Lý thuyết nồng độ dung dịch. | SGK Hóa lớp 8


Nồng phỏng tỷ lệ cho thấy thêm số gam hóa học tan có

I. Nồng phỏng phần trăm: (C%)

* Nồng phỏng tỷ lệ (kí hiệu C%) của hỗn hợp cho thấy thêm số gam hóa học tan với nhập 100 gam hỗn hợp.

Bạn đang xem: Lý thuyết nồng độ dung dịch. | SGK Hóa lớp 8

Công thức: $C\%=\frac{{{m}_{ct}}}{{{m}_{dd}}}.100\%$

Trong ê : C% : mật độ tỷ lệ của hỗn hợp (%)

                  mct : lượng hóa học tan (gam)

                  mdd : lượng hỗn hợp (gam) = mdung môi + mchất tan  

Từ công thức tính mật độ tỷ lệ, tao suy đi ra những công thức sau:

- Công thức tính lượng dung dịch: ${{m}_{dd}}=\frac{{{m}_{ct}}.100\%}{C\%}$

- Công thức tính lượng hóa học tan: ${{m}_{ct}}=\frac{{{m}_{dd}}.C\%}{100\%}$

Ví dụ 1: Hoà tan 10 gam đàng nhập 40 gam nước. Tính mật độ tỷ lệ của hỗn hợp chiếm được.

Giải:

Khối lượng hóa học tan là: mct = 10 gam

Khối lượng hỗn hợp chiếm được là: mdd   = mdm + mct   = 40 + 10 = 50 gam

Áp dụng công thức: $C\%=\frac{{{m}_{ct}}}{{{m}_{dd}}}.100\%=\frac{10}{50}.100\%=20\%$

II. Nồng phỏng mol của hỗn hợp (CM)

* Nồng phỏng mol (kí hiệu CM) của hỗn hợp cho thấy thêm số mol hóa học tan với nhập một lít hỗn hợp.

Công thức tính:  ${{C}_{M}}=\frac{n}{{{V}_{dd}}}$

Trong đó:   CM  là mật độ mol (mol/lit)

                     n    là số mol hóa học tan (mol)

                     Vdd là thể tích hỗn hợp (lit)

- Các công thức được suy đi ra kể từ công thức tính mật độ mol của dung dịch:

+ Công thức tính số mol hóa học tan: n = CM . V

+ Công thức tính thể tích dung dịch: ${{V}_{dd}}=\frac{n}{{{C}_{M}}}$ 

Ví dụ: Tính lượng H2SO4 có nhập 50 ml hỗn hợp H2SO4 2M

Giải:

Xem thêm: máy giặt tiếng anh là gì

Số mol H2SO4 có nhập hỗn hợp H2SO4 2M là:  ${{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}$ = C. V = 2 . 0,05 = 0,1 mol

=> Khối lượng H2SO4 là: ${{m}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}$ = n . M = 0,1.98 = 9,8 gam

* Công thức quy đổi đằm thắm mật độ tỷ lệ và mật độ mol:

Công thức tính mật độ phần trăm: $C\%=\frac{{{m}_{ct}}}{{{m}_{dd}}}.100\%$ (1)

Khối lượng hỗn hợp được xem theo đuổi công thức: mdd = Ddd . V

với Ddd là lượng riêng biệt của hỗn hợp (gam/lít) ;   V là thể tích của hỗn hợp (lít)

Khối lượng hóa học tan là: mct = n . M

Thay nhập (1) tao có: $C\%=\frac{n.M}{{{D}_{dd}}.V}.100\%=\frac{n}{V}.\frac{M}{{{D}_{dd}}}.100\%$

Mà ${{C}_{M}}=\frac{n}{V}$ => $C\%=\frac{{{C}_{M}}.M}{{{D}_{dd}}}.100\%$

=> Công thức gửi kể từ mật độ tỷ lệ lịch sự mật độ mol: ${{C}_{M}}=\frac{C\%.{{D}_{dd}}}{M.100\%}$

Lưu ý: Công thức tính này lấy đơn vị chức năng của Ddd là gam/lít, thông thường những đầu bài xích mang đến đơn vị chức năng của Ddd là gam/ml nên tao cần thiết thay đổi lại đơn vị chức năng nhằm vận dụng công thức.

Sơ thiết bị tư duy: Nồng phỏng dung dịch


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.