Công thức tính diện tích hình nón đầy đủ nhất (diện tích xung quanh, toàn phần, đáy)

Với Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất (diện tích xung xung quanh, toàn phần, đáy) Toán lớp 12 Hình học tập cụ thể nhất hùn học viên đơn giản lưu giữ toàn cỗ Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất (diện tích xung xung quanh, toàn phần, đáy) biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Toán 12. Mời chúng ta đón xem:

Công thức tính diện tích S hình nón đầy đầy đủ nhất ( diện tích S xung xung quanh, toàn phần, đáy) - Toán lớp 12

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình nón đầy đủ nhất (diện tích xung quanh, toàn phần, đáy)

1. Công thức tính diện tích S đáy

- Đáy hình nón là hình trụ nên Sd=πr2

VD1. Cho hình nón có tính nhiều năm lối sinh vị 10 và độ cao vị 6. Tính diện tích S lòng của hình nón tiếp tục cho.

Lời giải:

Bán kính lối tròn xoe lòng là :

r=l2h2=10262=8

Suy rời khỏi diện tích S lòng là: Sd=πr2=64π

VD2. Cho tứ diện đều ABCD hoàn toàn có thể tích 26a3. Tính diện tích S lòng của hình nón nước ngoài tiếp tứ diện ABCD.

Lời giải:

Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất ( diện tích S xung xung quanh, toàn phần, đáy) - Toán lớp 12 (ảnh 1)

Ta có: 

VABCD=BC3.212=26a3BC=23a

Suy rời khỏi :

Sd=SΔBCD=23a2.34=33a2

2. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Cho hình nón với nửa đường kính lòng r và phỏng nhiều năm lối sinh l.

Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất ( diện tích S xung xung quanh, toàn phần, đáy) - Toán lớp 12 (ảnh 1)

VD1. Cho tam giác ABC vuông bên trên A với AB=9; AC=12. Tính diện tích S xung xung quanh hình nón tạo ra trở thành khi xoay tam giác ABC xung quanh trục AB.

Lời giải:

Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất ( diện tích S xung xung quanh, toàn phần, đáy) - Toán lớp 12 (ảnh 1)

Theo bài xích tớ có: h=AB=9r=AC=12

l=h2+r2=92+122=15

Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxq=πrl=180π

Xem thêm: máy giặt tiếng anh là gì

VD2. Cho hình nón với chu vi lòng vị 20π. Thiết diện qua quýt trục là 1 trong tam giác vuông. Tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Lời giải:

Chu vi lòng là :

C=2πr=20πr=10

Do tiết diện qua quýt trục là tam giác vuông nên l=r2=102

Do đó Sxq=πrl=1002π

3. Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón.

Cho hình nón với nửa đường kính r, độ cao h và lối sinh l

Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất ( diện tích S xung xung quanh, toàn phần, đáy) - Toán lớp 12 (ảnh 1)

Diện tích toàn phần:

Stp=Sxq+SdStp=πrl+πr2=πrl+r

VD1. Cho hình nón với diện tích S xung xung quanh vị 65π và phỏng nhiều năm lối sinh vị 13. Tính diện tích S toàn phần của hình nón.

Lời giải:

Ta có:

Sxq=π.r.l=65ππ.r.13=65πr=5Stp=πrl+r=π.5.13+5=90π

VD2. Cho hình nón với góc ở đỉnh là 120 và lối sinh nhiều năm 10. Tính diện tích S toàn phần của hình nón tiếp tục cho

Lời giải:

Công thức tính diện tích S hình nón không thiếu nhất ( diện tích S xung xung quanh, toàn phần, đáy) - Toán lớp 12 (ảnh 1)

Góc ở đỉnh là :

AOB^=120IOB^=60

Ta với :

Xem thêm: Bé học cách đọc và viết số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100

r=IB=OB.sin60=53

Stp=πrl+r=π.53.10+53=75+503π

Xem thêm thắt tổ hợp công thức môn Toán lớp 12 không thiếu và cụ thể khác: