Công thức tính diện tích hình vuông - TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC - HOTLINE: 091 6265 673

Hình vuông là 1 trong những hình chữ nhật đặc biệt quan trọng. Hình chữ nhật với 4 cạnh cân nhau thì gọi là hình vuông

Diện tích của hình vuông vắn bởi vì bình phương của một cạnh

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vuông - TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC - HOTLINE: 091 6265 673

 • Công thức tính diện tích S hình vuông

S = a.a = a2

S là diện tích S hình vuông vắn, a là chiều lâu năm 1 cạnh hình vuông

Ngoài đi ra, hình vuông vắn là hình thoi đặc biệt quan trọng, nên hoàn toàn có thể vận dụng công thức tính diện tích S hình thoi nhập tính diện tích S hình vuông: diện tích S hình vuông vắn bởi vì 1 nửa bình phương đàng chéo cánh.

Trong đó:

 • S: diện tích S hình vuông
 • d: chừng lâu năm đàng chéo cánh hình vuông

Chu vi hình vuông vắn bởi vì chiều lâu năm 1 cạnh nhân 4

 • Công thức tính chu vi hình vuông

P = 4.a

Kiến thức cơ phiên bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác với 4 cạnh cân nhau và 4 góc cân nhau (4 góc vuông). cũng có thể coi hình vuông vắn là hình chữ nhật với 4 cạnh cân nhau, hoặc hình thoi với 2 đàng chéo cánh cân nhau.

Các đặc điểm cơ phiên bản của hình vuông

Hình vuông với rất đầy đủ những đặc điểm của hình chữ nhật và hình thoi và những đặc điểm riêng biệt khác:

 • 2 đàng chéo cánh cân nhau, vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
 • 2 đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc hình vuông
 • Có 2 cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên.
 • Có 4 cạnh cân nhau.
 • Có 4 góc cân nhau và đều bởi vì 90o
 • Tâm của đàng tròn xoe nội tiếp và nước ngoài tiếp hình vuông vắn trùng nhau và là phó điểm của hai tuyến đường chéo
 • 1 đàng chéo cánh tiếp tục phân tách hình vuông vắn trở thành nhì phần với diện tích S cân nhau.
 • Giao điểm của những đàng phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng bên trên một điểm.

Dấu hiệu nhận thấy hình vuông

Hình chữ nhật quánh biệt

 • Hình chữ nhật với nhì cạnh kề cân nhau.
 • Hình chữ nhật với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc.
 • Hình chữ nhật với cùng một đàng chéo cánh là phân giác của một góc.

Hình thoi quánh biệt

 • Hình thoi với cùng một góc vuông.
 • Hình thoi với hai tuyến đường chéo cánh cân nhau.

Hình bình hành quánh biệt

 • Hình bình hành với cùng một góc vuông và nhì cạnh kề cân nhau.

Bài tập dượt về hình vuông

Bài 1: Một hình vuông vắn với chu vi 32 centimet. Hỏi diện tích S của hình vuông vắn cơ bởi vì bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông vắn là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Bài 2: Tìm diện tích S miếng khu đất hình vuông vắn, hiểu được Khi không ngừng mở rộng từng cạnh của miếng khu đất tăng 4 m thì diện tích S gia tăng 224

Lời giải:

Phần diện tích S gia tăng là diện tích S của hình chữ nhật với chiều rộng lớn 4 m, chiều lâu năm bởi vì gấp đôi cạnh hình vuông vắn và thêm vào đó 4 m.

Chiều lâu năm của hình chữ nhật trình bày bên trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai phen cạnh miếng khu đất hình vuông vắn bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng khu đất hình vuông vắn bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng khu đất hình vuông vắn bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Bài toán áp dụng:

 • Cho hình vuông vắn ABCD chiều lâu năm những cạnh cân nhau với a = 5 centimet. Hãy tính diện tích S của hình vuông vắn ABCD bởi vì bao nhiêu?

Lời giải:

 • Theo như đề bài xích hình vuông vắn ABCD tao với cạnh a= 5 centimet. Như vậy tao vận dụng công thức: S = a x a = 5 x 5 = 25 (cm2)

Cho hình vuông vắn ABCD với chiều lâu năm cạnh là 5 centimet tất cả chúng ta tiếp tục tính được:
Chu vi hình vuông vắn ACBD: C(ABCD) = 4×5=20cm
Diện tích hình vuông vắn ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²
Trên phía trên đơn thuần kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản nhất học viên được học tập nhập công tác học tập cấp cho tè học tập và trung học tập hạ tầng.

Bài tập dượt 1: Một hình vuông vắn ABCD với chu vi 32 centimet. diện tích S của hình vuông vắn này là bao nhiêu?

Lời giải:

Chiều lâu năm một  cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông vắn là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài tập dượt 2: Một mảnh đất nền hình vuông vắn, sau thời điểm không ngừng mở rộng về một phía tăng 8m thì tao được một hình chữ nhật với chu vi 116m. Hỏi sau thời điểm không ngừng mở rộng, miếng khu đất mới mẻ với diện tích S là bao nhiêu?

Lời giải:

Tổng chu vi miếng khu đất hình vuông vắn là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng khu đất hình vuông vắn (tức là chiều rộng lớn của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều lâu năm miếng khu đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau Khi không ngừng mở rộng, miếng khu đất mới mẻ với diện tích S là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật với chu vi 96 centimet, nếu như hạn chế chiều lâu năm 13 centimet và hạn chế chiều rộng lớn cút 5 centimet thì được một hình vuông vắn. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật cơ với diện tích S là bao nhiêu?

Lời giải:

Xem thêm: Chứng chỉ tiếng anh B1 có thời hạn bao lâu? [Cập nhật 2024]

Miếng bìa hình chữ nhật với chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi của hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = trăng tròn (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

28 x trăng tròn = 560 (cm2)
Đáp số: 560 (cm2)

Bài tập dượt 4: Tìm diện tích S của hình chữ nhật với chiều rộng lớn 26 centimet, với chu vi vội vàng 3 phen chiều dài?

Lời giải:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều lâu năm x 2 + chiều lâu năm.

Và tao lại có:

Chu vi = chiều lâu năm x 2 +  chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều lâu năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều lâu năm hình chữ nhật cơ là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật cơ là:

52 x 26 = 1352 (cm2)
Đáp số: 1352 (cm2)

Bài tập dượt 5: Tính diện tích S miếng khu đất hình vuông vắn, hiểu được Khi tao không ngừng mở rộng từng cạnh của miếng khu đất tăng 4 m thì diện tích S gia tăng 224 mét vuông.

Lời giải:

Phần diện tích S gia tăng là diện tích S của hình chữ nhật với chiều rộng lớn 4 m, chiều lâu năm bởi vì gấp đôi cạnh hình vuông vắn và thêm vào đó 4 m.

Chiều lâu năm của hình chữ nhật cơ là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai phen cạnh miếng khu đất hình vuông vắn là:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng khu đất hình vuông vắn là:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng khu đất hình vuông vắn là:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Bài tập dượt 6: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Người tao hạn hẹp chiều lâu năm và tăng chiều rộng lớn nhằm miếng khu đất là hình vuông vắn, phần diện tích S thuyên giảm chiều lâu năm là 272 . Tính phần diện tích S gia tăng theo hướng rộng lớn.

Lời giải:

Số đo bị hạn chế của chiều lâu năm mảnh đất nền là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng khu đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn mảnh đất nền được gia tăng số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo hướng rộng lớn mảnh đất nền là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Công thức toán

Gia sư môn toán

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các cây gia vị

Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức tính diện tích S hình vuông

Công thức tính diện tích S hình bình hành