Công thức Chu vi hình Tam giác & Cách tính đơn giản

Bên cạnh hình vuông vắn, hình tròn trụ thì hình tam giác cũng là một trong những trong mỗi kiến thức và kỹ năng toán học tập cần thiết nhằm ôn tập dượt của chúng ta học viên lớp 10.

Vậy hình tam giác là gì và phương pháp tính chu vi hình tam giác ra sao? Hãy nằm trong INVERT dò thám hiểu và trả lời vướng mắc trải qua nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem:

Tam giác (hình tam giác) là hình 2 chiều phẳng lì đem 3 đỉnh là 3 điểm ko trực tiếp sản phẩm và 3 cạnh là 3 đoạn trực tiếp nối những đỉnh cùng nhau. Dường như, tam giác còn là một nhiều giác đem số cạnh tối thiểu (3 cạnh). Dường như, tam giác luôn luôn trực tiếp là 1 trong những nhiều giác đơn và luôn luôn là 1 trong những nhiều giác lồi (các góc nhập luôn luôn nhỏ rộng lớn 180°).

Ký hiệu của 1 tam giác đem những cạnh AB, BC, AC: 

Phân loại tam giác: 

- Tam giác cân: là tam giác đem nhì cạnh cân nhau.

- Tam giác đều: là tam giác đem phụ thân cạnh cân nhau.

- Tam giác vuông: là tam giác mang trong mình 1 góc vuông.

- Tam giác vuông cân: là tam giác vuông đem nhì cạnh góc vuông cân nhau.

Tính hóa học của tam giác:

 • Trong một hình tam giác, những góc nhập sẽ sở hữu tổng số đo tự 180°.
 • Hiệu phỏng nhiều năm của nhì cạnh tam giác tiếp tục nhỏ rộng lớn phỏng nhiều năm từng cạnh và nhỏ rộng lớn tổng phỏng nhiều năm nhì cạnh. 
 • Cạnh to hơn nhập một tam giác được xem là cạnh đối lập với góc lớn số 1. 
 • Trực tâm của tam giác đó là nút giao nhau của 3 đàng cao nhập tam giác. 
 • Trọng tâm của tam giác đó là nút giao nhau của 3 đàng trung tuyến. 
 • Đường trung tuyến đó là đường thẳng liền mạch phân loại tam giác trở nên 2 phần cân nhau về diện tích S. 
 • Tâm của đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác đó là nút giao nhau của 3 đàng trung trực tam giác. 
 • Tâm của đàng tròn trặn nội tiếp tam giác đó là nút giao nhau của 3 đàng phân giác nhập tam giác. 

Công thức tính chu vi hình tam giác lớp 3, 4, 9

1. Công thức tính chu vi tam giác thường

Tam giác thông thường là loại tam giác cơ phiên bản nhất, có tính nhiều năm những cạnh không giống nhau và số đo những góc nhập cũng không giống nhau.

– Chu vi tam giác tự phỏng nhiều năm tổng 3 cạnh của tam giác cơ. Kí hiệu chu vi tam giác là Phường.

Công thức: P = a + b + c

Trong đó: 

 • P: chu vi tam giác
 • a, b, c: phỏng nhiều năm 3 cạnh của tam giác.  
Tam giác thông thường
Tam giác thường

2. Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân nặng là tam giác đem 2 cạnh, 2 góc cân nhau và đỉnh của chính nó là phú điểm của 2 cạnh mặt mày.

– Chu vi tam giác thăng bằng gấp đôi cạnh mặt mày cùng theo với cạnh lòng. 

Công thức: Phường = 2.a + c

Trong đó:

 • a: phỏng nhiều năm nhì cạnh mặt mày của tam giác cân nặng, 
 • c: phỏng nhiều năm cạnh lòng của tam giác.
Tam giác cân
Tam giác cân

3. Công thức tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tam giác đem 3 cạnh, 3 góc nhọn cân nhau và là tình huống đặc biệt quan trọng của tam giác cân nặng.

– Chu vi tam giác đều tự tổng phỏng nhiều năm 3 cạnh, nhưng mà 3 cạnh của tam giác cân nhau nên tức tự phỏng nhiều năm 1 cạnh nhân 3. 

Công thức: Phường = a + a + a = 3 x a

Trong đó:

 • P: chu vi tam giác đều
 • a: phỏng nhiều năm cạnh của tam giác
Tam giác đều
Tam giác đều

4. Công thức tính chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có một góc tự 90°.

Chu vi hình tam giác vuông tự tổng chiều nhiều năm 3 cạnh của tam giác. 

Công thức:  Phường = a + b + c

Trong đó:

 • a và b: phỏng nhiều năm 2 cạnh của tam giác vuông
 • c: phỏng nhiều năm cạnh huyền của tam giác vuông.
Tam giác vuông
Tam giác vuông

5. Công thức tính chu vi hình tam giác vuông cân

Tam giác vuông cân nặng là tam giác đem nhì cạnh góc vuông sẽ sở hữu phỏng nhiều năm cân nhau và góc nhọn sẽ sở hữu số đo là 45 phỏng.

Công thức tính chu vi hình tam giác vuông cân:

P = 2a + c

Trong đó:

 • P: Ký hiệu chu vi hình tam giác.
 • a: Độ nhiều năm 2 cạnh mặt mày của hình tam giác. 
 • c: Độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác vuông cân nặng ABC với phỏng nhiều năm 2 cạnh mặt mày thứu tự là 3, 4 centimet. tường cạnh sót lại của tam giác có tính nhiều năm cấp gấp đôi tổng tam giác sót lại. Hãy tính chu vi tam giác cơ.

Bài giải:

Gọi tam giác cần thiết tính chu vi là ABC

Theo bài bác đi ra tớ có: AB = 3cm, AC = 4cm và BC = 2 (AB + AC)

Như vậy, chiều nhiều năm cạnh sót lại của tam giác là: BC = 2 (AB + AC) = 14 cm

Chu vi tam giác ABC thời điểm này tiếp tục bằng: P(ABC) = AB + AC + BC = 3 + 4 + 14 = 19cm

6. Chu vi tam giác nhập ko gian

Bài toán: Trong không khí mang đến mặt mày phẳng lì Oxy, đem nhì điểm A(1;3), B(4;2).

a) Tìm tọa phỏng điểm D phía trên trục Ox sao mang đến DA=DB;

b) Tính chu vi tam giác OAB?

Tính chu vi tam giác nhập ko gian:

Giải: Tính chu vi tam giác nhập ko gian

Tính chu vi tam giác nhập ko gian

Công thức tính nửa chu vi tam giác

Để tính diện tích S nửa chu vi tam giác tiếp tục dựa trên công thức:

 ½P = (a+b+c) : 2

Trong đó: 

 • P: chu vi tam giác
 • a, b, c: phỏng nhiều năm 3 cạnh của tam giác.  

Hướng dẫn phương pháp tính chu vi hình Tam giác

1. Cách tính chu vi lúc biết chiều nhiều năm 3 cạnh của một tam giác

Bước 1: Thứ nhất, lưu giữ lại công thức tính chu vi của một tam giác

Chu vi của một hình tam giác là tổng chiều nhiều năm 3 cạnh của hình tam giác cơ. 

Giả sử: 1 tam giác đem 3 cạnh thứu tự là ab và c, chu vi P được xác lập như sau: P = a + b + c.

Bước 2: Sau cơ, xác lập chiều nhiều năm 3 cạnh của chúng

Giả sử: Cho chiều nhiều năm của 3 cạnh thứu tự là: a = 5b = 5, và c = 5.

Tam giác nhập ví dụ này là tam giác đều tự cả 3 cạnh của chính nó có tính nhiều năm cân nhau. Do vậy, bạn phải lưu giữ được công thức tính chu vi tam giác đều. 

Bước 3: Tiếp theo gót, nằm trong chiều nhiều năm 3 cạnh nhằm dò thám chu vi

Trong ví dụ bên trên, tớ có: 5 + 5 + 5 = 15 => P = 15.

Ví dụ: Cho 3 cạnh của tam giác thứu tự là: a = 4b = 3, và c=5. Vậy chu vi của tam giác này sẽ là: P = 3 + 4 + 5 = 12.

Bước 4: Cuối nằm trong, ghi đơn vị chức năng nhập đáp án 

Tuỳ nhập những cạnh của tam giác được đo tự đơn vị chức năng gì nhưng mà chúng ta nhờ vào cơ nhằm ghi đáp án (thường là đơn vị chức năng cm). Nhưng nếu như cạnh được đo tự biến x, đáp án của công ty cũng sẽ tiến hành thể hiện nay theo gót x.

Dựa theo gót ví dụ bên trên, tự chiều dài mỗi cạnh là 5 centimet, suy ra giá trị đúng đắn của chu vi là 15 centimet.

2. Cách tính chu vi của tam giác vuông lúc biết 2 cạnh của nó

Bước 1: Trước tiên, chúng ta lưu giữ lại thế này là 1 trong những tam giác vuông 

Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông (90 độ) và cạnh đối lập với góc vuông cơ luôn luôn là cạnh nhiều năm nhất của tam giác (cạnh huyền). 

Chu vi của tam giác vuông được tính: Phường = a + b + c

Bước 2: Tiếp theo gót, lưu giữ lại lăm le lý Pytago 

Định lý Pytago nói: Với từng tam giác vuông đem chiều nhiều năm 2 cạnh góc vuông thứu tự là a và b và chiều nhiều năm cạnh huyền c, tớ có: a2 + b2 = c2.

Bước 3: Sau cơ, bạn gọi là cho những cạnh thứu tự là "a", "b" và "c" trong tam giác

Lưu ý, cạnh nhiều năm nhất của tam giác vuông được gọi là cạnh huyền. Nó ở đối lập với góc vuông và cần là c. Đặt thương hiệu 2 cạnh ngắn lại hơn là a và b tuỳ ý. 

Bước 4: Tiếp cho tới, chúng ta nhập chiều nhiều năm cạnh nhưng mà chúng ta đang được biết nhập lăm le lý Pytago 

Thay thế chiều nhiều năm những cạnh ứng nhập công thức: a2 + b2 = c2

 • Nếu hiểu được cạnh a = 3 và cạnh b = 4, tớ có: 32 + 42 = c2.
 • Nếu biết chiều nhiều năm của cạnh a = 6, cạnh huyền c = 10 ⇒ 62 + b2 = 102.

Bước 5: Giải phương trình, dò thám phỏng nhiều năm cạnh còn thiếu

Trước không còn, bạn phải tính phỏng nhiều năm những cạnh đang được biết bằng phương pháp bình phương bọn chúng (ví dụ như 32 = 3 * 3 = 9).

 • Nếu bạn đang dò thám cạnh huyền thì chỉ cần cộng 2 giá trị chiếm được cùng nhau và dò thám căn bậc 2 của thành phẩm tìm ra.
 • Ngược lại nếu khách hàng dò thám chiều nhiều năm cạnh kề góc vuông, chúng ta cần tiến hành phép tắc trừ, rồi lấy căn bậc 2 nhằm xác lập chiều nhiều năm cạnh cần thiết dò thám.

Xét theo gót ví dụ bên trên, tớ bình phương những độ quý hiếm được: 32 + 42 = c2 ⇔ 25= c2.  Sau cơ, lấy căn bậc 2 của 25 ⇒ c = 5.

VD2: Ta cũng bình phương những giá bán trị: 62 + b2 = 102 ⇔ 36 + b2 = 100. Tiếp cơ, chúng ta trừ 2 vế mang đến 36 nhằm có b2 = 64 và lấy căn bậc 2 của 64 ⇒ b = 8.

Bước 6: Cuối nằm trong, chúng ta nằm trong chiều nhiều năm 3 cạnh của tam giác nhằm dò thám chu vi của nó

Chu vi của tam giác tiếp tục là: P = a + b + c. Sau Khi đang được biết chiều nhiều năm những cạnh ab và c, chúng ta chỉ việc nằm trong bọn chúng cùng nhau nhằm dò thám chu vi.

 • Trong VD1: P = 3 + 4 + 5 = 12.
 • Trong VD2: P = 6 + 8 + 10 = 24.

3. Cách tính chu vi của tam giác cạnh - góc - cạnh tự lăm le lý Cosin

Bước 1: Trước không còn, chúng ta cần cầm được lăm le lý Cosin

Định lý Cosin được cho phép chúng ta giải ngẫu nhiên tam giác này lúc biết chiều nhiều năm 2 cạnh và số đo góc nằm trong lòng 2 cạnh cơ. 

Xem thêm: 13 lợi ích sức khỏe từ cây bồ công anh

Ngoài đi ra, với từng tam giác có cạnh ab, c và những góc đối lập ứng là A, B, C ta có: c2 = a2 + b2 - 2ab cos(C).

Bước 2: Sau cơ, bạn gán những vần âm đại diện thay mặt những biến đổi mang đến bộ phận của nó 

Bạn nên ghi chép cạnh trước tiên là a và góc đối lập là góc A. Tiếp cơ, cạnh thứ hai là b; góc đối lập với nó là góc B. Tương tự động, góc cuối được xem là góc C, cũng là cạnh loại 3 bạn phải dò thám nhằm tính chu vi hình tam giác là c.

Giả sử: Cho tam giác với 2 cạnh thứu tự là 10, 12 và góc nằm trong lòng bọn chúng đem số đo là 97°. Bạn sẽ gán biến đổi như sau: a = 10b = 12C = 97°.

Bước 3: Tiếp theo gót, chúng ta thay cho thế vấn đề nhập phương trình và giải để dò thám cạnh c

Trước không còn, bạn tìm bình phương của a và b rồi cộng lại cùng nhau. Sau cơ, dò thám cosin của C tự chức năng cos trên PC tiếp thu hoặc PC cosin trực tuyến.

Bạn tổ chức nhân cos(C) với 2ab và lấy tổng của a2 + b2 trừ lên đường tích số cơ. Khi cơ, thành phẩm chiếm được là c2. Tìm căn bậc 2 của độ quý hiếm này là bạn đã sở hữu chiều nhiều năm của cạnh c.

Trong ví dụ trên:

 • c2 = 102 + 122 - 2 × 10 × 12 × cos(97).
 • c2 = 100 + 144 – (240 × -0,12187) (Làm tròn trặn độ quý hiếm cosin cho tới năm chữ số sau lốt phẩy).
 • c2 = 244 – (-29,25)
 • c2 = 244 + 29,25 (Mang lốt trừ vì cos(C) âm!)
 • c2 = 273,25
 • c = 16,53

Bước 4: Cuối nằm trong, sử dụng chiều nhiều năm cạnh c để tính chu vi tam giác

Công thức tính chu vi P = a + b + c. Tới phía trên, chúng ta chỉ cần cộng chiều nhiều năm vừa vặn tính được mang đến cạnh c với những độ quý hiếm đang được đem của a và b.

Thay số nhập ví dụ bên trên, tớ được: 10 + 12 + 16,53 = 38,53. Đây đó là chu vi tam giác cần thiết tìm!

Viết phương trình tính chu vi tam giác

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta ngỏ công tác Pascal lên nhằm khai báo những vấn đề cơ phiên bản như:

program Tinh_CV_Hinh_Tam_Giac;

users crt;

Bước 2: Sau cơ, chúng ta khai báo loại tài liệu (var) như sau:

var a,b,c,d: interger

Trong đó:

 • a là chiều nhiều năm cạnh a
 • b là chiều nhiều năm cạnh b
 • c là chiều nhiều năm cạnh c
 • d là Chu vi của tam giác.

Bước 3: Kế cho tới, chúng ta khai báo mang đến d=a+b+c

Tiếp cơ, chúng ta tiến hành in thành phẩm đi ra screen, chúng ta ghi chép như sau:

Writeln('Chu vi hinh tam giac la',d);

Readln;

End.

Bước 4: Tiếp theo gót, chúng ta chạy demo công tác bằng phương pháp nhấn Alt + F9

Trường hợp ý nếu như khai báo lỗi, sẽ sở hữu thông tin như hình dưới:

Sau cơ, chúng ta tiến hành sửa lại như hình họa bên dưới (ảnh bên dưới là thêm thắt lốt ; trước readln(a), readln(b), readln(c)).

Trường hợp ý, nếu như không thể lỗi, skin tiếp tục hiện nay thông tin như hình họa dưới:

Cuối nằm trong, chúng ta ấn phím ngẫu nhiên tiếp tục xuất hiện nay skin Pascal black color -> Tiến hành nhập thứu tự 3 cạnh của tam giác -> Khi cơ, phần mềm tiếp tục hiển thị luôn luôn thành phẩm tính chu vi tam giác.

Một số bài bác thói quen chu vi hình tam giác

1. Bài thói quen chu vi hình tam giác có lời nói giải

Câu 1: Tính chu vi hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh là 35 centimet, 26 centimet, 40 centimet.

Giải: Chu vi tam giác là: 35 + 26 + 40 = 101(cm). Đáp số: 101 cm

Câu 2: Hãy tính chu vi tam giác ABC đem độ dài rộng ghi bên trên hình vẽ:

Giải: Chu vi hình tam giác ABC là: 100 + 100 + 100 = 300 (cm). Đáp số: 300 cm

Câu 3: Cho phỏng nhiều năm những cạnh của hình tam giác là a, b, c

a) Gọi Phường là chu vi của hình tam giác. Viết công thức tính chu vi Phường của hình tam giác cơ.

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

 • a = 5 centimet, b = 4 centimet và c = 3 cm;
 • a = 10 centimet, b = 10 centimet và c = 5 cm;
 • a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm.

Giải: 

a) Công thức tính chu vi Phường của tam giác là : Phường = a + b + c.

b) Nếu a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm thì Phường = 5cm + 4cm + 3cm = 12cm.

Nếu a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm thì P = 10cm + 10cm + 5cm = 25cm.

Nếu a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm thì Phường = 6dm + 6dm + 6dm = 18dm.

Câu 4: Tìm chu vi hình tam giác biết số đo những cạnh được mang đến trước

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Giải: 

a) Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm). Đáp số: 30cm.

b) Chu vi của hình tam giác ABC là: trăng tròn + 30 + 40 = 90 (dm). Đáp số: 90dm.

c) Chu vi của hình tam giác ABC là: 8 + 12 + 7 = 27 (cm). Đáp số: 27cm.

Câu 5: Tính chu vi hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh là:

a) 8cm, 12cm, 10cm.

b) 30dm, 40dm, 20dm.

c) 15cm, 20cm, 30cm.

Giải: 

a) Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh như bên trên là: 8 + 12 + 10 = 30 (cm). Đáp số : 30cm.

b) Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh như bên trên là: 30 + 40 + trăng tròn = 90 (dm). Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh như bên trên là: 15 + trăng tròn + 30 = 65 (cm). Đáp số: 65cm.

Câu 6: Cho tam giác ABC đều phải sở hữu cạnh tự 5cm. Tính nửa chu vi tam giác ABC?

Giải: Chu vi tam giác ABC là: Phường = 3.5 = 15cm

Nửa chu vi của tam giác ABC được xem tự công thức:

⇒ Nửa chu vi tam giác ABC bằng 7.5 cm

2. Bài thói quen chu vi hình tam giác không tồn tại lời nói giải

Câu 1: Hình tam giác ABC đem cạnh AB nhiều năm 14cm, cạnh BC nhiều năm 18cm, cạnh CA nhiều năm 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Câu 2: Tính chu vi hình tam giác ABC có tính nhiều năm những cạnh thứu tự là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

Câu 3: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có tính nhiều năm 3cm.

Câu 4: Tính chu vi hình tam giác ABC biết: cạnh AD nhiều năm 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

Câu 5: Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC đem 3 cạnh cân nhau và tự 5

Câu 6: Tính chu vi của tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh thứu tự là 6cm, 7cm và 9cm?

Câu 7: Cho tam giác ABC đem AB = AC = 6cm và góc A = 60 phỏng. Tính chu vi tam giác ABC?

Câu 8: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đem AB = 3cm và BC = 5cm. Tính chu vi tam giác ABC?

Câu 9: Tính chu vi hình tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh thứu tự là:

a) 6cm, 10cm và 12cm

b) 2dm, 3dm và 4dm

c) 8m, 12m và 7m

Câu 10: Cho tam giác ABC có tính nhiều năm cạnh AB tự 14cm. Tổng phỏng nhiều năm cạnh BC và CA rộng lớn phỏng nhiều năm cạnh AB là 8cm.

a) Tìm tổng phỏng nhiều năm nhì cạnh BC và CA.

Xem thêm: Ô nhiễm ánh sáng là gì? Nguyên nhân, hệ quả và hướng khắc phục

b) Tính chu vi tam giác ABC.

Trên phía trên là công thức chu vi hình tam giác & phương pháp tính chu vi hình tam giác đơn giản giản 2023, nhanh chóng nhưng mà lực lượng INVERT Shop chúng tôi đang được tổ hợp được. Mong rằng trải qua nội dung bài viết này chúng ta trọn vẹn rất có thể tính được chu vi hình tam giác một cơ hội đơn giản dễ dàng.

Tags: tính chu vi tam giác lớp 3chu vi tam giác vuôngtính chu vi tam giác lớp 10chu vi tam giác cânchu vi tam giác đều