nêu tầm quan trọng của ngành chăn nuôi...

 • Bài 23. Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cải cách và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SGK Địa lí 10 Kết nối học thức

  1. Nêu tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 2. Trình bày Điểm sáng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 3. Phân tích những yếu tố tác động cho tới sự cải cách và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 4. Trong những yếu tố tác động, yếu tố này đem tầm quan trọng đưa ra quyết định Xu thế cải cách và phát triển phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của từng lãnh thổ? Tại sao? ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối học thức - Xem ngay

Xem thêm: Khám phá liên hệ giữa đường kính và dây cung trong toán học

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.