Bài toán hình tròn lớp 5: Đáp án và tính chu vi, diện tích

Bài toán hình trụ lớp 5: Đáp án và tính chu vi, diện tích S chung học viên lớp 5 nắm rõ kiến thức và kỹ năng và áp dụng vô giải những bài xích luyện.

Hôm ni, Mytour tiếp tục tổ hợp Việc về hình trụ lớp 5 hỗ trợ đáp án cơ phiên bản và nâng lên, chung học viên ôn lại kiến thức và kỹ năng và tập luyện khả năng giải bài xích luyện.

Bạn đang xem: Bài toán hình tròn lớp 5: Đáp án và tính chu vi, diện tích

Bài toán tính chu vi và diện tích S hình trụ lớp 5

Mẹo Xem trước công thức tính chu vi, diện tích S hình trụ nhằm vận dụng công thức đúng

1. Bài luyện về hình trụ lớp 5 vô SGK

Bài 1 Trang 100 SGK Toán 5 Luyện Tập: Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính r:

a) r = 6cm;                                                     b) r = 0,35dm.

Đáp Án:
a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)
b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)
    Đáp số: a) 113,04 (cm2);
                 b) 0,38465 (dm2)

Bài 2 Trang 100 SGK Toán 5 Luyện Tập: Tính diện tích S hình trụ biết chu vi C = 6,28cm.

Đáp Án:
Theo đề bài xích tao có: d x 3,14 = C
                             d x 3,14 = 6,28
                             d= 6,28 : 3,14
                             d = 2
Vậy 2 lần bán kính của hình trụ bởi 2cm
Bán kính của lối tròn trặn là:
            2 : 2 = 1(cm)
Diện tích của hình trụ là:
           1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)
                             Đáp số: 3,14 (cm2)

3.  Bài 3 Trang 100 SGK Toán 5 Luyện Tập: Miệng giếng nước là 1 trong những hình trụ với nửa đường kính 0,7m. Người tao xây trở thành giếng rộng lớn 0,3m xung quanh mồm giếng. Tính diện tích S của trở thành giếng bại liệt.

Đáp Án:
Diện tích của hình trụ nhỏ bé (miệng giếng) là:
            0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)
Bán kính của hình trụ rộng lớn là:
            0,7 + 0,3 = 1 (m)
Diện tích của hình trụ rộng lớn là:
            1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)
Diện tích của trở thành giếng là:
            3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)
 Đáp số: 1,6014 (m2).

 Lưu ý:
Các em rất có thể tìm hiểu thêm thêm Giải bài xích luyện trang 100 SGK Toán 5, Luyện luyện nhằm hiểu rằng cách thức giải. Hình như, Các em rất có thể tìm hiểu thêm tăng Giải Toán 5 trang 98 SGK, Chu vi hình tròn để gia tăng công thức tính chu vi hình trụ, thực hiện bài xích rất tốt.

2. Bài luyện về hình trụ lớp 5 vô Vở bài xích tập

Bài 1 trang 11 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo phù hợp vô dù trống trải :

Hình tròn123
Đường kính1,2cm1,6dm0,45m
Chu vi   

Lời giải:

Chu vi hình trụ (1) : C = d ⨯ 3,14 = 1,2 ⨯ 3,14 = 3,768cm

Chu vi hình trụ (2) : C = 1,6 ⨯ 3,14 = 5,024dm

Chu vi hình trụ (3) : C = 0,45 ⨯ 3,14 = 1,413m

Hình tròn123
Đường kính1,2cm1,6dm0,45m
Chu vi3,768cm5,024dm1,413m

Bài 2 trang 11 VBT Toán 5 Tập 2: Điền số phù hợp vô dù trống trải :

Hình tròn123
Đường kính5m2,7dm0,45cm
Chu vi   

Lời giải:

Chu vi hình (1) : C = d ⨯ 3,14 = r ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 5 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 31,4m

Chu vi hình (2) : C = 2,7 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 16,956dm

Chu vi hình (3) : C = 0,45 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 2,826cm

Hình tròn123
Đường kính5m2,7dm0,45cm
Chu vi31,4m16,956dm2,826cm

Bài 3 trang 11 VBT Toán 5 Tập 2: Bánh xe cộ nhỏ bé của một đầu máy xe cộ lửa với 2 lần bán kính là 1 trong,2m. Tính chu vi của bánh xe cộ bại liệt.

Tóm tắt

Lời giải:

Chu vi bánh xe cộ là :
1,2 ⨯ 3,14 = 3,768 (m)
Đáp số : 3,768m

Bài 1 trang 13 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo phù hợp vô dù trống trải :

Lời giải:

Diện tích hình trụ (1) : S = r ⨯ r ⨯ 3,14

= 2,3 ⨯ 2,3 ⨯ 3,14 = 16,6106cm2

Diện tích hình trụ (2) : S = 0,2 ⨯ 0,2 ⨯ 3,14 = 0,1256dm2

Diện tích hình trụ (3) :

3.  Các Việc tính chu vi và diện tích S lớp 5 về hình tròn

Câu 1. Tìm chu vi và diện tích S hình trụ có:

a) r = 5cm ; r = 0,8cm ; r = 4/5 dm.

b) d = 5,2m ; d = 1,2m ; d = 3/5 dm.

Câu 2. Tính 2 lần bán kính hình trụ với chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.

Câu 3. Tính nửa đường kính hình trụ với chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

Câu 4. Tính diện tích S hình trụ với chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

Câu 5. Một bảng dẫn đường hình trụ với 2 lần bán kính 50cm.

a. Tính diện tích S bảng dẫn đường bởi mét vuông?

b. Tính tổng ngân sách tô tấm bảng bại liệt nếu như từng mét vuông không còn 7000 đồng?

Câu 6. Một biển lớn báo giao thông vận tải tròn trặn với 2 lần bán kính 40cm. Diện tích phần mũi thương hiệu trên biển khơi báo bởi 1/5 diện tích S của biển lớn báo. Tính diện tích S phần mũi tên?

Câu 7. Diện tích hình H đang được nghĩ rằng tổng diện tích S hình chữ nhật và nhì nửa hình trụ. Tìm diện tích S hình H.

Câu 8. Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 4cm. Tính diện tích S phần tô đậm của hình vuông vắn ABCD (xem hình vẽ)

Câu 9. Tính diện tích S phần tô đậm hình trụ (xem hình vẽ bên) lúc biết 2 hình trụ với nằm trong tâm O và nửa đường kính theo lần lượt là 0,8 m và 0,5m.

Câu 10. Cho hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 8cm.

a) Tính chu vi hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB; hình trụ tâm M, 2 lần bán kính OA và hình trụ tâm N, 2 lần bán kính OB.

b) So sánh tổng chu vi của hình trụ tâm M và hình trụ tâm N với chu vi hình trụ tâm O.

Câu 11. Tính diện tích S hình tam giác vuông ABC vô hình vẽ mặt mày, lúc biết hình trụ tâm A với chu vi là 37,68 centimet.

Câu 12. Một loại nống hình trụ với chu vi đo được 376,8cm. Tính diện tích S loại nống rời khỏi mét vuông?

Câu 13. Sân ngôi trường em hình chữ nhật với chiều nhiều năm 45m và rộng lớn chiều rộng lớn 6,5m. Chính thân mật sảnh có một bể hoa hình trụ 2 lần bán kính 3,2m. Tính diện tích S sảnh ngôi trường còn lại?

Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Câu 14. Đầu thôn em với bới 1 loại giếng, mồm giếng hình trụ với 2 lần bán kính 1,6m. Xung xung quanh mồm giếng người tao xây 1 loại trở thành rộng lớn 0,3m. Tính diện tích S trở thành giếng?

Câu 15. Hình vẽ mặt mày là 1 trong những hình vuông vắn ABCD với chu vi 48 dm. Tính diện tích S phần gạch ốp chéo?

Câu 16. Trong sảnh ngôi trường, người tao trồng nhì bể hoa hình trụ. Bồn trồng hoa cúc với 2 lần bán kính 40dm. Bồn trồng hoa huê hồng với chu vi 9,42 m. Hỏi bể hoa nào là với diện tích S to hơn và to hơn từng nào dm?

Câu 17. Sân ngôi trường Nguyễn Huệ hình thang với khoảng nằm trong nhì lòng 40m, độ cao 30m. Giữa sảnh, người tao xây một bể hoa hình trụ với chu vi 12,56m. Tính diện tích S sót lại của sảnh ngôi trường Nguyễn Huệ?

Câu 18. Trên một khu đất nền hình chữ nhật chiều rộng lớn 12m và bởi chiều nhiều năm, người tao che một nền ngôi nhà hình vuông vắn chu vi 24m và xây một bể hoa hình trụ nửa đường kính 2m, cộng đồng xung quanh rừng hoa, người tao thực hiện một lối lên đường rung rinh không còn diện tích S 15,70m2. Tính diện tích S khu đất còn lại?

Câu 19. Một sảnh chuyển động với dáng vẻ và độ cao thấp như hình vẽ mặt mày. Tính:

a) Chu vi sảnh chuyển động.

b) Diện tích sảnh chuyển động.

Câu đôi mươi. Tại thân mật một miếng khu đất hình chữ nhật nhiều năm 14m, rộng lớn 9m, người tao bới một chiếc ao hình trụ với 2 lần bán kính 5m.

a) Tính diện tích S miếng đất?

b) Tính diện tích S mặt mày ao?

c) Tính diện tích S miếng khu đất còn lại?

Câu 21. Tính diện tích S những hình trụ sau, biết buôn bán kính:

a) r = 15cm

b) r = 0,7dm

c) r = m

Câu 22. Tính diện tích S những hình trụ sau, biết lối kính:

a) d = 8cm

b) d = 6,2dm

c) d = m

Câu 23. Tính diện tích S những hình trụ sau, biết chu vi:

a) C = 6,28cm

b) C = 113,04dm

c) C = 0,785m

Câu 24. Một khu đất nền hình chữ nhật với chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 7,2m và bởi chiều rộng lớn. Người tao thực hiện một bể hoa hình trụ với 2 lần bán kính 6m. Khu khu đất sót lại chúng ta trồng rau củ.

a) Tính diện tích S khu đất nền hình chữ nhật.

b) Tính diện tích S bể hoa hình trụ.

c) Tính diện tích S khu đất nền trồng rau củ.

Câu 25. Trên một miếng vườn hình thang với khoảng nằm trong nhì lòng là 15,5m; độ cao 7,8m; người tao bới một ao nuôi cá hình trụ với chu vi 50,24m. Hãy tính diện tích S sót lại của miếng vườn.

Câu 26. Tính diện tích S phần tô đậm của những hình sau:

Câu 27. Sân ngôi trường hình chữ nhật với diện tích S là 864 mét vuông. tường chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều nhiều năm. Tìm chu vi hình của sảnh trường?

Câu 28

Tính chu vi hình trụ với nửa đường kính r:

a) r = 5cm

b) r = 1,2 dm

c) r = 3/3 m

Câu 29. Bánh xe cộ nhỏ bé của một máy kéo với nửa đường kính 0,5 m. bánh xe cộ rộng lớn của sản phẩm kéo bại liệt với nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe cộ nhỏ bé lăn chiêng được 10 vòng thì bánh xe cộ rộng lớn lăn chiêng được bao nhiêu vòng.

Câu 30. Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính r :

a) r = 6 cm

b) r = 0,5 m

c) r = 3/5 dm

Câu 31. Tính diện tích S hình trụ với 2 lần bán kính d:

a) d = 15cm

b) d = 0,2

c) d = 2/5 m

Câu 32. Tính chu vi hình trụ với 2 lần bán kính d:

a) d = 0,8 m

b) d = 35 cm

c) d = 8/5 dm

Câu 33.

a) Tính 2 lần bán kính hình trụ với chu vi là 18,84 centimet.

b) Tính nửa đường kính hình trụ với chu vi là 25, 12 cm

Câu 34.

Tính diện tích S hình trụ tâm O, 2 lần bán kính bởi phỏng nhiều năm cạnh hình vuông vắn ABCD; biết hình vuông vắn với cạnh 5cm.

Câu 35. Tính diện tích S hình trụ với chu vi C = 12, 56 cm

Câu 36. Tính diện tích S phần đang được tô đậm của hình trụ, biết nhì hình trụ với nằm trong tâm O và với nửa đường kính theo lần lượt là 0,8m và 0,5m.

Câu 37. Cho hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 8 centimet.

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì

a) Tính chu vi hình trụ tâm O 2 lần bán kính AB, hình trụ tâm M, 2 lần bán kính AO và hình trụ tâm N, 2 lần bán kính OB.
b) So sánh tổng chu vi của hình trụ tâm M và hình trụ tâm N với chu vi hình trụ tâm O.
c) Tính diện tích S phần đang được tô đậm của hình trụ tâm O.


Chắc chắn đó là tư liệu hữu ích không chỉ có giành cho những em học viên lớp 5 mong muốn học tập chất lượng toán và cả những thầy giáo viên dạy dỗ Toán lớp 5 đang được mong muốn tìm hiểu tư liệu bài xích luyện tương quan cho tới hình trụ. Trước khi thực hiện, những em học viên nên nhớ lại phương pháp tính diện tích S hình trụ, chu vi nhằm áp dụng vô bài xích thói quen chu vi diện tích S hình trụ lớp 5 hiệu suất cao.

Nội dung được trở nên tân tiến bởi lực lượng Mytour với mục tiêu che chở và tăng hưởng thụ người tiêu dùng. Mọi chủ ý góp sức van lơn hí hửng lòng contact tổng đài siêng sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]