Hình thang cân: Khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết & các công thức tính

Hình thang cân là 1 trong mỗi hình học tập cơ phiên bản lúc này. Để làm rõ không dừng lại ở đó này là hình thang cân nặng, Điểm sáng, đặc thù, tín hiệu phân biệt và những công thức tính chu vi, diện tích S thì nội dung tại đây Monkey tiếp tục phân tách cụ thể.

Hình thang cân nặng là gì?

Là 1 trong những các mô hình học tập phổ biến, hình thang cân nặng với những Điểm sáng nổi trội sau đây:

Bạn đang xem:

Khái niệm hình thang cân

Hình thang cân nặng là tứ giác quan trọng với hai cạnh tuy nhiên song (hình thang) và với nhị góc kề một cạnh lòng cân nhau.

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) <=> AB // CD và góc C = góc D

Đặc điểm của hình thang cân nặng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Đặc điểm đặc thù hình thang cân

Là một tứ giác quan trọng, nên hình thang cân nặng với những đặc thù như sau:

 • Hình thang với nhị cạnh mặt mày bởi nhau

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AD = BC

 • Hình thang với nhị góc kề cạnh lòng bởi nhau

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AC = BD

 • Hình thang với hai tuyến phố chéo cánh bởi nhau

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => góc C = góc D và góc A = góc B

Ngoài rời khỏi, hình thang cân nặng nội tiếp đàng tròn xoe đó là hình với 4 điểm đều nằm trong một hình tròn trụ.

Dấu hiệu phân biệt hình thang cân

 • Hình thang với nhị góc kề một cạnh lòng cân nhau là hình thang cân nặng.

 • Hình thang với hai tuyến phố chéo cánh cân nhau là hình thang cân nặng.

 • Hình thang nội tiếp đàng tròn xoe là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Trong những tứ giác ABCD và EFGH trong giấy tờ kẻ dù vuông ở hình sau, tứ giác này là hình thang cân? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Để hiểu rằng đâu là hình thang cân nặng, tớ tiếp tục phụ thuộc vào đặc thù của hình nhằm đánh giá. Cụ thể, nom vô hình được vẽ bên trên những dù vuông nên tiếp tục đơn giản phân biệt được chừng lâu năm những cạnh mặt mày.

Theo đó: Trong 2 hình bên trên, tứ giác ABCD là hình thang cân nặng. Bởi vì như thế AD = BC (hai đàng chéo cánh của 2 hình tam giác với chừng lâu năm cạnh bởi nhau). Còn tứ giác EFGH ko cần là hình thang cân nặng, vì như thế tất cả chúng ta nom 2 cạnh EF > GH.

* Lưu ý: Hình thang cân nặng sẽ có được 2 cạnh mặt mày cân nhau, tuy nhiên điều ngược lại chưa phải vẫn đích. Chẳng hạn tứ giác với 2 cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên, nằm trong cạnh mặt mày cân nhau tuy nhiên ê ko cần là hình thang cân nặng. 

Cách chứng minh hình thang cân

Để hoàn toàn có thể minh chứng được một hình thang là hình thang cân nặng, tớ phụ thuộc vào Điểm sáng sau:

 • Chứng minh hình thang với nhị góc kề một lòng cân nhau => hình thang này là hình thang cân nặng.

 • Chứng minh hình thang với hai tuyến phố chéo cánh cân nhau => hình thang này là hình thang cân nặng.

Việc nắm vững cơ hội chứng minh hình thang cân nặng cực kỳ cần thiết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang cân

Cũng tương tự động giống như những hình học tập không giống, với hình thang cân nặng cũng sẽ có được những công thức về tính chất chu vi và diện tích S cơ phiên bản sau đây:

Công thức tính diện tích S hình thang cân

Cách tính diện tích S hình thang cân nặng cũng tiếp tục vận dụng như công thức tính diện tích S hình thang thường thì, tiếp tục bằng độ cao nhân với khoảng nằm trong nhị lòng.

* Lưu ý: Chiều cao ở trên đây đó là cạnh mặt mày vuông góc với cả hai lòng.

Công thức: S = (a + b)/2 x h

Trong đó:

 • S là diện tích S hình thang.

 • a và b là chừng lâu năm 2 cạnh lòng.

 • h là chừng lâu năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Công thức tính diện tích S của hình thang cân nặng tương tự động như hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính chu vi hình thang cân

Chẳng hạn, mang đến hình thang ABCD cân nặng với chừng lâu năm 2 cạnh lòng ứng là a và b, chừng lâu năm cạnh mặt mày là c. Lúc này, công thức tính chu vi hình thang cân nặng ABCD tiếp tục là:

Một số dạng bài bác tập dượt về hình thang cân nặng thông thường gặp

Khi mới nhất thích nghi với kỹ năng về hình thang cân nặng, những em thông thường sẽ tiến hành bắt gặp một vài dạng toán thân thuộc sau đây:

Có nhiều dạng khác nhau bài bác tập dượt tương quan cho tới hình thang cân nặng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Dạng 1: Tính chu vi hình bình thang lúc biết chừng lâu năm những lòng và cạnh bên

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng, biết lòng rộng lớn bởi 12 cm; lòng nhỏ xíu bởi 10 centimet và nhị cạnh mặt mày theo thứ tự bởi 7 centimet và 8 centimet. Tính chu vi hình thang ABCD.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình thang ABCD cân nặng là:

12 + 10 + 7 + 8 = 37 (cm)

Đáp số: 37cm

Dạng 2: Tính chừng lâu năm cạnh mặt mày của hình thang cân nặng lúc biết chu vi

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng với nhị cạnh mặt mày cân nhau biết chu vi của hình thang bởi 68cm và chừng lâu năm nhị cạnh lòng theo thứ tự là 20cm và 26cm. Tính chừng lâu năm của hình thang ABCD cân nặng.

Hướng dẫn giải:

Tổng chừng lâu năm nhị cạnh mặt mày của hình thang ABCD là:

68 – trăng tròn – 26 = 22 (cm)

Độ lâu năm cạnh mặt mày của hình thang là:

22 : 2 = 11 (cm)

Xem thêm: Hình nền ngầu nữ buồn

Đáp số: 11cm

Dạng 3: Tính diện tích S hình thang cân nặng lúc biết chừng lâu năm nhị lòng và chiều cao

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng, biết chừng lâu năm lòng nhỏ bởi 5cm, lòng rộng lớn bởi 10cm. Chiều cao của hình thang bởi 6cm. Tính diện tích S của hình thang ABCD.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình thang ABCD là:

(5 + 10) x 6 : 2 = 45 (cm2)

Đáp số: 45cm2

Dạng 4: Tính độ cao lúc biết chừng lâu năm nhị lòng và diện tích S hình thang cân

Ví dụ: Cho hình thang ABCD với diện tích S bởi 14dm2, lòng nhỏ xíu bởi 2dm và lòng rộng lớn bởi 5dm. Tính chừng lâu năm độ cao của hình thang ê.

Từ công thức tính diện tích S của hình thang, tớ tìm kiếm ra phương pháp tính độ cao của hình ứng bằng phương pháp tớ lấy diện tích S phân tách mang đến khoảng nằm trong của nhị lòng. Tương ứng h = S x 2 : (a + b)

Hướng dẫn giải:

Độ lâu năm độ cao của hình thang là:

14 x 2 : (2 + 5) = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Dạng 5: Tính diện tích S hình thang cân nặng khi không biết chừng lâu năm nhị lòng và chiều cao

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng độ cao bởi 56cm. Đáy to hơn lòng nhỏ xíu 24cm và lòng nhỏ xíu bởi 2/5 lòng rộng lớn. Tính diện tích S hình thang ABCD.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số phần cân nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Độ lâu năm lòng rộng lớn là:

24 : 3 x 5 = 40 (cm)

Độ lâu năm lòng nhỏ xíu là:

40 – 24 = 16 (cm)

Diện tích hình thang là:

(16 + 40) x 56 : 2 = 1568 (cm2)

Đáp số: 1568cm2

Ứng dụng của hình thang cân nặng vô thực tế

Hình thang cân nặng là 1 hình học tập khá thân thuộc và thông dụng. Ngoài được phần mềm vô toán học tập, nó cũng rất được dùng để làm đồ nghịch ngợm mang đến trẻ nhỏ với hình dạng ứng, hoặc những quy mô bởi vật liệu nhựa nhằm học hành và vui sướng nghịch ngợm, những vật dụng như bàn và ghế, kệ sách…

Một số phần mềm của hình thang cân nặng cơ phiên bản. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Các vấn đề tương quan cho tới hình thang cân nặng vô SGK kèm cặp đáp án

Đối với kỹ năng về hình thang cân nặng, thông thường những em tiếp tục chính thức được học tập kể từ công tác toán lớp 8. Vậy nên, tiếp sau đây Monkey tiếp tục tổ hợp một vài bài bác tập dượt toán vô SGK toán lớp 8 về hình thang cân nặng kèm cặp đáp án nhằm những em xem thêm thêm:

(Nguồn: Tổng hợp)

Bài tập dượt thực hành thực tế nhằm rèn kỹ năng

Ngoài bài bác tập dượt vô SGK, Monkey tiếp tục tổ hợp thêm thắt một vài bài bác tập dượt về hình thang cân nặng nhằm những em hoàn toàn có thể vận dụng kỹ năng vẫn học tập nhằm đoạt được hiệu quả:

(Nguồn: Tổng hợp)

Kinh nghiệm học tập toán hình thang cân nặng hiệu quả

Để hùn những em học tập hiểu và dễ dàng đoạt được những bài bác tập dượt về hình thang cân nặng, bên dưới đấy là một vài tuyệt kỹ nhưng mà Monkey tổ hợp nhằm nhỏ xíu xem thêm thêm thắt.

Trang bị nền tảng và niềm yêu thương mến toán học tập nằm trong Monkey Math

Monkey Mathứng dụng dạy dỗ học tập toán online giành riêng cho trẻ nhỏ đang được không ít cha mẹ tin tưởng tưởng lựa lựa chọn lúc này, với nội dung dạy dỗ học tập bám sát công tác GDPT tiên tiến nhất của Sở thể hiện, nhằm không chỉ là chuẩn bị nền tảng toán học tập vô cuộc sống mà còn phải tương hỗ việc học tập bên trên lớp cực tốt.

Chính chính vì thế, Monkey Math sẽ không còn giảng dạy dỗ theo phía truyền thụ kỹ năng như cơ hội truyền thống lâu đời. Thay vô ê, phần mềm tiếp tục áp dụng nhiều cách thức dạy dỗ học tập tích cực trải qua trò nghịch ngợm, sách bài bác tập dượt hỗ trợ, những hoạt động và sinh hoạt toán học… Kết ăn ý cùng theo với tiếng động chân thực, hình hình họa loại hoạ sống động hùn tăng năng lực tiếp nhận và sự hào hứng rộng lớn khi nhỏ xíu học tập toán rộng lớn.

(Ảnh: Monkey)Nâng cao sự hào hứng học tập toán hình mang đến nhỏ xíu với Monkey Math. (Ảnh: Monkey)

Đồng thời, nội dung bài học kinh nghiệm bên trên ứng dụng phong phú và đa dạng với khá nhiều chủ thể thuộc nhiều đề chính kể từ đại số cho tới hình học tập, bao hàm cả kỹ năng về hình thang cân nặng. Tất cả được bố trí và cá thể hoá bám theo từng đối tượng người sử dụng, phân tạo thành những Lever kể từ dễ dàng cho tới khó khăn nhằm thân phụ u đơn giản lựa lựa chọn bài học kinh nghiệm phù phù hợp với năng lượng của con trẻ nhất.

Để làm rõ rộng lớn về những cách thức dạy dỗ bên trên Monkey Math, thân phụ u hoàn toàn có thể xem thêm qua chuyện đoạn phim sau hoặc ĐK và để được tư vấn chu đáo:

 

Ghi lưu giữ những công thức hình thang cân nặng qua chuyện thơ ca

Đối với những trẻ em, việc ghi lưu giữ bài bác thơ hoặc bài bác hát thông thường tiếp tục đơn giản rộng lớn đối với một quãng văn. Vậy nên, sẽ giúp đỡ việc đo lường dễ dàng lưu giữ, dễ dàng nắm bắt hơn nữa thì thân phụ u hoàn toàn có thể tạo ra hoặc thuế tầm những bài bác thơ tương quan cho tới những công thức về hình thang cân nặng. Chẳng hạn như:

“ Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn, lòng nhỏ xíu tớ rước nằm trong vào

Cộng vô nhân với chiều cao

Chia song sản phẩm thế nào thì cũng ra”

Luyện tập dượt, thực hành thực tế thông thường xuyên

Để chống rời tình huống bé “học trước quên sau”, thân phụ u nên khuyến khích, đòi hỏi nhỏ xíu rèn luyện, thực hành thực tế thông thường xuyên. Từ việc thực hiện bài bác tập dượt vô SGK, xem thêm thêm thắt nhiều kỹ năng mới nhất bên trên mạng internet, luyện đề đua, tổ chức triển khai những trò nghịch ngợm hoặc cuộc đua nhỏ về toán học…

Xem thêm: #1 Hồi quy tuyến tính | Mô hình OLS – Cách đọc kết quả Stata - MOSL

Bên cạnh ê, thân phụ u cũng nên thường xuyên đánh giá kỹ năng của con cái, để tìm hiểu con cái đang được bắt gặp trở ngại phần này, với cần thiết tương hỗ gì không?... Chính điều này tiếp tục góp thêm phần xúc tiến năng lực suy nghĩ, hào hứng và tiếp nhận kỹ năng của nhỏ xíu khi tham gia học toán chất lượng rộng lớn, bớt nhàm ngán rộng lớn.

Việc rèn luyện thông thường xuyên cực kỳ cần thiết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Kết luận

Trên đấy là những vấn đề kỹ năng cơ phiên bản về hình thang cân, một hình học tập quan trọng tiếp tục thông thường xuất hiện tại vô đề đua nhưng mà những em cần thiết nắm vững. Nếu thân phụ u không tồn tại nhiều thời hạn và kinh nghiệm tay nghề trong những công việc dạy dỗ nhỏ xíu học tập toán thì hoàn toàn có thể xem thêm phần mềm Monkey Math nhằm tương hỗ xây cất nền tảng toán học tập mang đến nhỏ xíu chất lượng rộng lớn nhé.