Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương

Cách tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương

1. Công thức tính thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a vày a nón 3 phen.

V = a x a x a

Ví dụ tao với hình lập phương ABCDEFGH với cạnh a = 3 centimet tất cả chúng ta sẽ có được V(ABCDEFGH) = 3 x 3 x 3 = 27 cm3

VD 2: Cho một hình lập phương OPQRST với những cạnh đều đều nhau và vày 7cm . Hỏi thể tích hình lập phương OPQRST vày bao nhiêu?

Trả lời

Ta với những cạnh của hình lập phương OPQRST đều đều nhau và vày một độ quý hiếm a = 7cm. Khi vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương, tao với đáp án như sau:

V = a x a x a = 7 x 7 x 7 = 343 cm3

2. Công Thức Và Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương

Diện tích hình lập phương được chia nhỏ ra nhì dạng bao hàm diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần. Trong số đó diện tích S xung xung quanh vày diện tích S một phía nhân với 4. Trong khi bại liệt diện tích S toàn phần vày diện tích S một một phía nhân với 6.

2.1. Công Thức Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Lập Phương

Stp = 6 x a²

Trong đó:

+ a: những cạnh của hình lập phương.

+ Diện tích toàn phần hình lập phương vày bình phương phỏng lâu năm một cạnh nhân với 6 (hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương vày diện tích S một phía nhân với 6).

2.2. Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Lập Phương

Sxq = 4 x a²

Trong đó:

+ a: những cạnh của hình lập phương.

+ Diện tích xung xung quanh hình lập phương vày bình phương phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4 (hoặc diện tích S xung xung quanh của hình lập phương vày diện tích S một phía nhân với 4).

- Ví Dụ Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương:

Có một hình lập phương 6 cạnh KLMNOP với những cạnh đều phải có độ cao thấp đều nhau với chiều lâu năm là 5cm. Hỏi diện tích S của hình lập phương này vày bao nhiêu?

Trả lời:

Gọi chiều lâu năm những cạnh của hình lập phương đều vày nhau: a = 5cm. sít dụng theo dõi công thức tính diện tích S hình lập phương, tao có

S (toàn phần) = 6a² = 6 x (5)2 = 6 x 25 = 150 cm2

S (xung quanh) = 4a² = 4 x (5)2 = 4 x 25 = 100 cm2

3. Thể tích hình lập phương là gì?

Thể tích hình lập phương xác lập là số đơn vị chức năng khối, lúc lắc trọn vẹn vày hình lập phương. Hình lập phương là một trong những hình tía chiều quánh, với 6 mặt mày hoặc những cạnh là hình vuông vắn. Để tính thể tích, tất cả chúng ta nên biết những độ cao thấp của hình lập phương.

Nếu tất cả chúng ta biết phỏng lâu năm cạnh tức là “a”, thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể mò mẫm thể tích hình lập phương bại liệt.

Hình lập phương là khối hình với 6 mặt mày đều là hình vuông vắn đều nhau, 12 cạnh với chiều lâu năm đều nhau, với toàn bộ 8 đỉnh. Nếu chúng ta đang được vướng mắc những công thức về hình lập phương như thể tích, diện tích S thì hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những công thức và những ví dụ bên trên và tìm hiểu thêm những bài xích tập dượt với lời nói giải tại đây.

4. Bài tập dượt Thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương lớp 5

Câu 1:

Hình lập phương A với cạnh 4 centimet. Hình lập phương B với cạnh vội vàng gấp đôi cạnh hình lập phương A.

Hỏi thể tích hình lập phương B vội vàng từng nào phen thể tích hình lập phương A.

Câu 2:

Một khối kim mô hình lập phương với cạnh 1/5 m. Mỗi xăng – ti-mét khối kim nặng nề 6,2 g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại bại liệt trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 3: Một hình lập phương với diện tích S toàn phần là 294 cm². Hỏi hình lập phương bại liệt hoàn toàn có thể tích bao nhiêu?

Câu 4: Một hình lập phương với cạnh 7 centimet. Nếu cạnh của hình lập phương tạo thêm 4 phen. Hỏi:

a) Diện tích toàn phần của hình lập phương tạo thêm bao nhiêu lần?

b) Thể tích hình lập phương tạo thêm bao nhiêu lần?

Câu 5: Phải xếp từng nào hình lập phương nhỏ với cạnh 1cm và để được một hình lập phương rộng lớn với diện tích S toàn phần là 294dm²

Câu 6: Một bể kính hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S lòng là 250cm² và bể đang được chứa chấp nước. Tính độ cao mực nước, hiểu được nếu như cho 1 khối lập phương vày sắt kẽm kim loại cạnh 10cm vô bể thì khối lập phương vừa đẹp ngập nội địa (đáy bên trên khối lập phương vày mặt mày nước).

Câu 7. Người tao thực hiện một chiếc lồng Fe hình lập phương có tính lâu năm từng cạnh là 25dm. Cú từng mét vuông Fe giá bán 45000 đồng. Hỏi người tao thực hiện cái lồng Fe bại liệt không còn từng nào chi phí mua sắm sắt?

Câu 8. Bác Bình cần thiết thực hiện 2 cái thùng hình lập phương vày Fe ko có nắp đậy cạnh 1,8 m . Hỏi Bác tô cả bên phía trong và bên phía ngoài 2 cái thùng bại liệt thì cần mua sắm từng nào ki-lô-gam tô, hiểu được cứ trăng tròn m2 thì nên 5 kg tô.

Câu 9: Một căn chống hình lập phương với cạnh 5,5m. Hỏi bầu không khí chứa chấp vô chống nặng nề từng nào ki-lô-gam, biết 1 lít bầu không khí nặng nề 1,2 gam?

Câu 10: Thể tích khổi khối lập phương tăng từng nào phen nếu như cạnh của khối lập phương bại liệt tạo thêm 3 lần?

Đáp án

Câu 1

Cạnh hình lập phương B là:

4 x 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Thể tích hình lập phương A là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Ta với 512 : 64 = 8. Vậy :Thể tích hình lập phương B vội vàng 8 phen thể tích hình lập phương A.

Có thể phán xét tổng quát tháo hơn:

Thể tích hình lập phương cạnh a là:

V1 = a x a x a

Thể tích hình lập phương cạnh 2a là:

V2 = 2a x 2a x 2a = 8 x (a x a x a ) = 8 x V1

Vậy khi cạnh hình lập phương vội vàng lên gấp đôi thì thể tích của chính nó vội vàng lên 8 phen.

Câu 2:

Bài giải:

1/5 m = trăng tròn cm

Thể tích của khối kim mô hình lập phương là:

20 x trăng tròn x trăng tròn = 8000 (cm3)

Khối sắt kẽm kim loại bại liệt trọng lượng là:

6,2 x 8000 = 49600 (g)

49 600 g = 49,6 kg

Đáp số: 49,6 kg

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về trang điểm

Câu 3:

Diện tích một phía của hình lập phương là: 294 : 6 = 49cm²

Có 49 = 7 x 7 nên phỏng lâu năm cạnh của hình lập phương là 7cm

Thể tích của hình lập phương là 7 x 7 x 7 = 343cm³

Câu 4:

a) Cạnh mới mẻ của hình lập phương có tính lâu năm là: 7 x 4 = 28cm

Diện tích toàn phần lúc đầu của hình lập phương là: 7 x 7 x 6 = 294cm²

Diện tích toàn phần khi sau của hình lập phương là: 28 x 28 x 6 = 4704cm²

Số phen diện tích S toàn phần tạo thêm là: 4704 : 294 = 16 lần

b) Thể tích lúc đầu của hình lập phương là: 7 x 7 x 7 = 343cm²

Thể tích khi sau của hình lập phương là: 28 x 28 x 28 = 21952cm²

Số phen thể tích tạo thêm là: 21952 : 343 = 64 lần

Câu 5

Diện tích một phía hình lập phương rộng lớn là: 294 : 6 = 49dm

Có 49 = 7 x 7 suy rời khỏi phỏng lâu năm cạnh hình vuông vắn rộng lớn là 7dm = 70cm

Thể tích hình lập phương rộng lớn là 70 x 70 x 70 = 343000 cm³

Thể tích hình lập phương nhỏ là 1 trong những x 1 x 1 = 1cm³

Vậy cần thiết 343000 hình lập phương nhỏ

Câu 6:

Thể tích cả lượng nước với vô bể và thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500cm³

Thể tích khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước với vô bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Câu 7. 

Đổi 25dm = 2,5m.

Diện tích một phía của cái lồng Fe bại liệt là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích Fe dùng làm thực hiện cái lồng bại liệt là:

6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Số chi phí cần thiết dùng làm mua sắm Fe thực hiện cái lồng bại liệt là:

45000 × 37,5 = 1687500 (đồng)

Đáp số: 1687500 đồng.

Câu 8.

Diện tích một phía của cái thùng bại liệt là:

1,8 × 1,8 = 3,24 (m2)

Diện tích cần thiết tô khi tô bên phía trong của một cái thùng:

3,24 × 5 = 16,2 (m2)

Diện tích cần thiết tô khi tô bên phía trong và bên phía ngoài của một cái thùng là:

16,2 × 2 = 32,4 (m2)

Khối lượng tô tao cần thiết dùng làm tô 1 cái thùng là:

32,4 : trăng tròn × 5 = 8,1 (kg)

Khối lượng tô tao cần thiết dùng làm tô 2 cái thùng là:

8,1 × 2 = 16,2 (kg)

Đáp số: 16,2kg.

Câu 9:

Đổi 5,5m = 55dm

Thể tích căn chống bại liệt là:

55 x 55 x 55 = 166375 (dm3)

166375dm3 = 166375 (lít)

Vậy thể tích bầu không khí chứa chấp vô chống là 166375 lít.

Khối lượng của bầu không khí chứa chấp vô chống là:

1,2 x 166375 = 199650 (g)

199650 = 199,65 kg

Đáp số: 199,65kg.

Câu 10:

Gọi a là phỏng lâu năm cạnh hình lâp phương lúc đầu.

Độ lâu năm cạnh hình lập phương khi sau là 3 × a

Thể tích khối lập phương với cạnh a là:

Bài tập dượt Thể tích hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải

Thể tích khối lập phương với cạnh 3 × a là:

Bài tập dượt Thể tích hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải

Vậy khi cạnh của khối lập phương bại liệt tạo thêm 3 phen thì thể tích hình lập phương tạo thêm 27 phen.

Xem thêm: Hình ảnh nắm tay trên xe máy đẹp, lãng mạn

>> Chi tiết: Bài tập dượt Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương (có đáp án)

Tham khảo những công thức khác:

  • Công thức tính diện tích S hình thang, chu vi hình thang
  • Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích S hình chữ nhật
  • Công thức tính diện tích S hình vuông vắn, chu vi hình vuông

5. Giải bài xích tập dượt SGK về hình lập phương Toán 5

  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Toán lớp 5 trang 122 123: Thể tích hình lập phương
  • Toán lớp 5 trang 112 113: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
  • Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 70: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 77: Thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương bao gồm những công thức tính và ví dụ minh họa tất nhiên bài xích tập dượt và đáp án cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng những dạng bài xích tập dượt về tính chất Thể tích hình lập phương, tính diện tích S,.. sẵn sàng cho những bài xích thi đua, bài xích đánh giá vô năm học tập.