Công thức tính diện tích hình lập phương, thể tích khối lập phương

Bài ghi chép tiếp sau đây tiếp tục reviews công thức tính thể tích khối lập phương, công thức tính diện tích S hình lập phương, chào chúng ta tìm hiểu thêm.

Công thức tính diện tích S hình lập phương

Tính diện tích S toàn phần của hình lập phương

Stp=6.a²

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình lập phương, thể tích khối lập phương

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Sxq = 4. a²

a: Các cạnh của hình lập phương.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình lập phương đem 6 cạnh đều phải có độ dài rộng đều bằng nhau với chiều nhiều năm là 4cm.

Trả lời:

Gọi a là chiều nhiều năm những cạnh của hình lập phương.

Áp dụng theo dõi công thức tính diện tích S hình lập phương, tao có:

Stp = 6a² = 6 x (4)² = 6 x 16 = 96 cm2

Sxq = 4a² = 4 x (4)² = 4 x 16 = 64 cm2

Công thức tính thể tích khối lập phương

V=a^{3}

Công thức tính chừng nhiều năm đàng chéo cánh hình lập phương

D=a\sqrt{3}

Công thức tính chừng nhiều năm đàng chéo cánh những mặt mày mặt của hình lập phương

d=a\sqrt{2}

Công thức tính chu vi hình lập phương

P= 12.a

Trong đó:

  • S là diện tích S hình lập phương.
  • V là thể tích khối lập phương.
  • P là chu vi hình lập phương
  • a là chừng nhiều năm những cạnh hình lập phương.
  • D là đàng chéo cánh khối lập phương.
  • d là đàng chéo cánh những mặt mày mặt mày.

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối hình đem toàn bộ 8 đỉnh với 6 mặt mày đều là hình vuông vắn đều bằng nhau, 12 cạnh đem chiều nhiều năm đều bằng nhau.

Hình lập phương cũng chính là hình khối lục diện vuông, hình vỏ hộp chữ nhật đem những cạnh đều bằng nhau, hoặc hình khối mặt mày thoi vuông.

Lưu ý:

  • Đường chéo cánh những mặt mày mặt của khối có tính nhiều năm đều bằng nhau.
  • Đường chéo cánh của hình khối cũng nhiều năm đều bằng nhau.
  • 6 mặt mày phẳng phiu đối xứng vị nhau
  • Có 12 cạnh vị nhau

Chúng tao đem hình lập phương có tính nhiều năm những cạnh là a như sau:

Bài toán về tính chất thể tích khối lập phương

Bài 1: 

Một hình lập phương A đem diện tích S toàn phần là 384 cm². Hỏi hình lập phương cơ hoàn toàn có thể tích bao nhiêu?

Bài giải:

Diện tích một phía của hình lập phương là: 384 : 6 = 64 cm²

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương là 8cm vì thế 64 = 8 x 8.

Vậy, thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³

Bài 2: 

Diện tích lòng của một bể kính hình vỏ hộp chữ nhật là 250cm² và bể đang được chứa chấp nước. hiểu rằng nếu như cho 1 khối lập phương vị sắt kẽm kim loại cạnh 10cm nhập bể (đáy bên trên khối lập phương vị mặt mày nước) thì khối lập phương vừa đẹp ngập nội địa . Hãy tính độ cao mực nước.

Giải:

Tổng thể tích của lượng nước đem nhập bể và thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500 cm³

Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước đem nhập bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Ví dụ 3: Hình lập phương A đem cạnh 4 centimet. Hình lập phương B đem cạnh vội vàng gấp đôi cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B vội vàng từng nào phen thể tích hình lập phương A.

Giải:

Cạnh hình lập phương B là:

4 × 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 × 8 × 8 = 512 (cm³)

Thể tích hình lập phương A là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm³)

Ta đem 512 ÷ 64 = 8. Vậy : Thể tích hình lập phương B vội vàng 8 phen thể tích hình lập phương A.

Ví dụ tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Ví dụ 1: Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp ko có nắp đậy vị bìa cứng hình dạng lập phương đem cạnh 2,5 dm. Tính diện tích S phần bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp.

Xem thêm: %C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81 trong Tiếng Anh, dịch

Giải:

Vì ko có nắp đậy nên chỉ có thể đem 5 mặt mày. Vậy diện tích S phần bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

Diện tích một phía của vỏ hộp là:

2,5 × 2, 5 = 6,25 (dm2)

Diện tích bìa cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

6,25 × 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25dm2.

Ví dụ 2: Có nhị hình lập phương, diện tích S toàn phần của hình lập phương loại nhất là 486 cm², diện tích S toàn phần của hình lập phương loại nhị là 54 cm². Hỏi:

a, Diện tích toàn phần của hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu phen diện tích S toàn phần hình lập phương loại hai?

b, Cạnh của hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu phen cạnh của hình lập phương loại hai?

Giải:

a, Diện tích toàn phần của hình lập phương loại nhất vội vàng diện tích S toàn phần hình lập phương loại nhị số phen là:

486 : 54 = 9 (lần)

b, Diện tích một phía của hình lập phương loại nhất là:

486 : 6 = 81 (cm2)

Vì 81 = 9 x 9 nên cạnh của hình lập phương loại nhất là 9cm

Diện tích một phía của hình lập phương loại nhị là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh của hình lập phương loại nhất là 3cm

Cạnh của hình lập phương loại nhất vội vàng cạnh của hình lập phương loại nhị số phen là:

9 : 3 = 3 (lần)

Đáp số: a) 9 lần

b) 3 lần

Ví dụ 2: Một căn chống hình dạng lập phương có tính nhiều năm cạnh là 7m. Người tao mong muốn quét dọn vôi xà nhà và 4 mặt mày tường của chống. Trên 4 mặt mày tường đem 2 cửa chính từng cửa ngõ đem chiều nhiều năm 1,6m và chiều rộng lớn 2,2m và 4 hành lang cửa số, từng cửa ngõ đem chiều nhiều năm 1,2m và rộng lớn 1,5m. Tiền mướn quét dọn vôi 1 mét vuông không còn 1500 đồng. Hỏi chi phí công quét dọn vôi căn chống cơ không còn bao nhiêu?

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

4 x 7 x 7 = 196 (m2)

Diện tích một phía của hình lập phương là:

7 x 7 = 49 (m2)

Diện tích một cửa chính là:

1,6 x 2,2 = 3,52 (m2)

Diện tích một hành lang cửa số là:

1,2 x 1,5 = 1,8 (m2)

Diện tích cần thiết tô (chưa tính những cửa) là:

196 + 49 = 245 (m2)

Diện tích thực tiễn cần thiết tô là:

245 – 3,52 x 2 – 1,8 x 4 = 230,76 (m2)

Số chi phí mướn quét dọn vôi là:

230,76 x 1500 = 346140 (đồng)

Xem thêm: "giải quyết" là gì? Nghĩa của từ giải quyết trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

Đáp số: 346140 đồng

Mong rằng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta hiểu thêm kỹ năng và kiến thức về hình lập phương. Bookmark nội dung bài viết và banh rời khỏi khi chúng ta cần thiết nhé.

Ngoài diện tích S của hình lập phương, thể tích hình lập phương, những chúng ta có thể dò la hiểu tăng về những công thức tính diện tích S, thể tích của những hình khác ví như hình vuông vắn, hình bình hành, hình chữ nhật, khối lăng trụ...