Câu điều kiện: Tổng hợp cấu trúc, cách dùng & ví dụ

Câu ĐK là gì?

Câu ĐK (Conditional sentences) là những câu phức biểu đạt một sản phẩm xẩy ra từ là 1 fake thiết. Câu ĐK sở hữu 2 phần: mệnh đề fake thiết (If-clause) và mệnh đề sản phẩm hoặc hay còn gọi là mệnh đề chủ yếu (main clause).

Các ví dụ câu điều kiện:

Bạn đang xem:

 • If you drink much alcohol, your health suffers.Audio icon(Nếu chúng ta tu nhiều rượu, sức mạnh của các bạn sẽ sút giảm.)

 • If you study hard enough, you will pass the university entrance exam.Audio icon(Nếu chúng ta học tập đầy đủ chịu khó, các bạn sẽ băng qua kỳ đua nguồn vào ĐH.)

Công thức câu ĐK nhập giờ đồng hồ AnhCông thức câu ĐK (Conditional sentences) nhập giờ đồng hồ Anh.

Các loại câu điều kiện

Video tự động học tập những loại câu ĐK.

Như vẫn trình diễn phía trên, câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu 4 loại: loại 0, loại 1, loại 2 và loại 3. Tùy nằm trong nhập những mục tiêu truyền đạt không giống nhau, người nói/viết kiểm tra dùng loại câu ĐK tương thích. Dưới đấy là công thức câu ĐK loại 0,1,2,3,4:

Các loại câu điều kiện

Công thức

Cách dùng

Câu ĐK loại 0

If + S + V (thì lúc này đơn), S + V (thì lúc này đơn).

Diễn mô tả vụ việc luôn luôn trúng hoặc luôn luôn xẩy ra dựa vào một fake thiết.

Câu ĐK loại 1

If + S + V (thì lúc này đơn), S + V (thì sau này đơn)
hoặc: If + S + V (thì lúc này đơn), S + can/may/might… + V(inf).

Diễn mô tả vụ việc có khá nhiều kỹ năng tiếp tục xẩy ra từ là 1 fake thiết này ê.

Câu ĐK loại 2

If + S + V (thì quá khứ đơn), S + would/could + V(inf).

Diễn mô tả một fake thiết không nhiều sở hữu kỹ năng xẩy ra ở lúc này, mang lại một sản phẩm cũng không nhiều sở hữu kỹ năng xẩy ra.

Câu ĐK loại 3

If + mệnh đề ĐK (quá khứ trả thành), S + would/could + have + V3/V-ed.

Diễn mô tả một fake thiết trọn vẹn không tồn tại kỹ năng xẩy ra và sản phẩm ứng kể từ fake thiết này.

Câu ĐK lếu láo hợp ý - Giả thiết (điều khiếu nại loại 3), sản phẩm (điều khiếu nại loại 2)

If + S+ had + V3/Ved + …, S+ would/could/… + V(bare) +…

Diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt nhập quá khứ, tuy nhiên sản phẩm của chính nó là một trong vụ việc không tồn tại thiệt ở lúc này.

Câu ĐK lếu láo hợp ý - Giả thiết (điều khiếu nại loại 2), sản phẩm (điều khiếu nại loại 3)

If + S+ V2/Ved +…, S+ would/could/… + have + V3/Ved + …

Diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt ở lúc này, sản phẩm là một trong vụ việc không tồn tại thiệt nhập quá khứ.

Bảng công thức câu ĐK loại 0,1,2,3,4.

Câu ĐK loại 0

Định nghĩa

Câu ĐK loại 0 (Zero conditional) biểu diễn mô tả vụ việc luôn luôn trúng hoặc luôn luôn xẩy ra dựa vào một fake thiết. Kết ngược thế tất xẩy ra được biểu đạt ở mệnh đề sản phẩm, với động kể từ được phân chia ở thì lúc này đơn. Giả thiết được biểu đạt ở mệnh đề ĐK, và động kể từ ở mệnh đề này cũng rất được phân chia theo gót thì lúc này đơn.

Cấu trúc

If + S + V (thì lúc này đơn), S + V (thì lúc này đơn).

*Chú thích: S: ngôi nhà từ; V: động kể từ.

Ví dụ:

 • The mouse receives an electric shock if it presses the red button.Audio icon(Con con chuột nhận một luồng năng lượng điện nếu như nó ấn kiểu mẫu nút red color.)

 • If you heat up water to tướng 100 degree Celcius, it changes into steam.Audio icon(Nếu chúng ta đun nước cho tới 100 phỏng C, nó sẽ bị hóa khá.)

Các ví dụ bên trên đều trình diễn một sản phẩm thế tất xẩy ra từ là 1 fake thiết: Con con chuột LUÔN nhận một luồng điện; nước LUÔN hóa khá.

Do vụ việc ở mệnh đề sản phẩm luôn luôn xẩy ra khi sở hữu fake thiết nhập câu ĐK loại 0, người học tập rất có thể thay cho “If” bởi vì “When” nhập câu ĐK loại 0 vẫn giữ vị mục tiêu truyền đạt ban sơ.

Ví dụ: The mouse receives an electric shock when it presses the red button.Audio icon(Con con chuột nhận một luồng năng lượng điện khi nó ấn kiểu mẫu nút red color.)

Cách dùng

 • Diễn mô tả những thực sự phân biệt hoặc mang ý nghĩa khoa học tập, chân lý.

 • Dùng khi cần thiết nhờ vả, trợ giúp.

 • Dùng biểu diễn mô tả thói quen thuộc, hành vi xẩy ra thông thường xuyên.

 • Dùng nhằm biểu diễn mô tả khẩu lệnh, tiếng khuyên răn hoặc tiếng chú ý.

Video chỉ dẫn tự động học

Câu ĐK loại 1

Định nghĩa

Câu ĐK loại 1 biểu diễn mô tả vụ việc có khá nhiều kỹ năng tiếp tục xẩy ra từ là 1 fake thiết này ê. Trong câu ĐK loại 1, mệnh đề ĐK dùng thì lúc này đơn, trong lúc mệnh đề sản phẩm dùng thì sau này đơn, hoặc dùng động kể từ khuyết thiếu biểu thị kỹ năng xẩy ra (can/may/might).

Cấu trúc

If + S + V (thì lúc này đơn), S + will + V (thì sau này đơn)
hoặc: If + S + V (thì lúc này đơn), S + can/may/might… + V(inf)

*Chú thích: S: ngôi nhà từ; V(inf): động kể từ thể nguyên vẹn kiểu mẫu.

Ví dụ: If the weather is good, we can go for a picnic.Audio icon(Nếu khí hậu đẹp mắt, tất cả chúng ta rất có thể chuồn dã nước ngoài.)

Như vậy, rất có thể thấy câu ĐK loại 1, không giống với câu ĐK loại 0 - biểu diễn mô tả sản phẩm thế tất, biểu diễn mô tả sản phẩm có khá nhiều kỹ năng xảy ra: “các loại vật rất có thể tuyệt chủng” hoặc “chúng tao rất có thể chuồn dã ngoại” ko đáp ứng tiếp tục luôn luôn xẩy ra khi vụ việc ở mệnh đề ĐK được thỏa mãn nhu cầu.

Cách dùng

 • Diễn đạt về một sự khiếu nại rất có thể xẩy ra nhập sau này nếu như ĐK được kể trở nên thực sự.

 • Diễn đạt về một hành vi sở hữu kỹ năng xẩy ra nếu như một ĐK này ê đúng trong các lúc này.

 • Sử dụng "may" thay cho mang đến "will" nhằm biểu diễn đạt tới mức phỏng ko chắc chắn thêm về sản phẩm.

Video chỉ dẫn tự động học

Câu ĐK loại 2

Định nghĩa

Câu ĐK loại 2 biểu diễn mô tả một fake thiết không nhiều sở hữu kỹ năng xẩy ra ở lúc này, mang lại một sản phẩm cũng không nhiều sở hữu kỹ năng xẩy ra. Trong câu ĐK loại 2, mệnh đề ĐK dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề sản phẩm dùng những động kể từ khuyết thiếu ở dạng quá khứ (could/would).

Cấu trúc

If + S + V (thì quá khứ đơn), S + would/could + V(inf)

*Chú thích: S: ngôi nhà từ; V(inf): động kể từ thể nguyên vẹn kiểu mẫu.

Ví dụ:

 • If I chose to tướng study medicine, my family would be proud of mạ.Audio icon(Nếu tôi lựa chọn học tập nó, mái ấm gia đình tôi có thể tiếp tục hãnh diện lắm (Trên thực tiễn tôi không nhiều sở hữu kỹ năng lựa chọn học tập nó.)

 • If it stopped rainning, we could go for a picnicAudio icon (Nếu trời ngừng mưa, tất cả chúng ta rất có thể chuồn dã nước ngoài (Trên thực tiễn, trời đang được mưa rộng lớn và chưa tồn tại tín hiệu tiếp tục ngừng lại.))

Câu ĐK loại 2 cũng thông thường được dùng để mang tiếng khuyên răn “Nếu tôi là chúng ta,…”

 • If I were you, I wouldn’t dare to tướng cross him.Audio icon(Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn dở người chọc phẫn nộ anh ấy.)

Lưu ý: Động kể từ to-be ở mệnh đề ĐK nhập ĐK loại 2 luôn luôn là “were”.

Cách dùng

 • Đưa đi ra tiếng khuyên

 • Đưa đi ra thắc mắc fake định

 • Nói về một điều fake tưởng

 • Đưa đi ra một đòi hỏi lịch sự

 • Từ chối một tiếng đề nghị

Video chỉ dẫn tự động học

Câu ĐK loại 3

Định nghĩa

Câu ĐK loại 3 biểu diễn mô tả một fake thiết trọn vẹn không tồn tại kỹ năng xẩy ra và sản phẩm ứng kể từ fake thiết này. Thông thông thường, câu ĐK loại 3 được dùng nhằm giả thiết một trường hợp không giống (không sở hữu thật) nhập quá khứ. Trong câu ĐK loại 3, mệnh đề ĐK dùng thì quá khứ triển khai xong, mệnh đề sản phẩm dùng động kể từ khuyết thiếu ở dạng quá khứ (could would) nằm trong trợ động kể từ “have” và động kể từ chủ yếu ở dạng quá khứ phân kể từ (V3/V-ed).

Cấu trúc

If + mệnh đề ĐK (quá khứ trả thành), S + would/could + have + V3/V-ed

*Chú thích: S – subject: ngôi nhà từ; V3: động kể từ ở thể quá khứ phân kể từ (động kể từ bất quy tắc cột 3).

Ví dụ:

 • If you had not helped mạ, I wouldn’t have been able to tướng finish the work.Audio icon(Nếu chúng ta vẫn không hỗ trợ tôi, tôi dường như không thể ngừng được việc làm này.) (Trên thực tiễn, chúng ta đã hỗ trợ tôi)

 • If the driver had not been drunk, the accident wouldn’t have occurred.Audio icon(Nếu người tài xế dường như không say rượu, tai nạn thương tâm có lẽ rằng dường như không xẩy ra.) (Trên thực tiễn, người tài xế vẫn say rượu và tai nạn thương tâm vẫn xẩy ra.)

Cách dùng

 • Diễn mô tả một hành vi dường như không ra mắt nhập quá khứ và giả thiết rằng sản phẩm tiếp tục không giống chuồn nếu như hành vi này đã xẩy ra.

 • Sử dụng “could” khi biểu diễn mô tả vụ việc ở mệnh đề chủ yếu rất có thể vẫn xẩy ra nếu như ĐK ở mệnh đề sau if được thỏa mãn nhu cầu.

 • Sử dụng “might” biểu diễn mô tả vụ việc ở mệnh đề chủ yếu rất có thể vẫn xẩy ra tuy nhiên ko chắc chắn là.

Video chỉ dẫn tự động học

Câu ĐK lếu láo hợp ý (Mixed conditional)

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, nhiều khi những ĐK loại 2 và loại 3 rất có thể được kết phù hợp với nhau. Để dùng chất lượng câu ĐK lếu láo hợp ý, người học tập chú ý.

 • Điều khiếu nại loại 2 dùng để làm biểu diễn mô tả vụ việc không nhiều hoặc không tồn tại kỹ năng xẩy ra ở lúc này.

 • Điều khiếu nại loại 3 dùng để làm biểu diễn mô tả vụ việc giả thiết (không sở hữu thật) nhập quá khứ.

Từ ê, câu ĐK lếu láo hợp sở hữu những cơ hội phối kết hợp sau:

Giả thiết (điều khiếu nại loại 3), sản phẩm (điều khiếu nại loại 2)

Câu ĐK lếu láo phù hợp với cơ hội phối kết hợp này biểu diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt nhập quá khứ, tuy nhiên sản phẩm của chính nó là một trong vụ việc không tồn tại thiệt ở lúc này.

Ví dụ:

Ví dụ câu ĐK loại 3 kết phù hợp với câu ĐK loại 2.

Nếu tôi vẫn lựa chọn học tập giờ đồng hồ Anh ở ĐH, giờ phía trên tôi rất có thể có khá nhiều thời cơ việc thực hiện rộng lớn rồi. (Trên thực tiễn nhập quá khứ tôi dường như không lựa chọn học tập giờ đồng hồ Anh, và lúc này tôi không tồn tại nhiều thời cơ việc thực hiện.)

Giả thiết (điều khiếu nại loại 2), sản phẩm (điều khiếu nại loại 3)

Câu ĐK lếu láo phù hợp với cơ hội phối kết hợp này biểu diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt ở lúc này, sản phẩm là một trong vụ việc không tồn tại thiệt nhập quá khứ.

Ví dụ:

Ví dụ câu ĐK loại 2 kết phù hợp với câu ĐK loại 3.

Nếu tôi lịch thao tác làm việc của tôi ko bận cho tới vậy thì tôi vẫn rất có thể nhập cuộc tiệc sinh nhật của cậu tuần trước đó. (Thực tế, lịch thao tác làm việc của tôi lúc này vô cùng bận và tuần trước đó tôi dường như không nhập cuộc tiệc sinh nhật.)

Mẹo lưu giữ thời gian nhanh công thức 3 câu điều kiện

Để ghi lưu giữ thời gian nhanh công thức 3 câu ĐK, hãy nằm trong ghi lưu giữ mẹo nhỏ: LÙI THÌ.

Để ý rõ rệt cấu trúc của những dạng câu ĐK, tất cả chúng ta thấy sở hữu sự lùi thì đằm thắm chúng:

 • Câu ĐK loại 1: If + S + V (thì lúc này đơn), S + V (thì sau này đơn)

 • Câu ĐK loại 2: If + S + V (thì quá khứ đơn), S + would/could + V(inf)

 • Câu ĐK loại 3: If + mệnh đề ĐK (quá khứ trả thành), S + would/could + have + V3/V-ed

Sự lùi thì được biểu thị qua:

 • Mệnh đề If - Động kể từ lúc này đơn => Quá khứ đơn => Quá khứ triển khai xong.

 • Mệnh đề chính: will => would => would have.

Tóm lại, người học tập chỉ việc ghi lưu giữ công loại của câu ĐK loại 1, tiếp sau đó tổ chức lùi thì phiên 1 sẽ tiến hành công thức của câu ĐK loại 2 và nối tiếp lùi thì tiếp tục lưu giữ được công thức của câu ĐK loại 3.

Đảo ngữ ở câu điều kiện

Đảo ngữ ở câu ĐK loại 1

Khi hòn đảo ngữ ở câu ĐK loại 1, câu tiếp tục trở thành lịch thiệp, nhã nhặn rộng lớn và thông thường tương thích khi thể hiện tiếng nhờ vả:

Cấu trúc gốc câu ĐK loại 1:

Xem thêm: Những bí quyết vẽ tam giác abc cân tại a bạn cần biết

If + S1 + V (thì lúc này đơn), S2 + V (thì sau này đơn).

hoặc: If + S1 + V (thì lúc này đơn), S2 + can/may/might… + V(inf).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

Should + S1 + (not) + V(thì lúc này đơn), S2 + can/may/might… + V(inf).

Ví dụ hòn đảo ngữ ở câu ĐK loại 1:

Câu gốc: If you see him at the class, please convince him to tướng come back with mạ.

Đảo ngữ: Should you meet him at the class, please convince him to tướng come back with mạ.

Đảo ngữ ở câu ĐK loại 2

Khi hòn đảo ngữ ở câu ĐK loại 2, câu tiếp tục trở thành nhẹ dịu, tương thích nhập yếu tố hoàn cảnh thể hiện tiếng khuyên răn một cơ hội tấm lòng, nhẹ dịu, tách sự áp đặt điều nhập tiếng nói:

Cấu trúc gốc câu ĐK loại 2:

If + S1 + V (thì quá khứ đơn), S2 + would/could + V(inf).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2:

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/could + V(inf).

Ví dụ hòn đảo ngữ ở câu ĐK loại 1:

Câu gốc: If I were her, I would take the final exam to tướng save my time in the long term.

Đảo ngữ: Were I her, I would take the final exam to tướng save my time in the long term.

Đảo ngữ ở câu ĐK loại 3

Trong văn cảnh sang trọng, người nói/viết rất có thể dùng hòn đảo ngữ mang đến câu ĐK loại 3. Trong tình huống này, “had” sẽ tiến hành đặt tại đầu câu và thay cho thế “if”.

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu điều liệu loại 3:

Had + S + V3/V-ed, mệnh đề sản phẩm (điều khiếu nại loại 3)

Ví dụ: Had you arrived a bit earlier, you would have been able to tướng buy the ticket. (Nếu chúng ta đang đi đến sớm rộng lớn, bạn đã sở hữu thể mua sắm được vé rồi.)

Tham khảo thêm: Đảo ngữ câu ĐK | Cấu trúc, cách sử dụng và bài xích luyện áp dụng.

Các loại câu ĐK khác

Will/would

Các động kể từ khuyết thiếu will/would nhiều khi được dùng ở mệnh đề ĐK nhằm:

 • Nhấn mạnh ý “vui lòng, sẵn lòng, sở hữu ý”.

Ví dụ: If you will come over our place during your trip, we will prepare a nice meal for you.Audio icon(Nếu chúng ta sở hữu ý ghé thăm vị trí Cửa Hàng chúng tôi nhập chuyến phượt của tớ, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục sẵn sàng một bữa tiệc ngon cho mình.)

 • Khi vụ việc nhập mệnh đề ĐK xẩy ra sau vụ việc nhập mệnh đề sản phẩm.

Người học tập rất có thể tưởng tượng cơ hội dùng này tương tự động như cơ hội rằng “Nếu sở hữu sản phẩm A thì tôi mới nhất thực hiện B”.

Ví dụ: If these pills will help mạ sleep better, I will take some tonight.Audio icon(Nếu những viên dung dịch này tuy nhiên hùn tôi ngon giấc rộng lớn, tôi tiếp tục tu vài ba viên tối ni.) (sự việc ‘thuốc hùn ngủ ngon’ xẩy ra sau khoản thời gian ‘uống thuốc’)

 • Các kể từ will/would nhập mệnh đề ĐK nhiều khi được nhấn âm khi rằng nhằm thể hiện tại vụ việc xẩy ra sau (ở mệnh đề điều kiện) rất khó có kỹ năng xẩy ra, và người rằng sở hữu một thái phỏng ngờ vực chắc chắn.

Ví dụ: If these pills will help mạ sleep better, I will take some tonight.Audio icon

(Trong ví dụ này, nếu như người rằng nhấn “will” mạnh rộng lớn những kể từ không giống, người nghe rất có thể hiểu rằng người rằng đang được ngờ vực, ko tin cậy nhập việc những viên dung dịch rất có thể hùn ngon giấc.)

Tương tự động ở ví dụ sau:

If it really would save the Earth, I’d start recycling tomorrow.Audio icon(Nếu thực sự rất có thể bảo đảm được Trái Đất, tôi tiếp tục chính thức việc tái ngắt chế từ thời điểm ngày mai.)

(Sự việc ‘bảo vệ Trái Đất xẩy ra sau vụ việc “tái chế”. Dường như, nếu như người rằng nhấn nhập ‘would’, lời nói tiếp tục đem sắc thái ngờ vực, thể hiện tại việc ‘bảo về được Trái Đất” vô cùng khó khăn xẩy ra theo gót ý kiến người rằng.)

Should

Động kể từ khuyết thiếu “should” rất có thể dùng ở mệnh đề ĐK nhằm biểu đạt fake thiết thể hiện không tồn tại nhiều kỹ năng xẩy ra, hoặc xẩy ra một cơ hội vô tình, tình cờ. Câu ĐK dùng should thông thường là ĐK loại 0 và 1, khan hiếm bắt gặp rộng lớn ở ĐK loại 2, và ko được dùng mang đến ĐK loại 3. Câu ĐK sở hữu chứa chấp should là cơ hội biểu đạt sang trọng, thông thường người sử dụng nhập văn viết lách (điều luật, quy lăm le, văn bởi vì,…). Mệnh đề sản phẩm (mệnh đề chính) thông thường là câu khẩu lệnh (imperative sentences).

Ví dụ: If you should have further queries, please tương tác us via gmail Audio icon (Nếu chúng ta còn vướng mắc vướng này không giống, hí hửng lòng tương tác Cửa Hàng chúng tôi qua loa gmail.)

(Cách hiểu: tôi ko nghĩ về các bạn sẽ có khá nhiều vướng mắc, tuy nhiên nếu như sở hữu thì nên tương tác Cửa Hàng chúng tôi qua loa gmail.)

Lưu ý: Mệnh đề ĐK dùng “should” thông thường xuất hiện tại hòn đảo ngữ, nhập ê “should” được đặt tại đầu câu và thay cho thế “if”, khi người rằng ham muốn tăng tính sang trọng không dừng lại ở đó.

Cấu trúc:

Should + S + V(inf), mệnh đề kết quả.

Ví dụ: Should you have further queries, please tương tác us via gmail. Audio icon

Were to

Cụm kể từ “were to” nhiều khi được dùng nhập mệnh đề ĐK nhằm mục đích biểu đạt một fake thiết, trường hợp giả thiết xấu xí, không nhiều sở hữu kỹ năng xẩy ra. Cụm kể từ này thông thường xuất hiện tại nhập câu ĐK loại 2 và được dùng nhập văn cảnh sang trọng.

Cấu trúc:

If + S + were to tướng + V(inf), mệnh đề sản phẩm (điều khiếu nại loại 2).

Ví dụ: If there were to tướng be another crop failure, people in the village would face starvation.Audio icon (Nếu nhận thêm một vụ thất bay mùa vụ, người nhập làng mạc tiếp tục đương đầu với nàn đói.)
(Người nói/viết dùng “were to” để mang giả thiết về một trường hợp xấu xí – nhận thêm một vụ thất bay mùa vụ.)

Lưu ý: Người nói/viết rất có thể dùng hòn đảo ngữ cho những mệnh đề ĐK dùng “were to” nhằm mục đích tăng cường độ sang trọng mang đến biểu đạt. Trong tình huống này, “were” sẽ tiến hành đặt tại đầu câu và thay cho thế “if”.

Cấu trúc:

Were + S + to tướng V(inf), mệnh đề sản phẩm (điều khiếu nại loại 2)

Ví dụ: Were the COVID-19 pandemic to break out again, the economy would greatly suffer. Audio icon

Unless (Trừ khi)

Mệnh đề ĐK rất có thể chính thức với “Unless” chứ không “If”. Diễn đạt với “Unless” tương đương với biểu đạt “If…not” - “Nếu…không”. Theo tự điển Oxford, “Unless” được dùng để làm biểu diễn mô tả vụ việc sở hữu kỹ năng xẩy ra nhập sau này, chính vì vậy cấu tạo ĐK với “Unless” chỉ được sử dụng mang đến ĐK loại 1.

Ví dụ: The engine won’t start unless you press these two buttons at the same time.Audio icon(Động cơ sẽ không còn phát động nếu như khách hàng ko ấn nhị kiểu mẫu nút này đồng thời.)

As long as/so long as; Providing that/Provided that, etc.

“If” rất có thể được thay cho thế bởi vì những kể từ như: As long as/So long as; Providing that/provided that; Only if, On condition that,… khi người nói/viết ham muốn thể hiện số lượng giới hạn mang đến kỹ năng xẩy ra của vụ việc ở mệnh đề sản phẩm khi sở hữu fake thiết. Nói cách thứ hai, những kể từ này biểu đạt ý “chỉ khi, miễn là”. Tùy nhập cường độ sang trọng của văn cảnh, người nói/viết tiếp tục dùng kể từ không giống nhau.

Ngữ cảnh trang trọng/Văn viết

Ngữ cảnh ko trang trọng/Văn nói

So long as: miễn sao.
Ví dụ: You are miễn phí to tướng express your opinions sánh long as they’re not offensive.
(Bạn rất có thể tự tại bộc bạch ý kiến của tớ miễn sao bọn chúng ko phản cảm.)

As long as: miễn sao.
Ví dụ: As long as you’re still here with mạ, I can tự whatever.
(Miễn là chúng ta ở phía trên với tôi, tôi rất có thể thực hiện bất kể điều gì.)

Provided that: với ĐK.
Ví dụ: Citizens are permitted to tướng operate automobiles provided that they are 18 or above years of age and have obtained a driving license.
(Công dân được quy tắc tinh chỉnh và điều khiển xe hơi với điều kiện chúng ta kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên và vẫn sở hữu bởi vì tài xế.)

Providing that: với ĐK là.
Ví dụ: We will offer you a 20% discount on your membership fee providing that you are a university student.
(Chúng tôi tiếp tục tách 20% bên trên phí member cho mình với điều kiện chúng ta là SV ĐH.)

On condition that: với ĐK.
Ví dụ: The company will give you a pay rise on condition that you have worked here for more than vãn 2 years.
(Công ty tiếp tục tăng bổng cho mình với điều kiện chúng ta vẫn thao tác làm việc ở phía trên rộng lớn hai năm.)

Only if: chỉ khi.
Ví dụ: I will go with you only if you tell mạ where you want to tướng go first.
(Tôi tiếp tục chuồn nằm trong chúng ta chỉ khi chúng ta rằng mang đến tôi mình thích chuồn đâu trước.)

“Or”, “Otherwise” đem chân thành và ý nghĩa điều kiện

Các kể từ “or”, “otherwise” đem nghĩa “nếu ko, ko thôi sẽ” rất có thể được sử dụng ở đầu mệnh đề sản phẩm. Câu ĐK chứa chấp những kể từ này, về cơ phiên bản, tương đương với “Unless”. Tuy nhiên, người học tập cần thiết chú ý trong lúc “unless” chính thức mệnh đề ĐK, “or” và “otherwise” chính thức mệnh đề sản phẩm.

Ví dụ:

 • We should get going now, or it’ll take ages to tướng get home page due to tướng traffic congestion.Audio icon (Chúng tao nên chính thức chuồn kể từ giờ, nếu như không tiếp tục mất mặt cả buổi mới nhất về cho tới ngôi nhà tự kẹt xe cộ mất mặt.)

 • You should hurry and finish your homework, otherwise you’ll miss your favorite TV show.Audio icon (Con nên nhanh gọn lẹ ngừng bài xích luyện về ngôi nhà của tớ, ko thôi tiếp tục bỏ qua lịch trình TV ưa mến nhé.)

Lưu ý:
“Or” và “Otherwise” là những cụm liên kể từ (từ dùng để làm link nhị mệnh đề độc lập), không giống với “If” và “Unless” là trạng kể từ dựa vào (từ dùng để làm chính thức một mệnh đề phụ thuộc). Các câu dùng “Or” và “Otherwise” là những câu ghép, chính vì vậy những mệnh đề song lập nhập câu sẽ tiến hành nối cùng nhau qua loa vết phẩy (,) với mọi liên kể từ này (xem bài xích Câu ghép).

Người học tập cũng chú ý ko dùng đôi khi trạng kể từ dựa vào và liên kể từ nhập và một câu.

Ví dụ:

 • Unless we should get going now, or it’ll take ages to tướng get home page due to tướng traffic congestion. (SAI)

 • We should get going now, or it’ll take ages to tướng get home page due to tướng traffic congestion.Audio icon (ĐÚNG)

Suppose, Supposing và What if

Các câu ĐK rất có thể dùng “Suppose” hoặc “Supposing” thay cho mang đến “If”. Người nói/viết dùng những kể từ này khi chúng ta ham muốn khêu gợi ý cho tất cả những người không giống tưởng tượng cho tới một trường hợp mà người ta ham muốn. “What if” cũng đều có chân thành và ý nghĩa tương tự động tuy nhiên thường chỉ dùng ở thắc mắc (không sở hữu mệnh đề kết quả), khi người nói/viết ham muốn khơi khêu gợi đi ra trường hợp nhằm người không giống thể hiện chủ kiến, tâm lý.

Ví dụ:

Supposing you have graduated from medical school, you’ll then have to tướng serve your internship at a hospital for at least a year before you can obtain your practice certificate.Audio icon (Giá như cậu vẫn chất lượng nghiệp ngoài ngôi trường nó, cậu rồi sẽ rất cần thực luyện tiếp ở một khám đa khoa tối thiểu một năm trước đó khi rất có thể được cung cấp chứng từ hành nghề nghiệp.)

A: “What if we couldn’t make it on time to tướng the meeting this time?”Audio icon(Không biết tiếp tục ra sao nếu như tất cả chúng ta ko kịp cho tới cuộc họp phiên này nhỉ?)

B: “Well, given that we have arrived late at meetings twice in a row this month, we could lose our job at worst.”Audio icon(Ừm, tất cả chúng ta vẫn trễ họp nhị phiên liên tục mon này rồi, nên tôi nghĩ về trường hợp xấu xí nhất là tất cả chúng ta rất có thể thôi việc.)

*Người học tập chú ý những vụ việc trong những lời nói của A và B được biểu đạt bởi vì động kể từ ở thể quá khứ, tự đấy là những trường hợp và sản phẩm tưởng tượng không nhiều sở hữu kỹ năng xẩy ra. Trên thực tiễn, A ko nghĩ về chúng ta tiếp tục rất có thể trễ họp phiên này.

Một số chú ý về kiểu cách người sử dụng câu điều kiện

Để dùng những dạng câu ĐK một cơ hội không hề thiếu và đúng chuẩn nhất nhập tiếp xúc và bài xích đua, người học tập giờ đồng hồ anh cần thiết chú ý một trong những điều sau:

 1. Câu ĐK loại 2 và câu ĐK loại 3 thông thường được dùng nhập cấu tạo câu wish và cấu tạo câu would rather nhằm thể hiện tại sự tiếc nuối, ý trách móc móc ai này đã hoặc ko làm những gì.

Ví dụ 1: If I had taken the examination, I would not have been punished by my father. (Nếu tôi nộp bài xích đua, tôi vẫn không biến thành thân phụ tôi cấm túc).

=> I wish I had taken the examination. (Tôi ước rằng tôi vẫn nộp bài xích đua.)

=> I would rather I had taken the examination. (Giá như tôi vẫn nộp bài xích đua.)

Ví dụ 2: If I had planned carefully for the wedding, I could manage to tướng solve the problem. (Nếu tôi vẫn lên plan cảnh giác mang đến ăn hỏi, tôi rất có thể xoay sở nhằm giải quyết và xử lý yếu tố.)

=> I wish I had planned carefully for the wedding. (Ước gì tôi vẫn lên plan cảnh giác mang đến ăn hỏi.)

=> I would rather I had planned carefully for the wedding. (Giá như tôi vẫn lên plan thiệt cảnh giác mang đến ăn hỏi.)

 1. Trong câu ĐK sở hữu mệnh đề If ở dạng phủ lăm le thì rất có thể thay cho thế bởi vì “unless”.

Ví dụ 1: If you tự not give mạ the money, I will Gọi the police.

=> Unless you give mạ the money, I will Gọi the police. (Nếu chúng ta ko fake chi phí mang đến tôi, tôi tiếp tục gọi công an.)

Ví dụ 2: If the weather is not nice tomorrow, I will not able to tướng go camping.

=> Unless the weather nice tomorrow, I will not able to tướng go camping. (Nếu ngày mai khí hậu ko đẹp mắt, tôi sẽ không còn thể chuồn cắm trại.)

Ví dụ 3: If you tự not read the password, the bodyguard will not let you in.

=> Unless you read the password, the bodyguard will not let you in. (Nếu chúng ta không hiểu biết nhiều password, bảo đảm sẽ không còn cho mình nhập cửa ngõ.)

 1. Trong câu ĐK loại 1, rất có thể thì sau này đơn nhập mệnh đề If nếu như nó ra mắt sau khoản thời gian mệnh đề chủ yếu xẩy ra.

Ví dụ 1: If you will take mạ to tướng school at 10 a.m, I will wake you up at 9 a.m. (Nếu chúng ta fake tôi cho tới ngôi trường khi 10 giờ sáng sủa, tôi tiếp tục thức tỉnh chúng ta khi 9h sáng sủa.

Ví dụ 2: If the drug will reduce my pain, I will take 2 pills tonight. (Nếu dung dịch thực hiện tách đợt đau của tôi, tôi tiếp tục tu 2 viên tối ni.)

Ví dụ 3: If I will have class this morning, I will Gọi my friend to tướng take mạ to tướng school. (Nếu sáng sủa ni tôi sở hữu tiết học tập, tôi tiếp tục gọi chúng ta tôi fake tôi cho tới trường).

 1. Đối với câu ĐK loại 2, rất có thể dùng “were” thay cho mang đến “was” mang đến bất kể ngôi nhà ngũ số không nhiều hoặc số nhiều.

Ví dụ 1: If I were you, I would choose to tướng stay home page. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục lựa chọn ở trong nhà.)

Ví dụ 2: If I were you, I would study abroad to tướng explore my potential. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục chuồn du học tập nhằm mày mò tiềm năng của tớ.)

Ví dụ 3: If I were you, I would not consider about the financial problem. (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn suy xét rất nhiều về yếu tố tài chủ yếu.)

Tham khảo thêm:

Xem thêm: Bắt điểm vào đường hatch trong AutoCAD

 • Tổng hợp ý bài xích luyện câu ĐK kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên [có đáp án]

 • Cách viết lách lại câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh

Tổng kết

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới những loại câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh. Người học tập giờ đồng hồ Anh rất có thể nắm rõ toàn cỗ lý thuyết và phần mềm nhập nội dung bài viết này: Các loại đâu ĐK, những cơ hội hòn đảo ngữ, và những tình huống đặc trưng khi dùng câu ĐK. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng du lịch nhập kỳ đua IELTS hoặc nhập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc, người học tập rất cần phải áp dụng nhập thực tiễn nhằm nâng lên kỹ năng của tớ.