Công thức câu điều kiện loại 1 loại 2

Công thức câu ĐK loại 1 loại 2 - Tìm hiểu tức thì công thức và cơ hội sử dụng

Chủ đề Công thức câu ĐK loại 1 loại 2: Công thức câu ĐK loại 1 và loại 2 là nhì cấu hình câu ĐK cần thiết nhập giờ Anh. Câu ĐK loại 1 thông thường thao diễn miêu tả một điều rất có thể xẩy ra nhập sau này nếu như ĐK chính. Câu ĐK loại 2 thông thường thao diễn miêu tả một điều không tồn tại thực nhập lúc này hoặc sau này. Việc hiểu và dùng chính công thức này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta truyền đạt một cơ hội rõ nét và đúng chuẩn nhập tiếp xúc giờ Anh.

Bạn đang xem: Công thức câu điều kiện loại 1 loại 2

Cách dùng câu ĐK loại 1 và loại 2 như vậy nào?

Câu ĐK loại 1 và loại 2 đều được dùng nhằm miêu tả một ĐK và thành quả của chính nó nhập sau này hoặc lúc này. Dưới đó là cơ hội dùng cụ thể cho tất cả nhì loại câu điều kiện:
1. Câu ĐK loại 1:
- Cấu trúc: If + Present Simple, Will + V-infinitive
- Ví dụ: If it rains tomorrow, I will stay at trang chủ. (Nếu mưa ngày mai, tôi tiếp tục ở nhà)
Trong câu ĐK loại 1, giả thiết được coi như với kỹ năng xẩy ra nhập sau này hoặc lúc này.
2. Câu ĐK loại 2:
- Cấu trúc: If + Past Simple, Would + V-infinitive
- Ví dụ: If I had a lot of money, I would travel around the world. (Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi tiếp tục du ngoạn vòng xung quanh thế giới)
Trong câu ĐK loại 2, giả thiết được coi như không tồn tại thực nhập lúc này hoặc sau này.
Khi dùng câu ĐK loại 1 và loại 2, tất cả chúng ta nên lưu giữ những quy tắc sau:
- Nếu mệnh đề \"if\" xuất hiện nay trước mệnh đề chủ yếu, nhì mệnh đề nên được phân tích vày vết phẩy. Ví dụ: If I see her, I will tell her. (Nếu tôi bắt gặp cô ấy, tôi tiếp tục rằng với cô ấy)
- Nếu mệnh đề \"if\" xuất hiện nay sau mệnh đề chủ yếu, ko nên dùng vết phẩy nhằm phân tích nhì mệnh đề. Ví dụ: I will tell her if I see her. (Tôi tiếp tục rằng với cô ấy nếu như tôi bắt gặp cô ấy)
Với cơ hội dùng bên trên, chúng ta cũng có thể vận dụng câu ĐK loại 1 và loại 2 nhập việc miêu tả những ĐK và thành quả không giống nhau nhập giờ Việt.

Cách dùng câu ĐK loại 1 và loại 2 như vậy nào?

Cấu trúc câu ĐK loại 1 và loại 2 là nhì loại câu ĐK được dùng nhập giờ Anh nhằm thao diễn miêu tả những ĐK rất có thể xẩy ra hoặc ko xẩy ra. Dưới đó là cụ thể về cấu hình và cơ hội dùng của từng loại:
1. Cấu trúc câu ĐK loại 1 (Type 1 Conditional):
- If + Subject + Verb (simple present), Subject + Will + Verb (infinitive)
- Ví dụ: If it rains tomorrow, I will stay at trang chủ. (Nếu mưa ngày mai, tôi tiếp tục ở nhà)
Cấu trúc này được dùng nhằm thao diễn miêu tả một ĐK rất có thể xẩy ra nhập sau này. Điều khiếu nại nhập mệnh đề if thông thường được thao diễn miêu tả vày động kể từ ở thì lúc này đơn, còn thành quả dự loài kiến được thao diễn miêu tả vày động kể từ will + động kể từ vẹn toàn hình mẫu.
2. Cấu trúc câu ĐK loại 2 (Type 2 Conditional):
- If + Subject + Verb (simple past), Subject + Would + Verb (infinitive)
- Ví dụ: If I had more money, I would travel around the world. (Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí rộng lớn, tôi tiếp tục lên đường du ngoạn vòng xung quanh thế giới)
Cấu trúc này được dùng nhằm thao diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt ra mắt nhập lúc này hoặc sau này. Điều khiếu nại nhập mệnh đề if thông thường được thao diễn miêu tả vày động kể từ ở quá khứ đơn, còn thành quả dự loài kiến được thao diễn miêu tả vày động kể từ would + động kể từ vẹn toàn hình mẫu.
Hy vọng vấn đề bên trên tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về cấu hình câu ĐK loại 1 và loại 2 nhập giờ Anh.

Có những điểm gì phân biệt đằm thắm câu ĐK loại 1 và loại 2?

Câu ĐK loại 1 và loại 2 là nhì loại câu ĐK nhập giờ Anh với cấu hình và chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Dưới đó là một trong những điểm phân biệt đằm thắm nhì loại câu này:
1. Cấu trúc:
- Câu ĐK loại 1: If + Subject + Verb (present simple), Subject + will + Verb (bare infinitive).
Ví dụ: If it rains, we will stay at trang chủ. (Nếu trời mưa, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục ở trong nhà.)
- Câu ĐK loại 2: If + Subject + Verb (past simple), Subject + would/could/should + Verb (bare infinitive).
Ví dụ: If I had more money, I would buy a new siêu xe. (Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí rộng lớn, tôi tiếp tục mua sắm một con xe mới nhất.)
2. Ý nghĩa:
- Câu ĐK loại 1: Diễn miêu tả điều rất có thể xẩy ra nhập sau này hoặc lúc này, hoặc điều với kỹ năng xẩy ra.
Ví dụ: If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bàn sinh hoạt chuyên cần, các bạn sẽ đỗ kỳ đua.)
- Câu ĐK loại 2: Diễn miêu tả điều ko thiệt với kỹ năng xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này.
Ví dụ: If I won the lottery, I would travel around the world. (Nếu tôi trúng số, tôi tiếp tục lên đường du ngoạn xung quanh toàn cầu.)
3. Sự thực hiện:
- Câu ĐK loại 1 với kỹ năng xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này, trong những khi câu ĐK loại 2 thao diễn miêu tả điều không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này.
4. Các kể từ ngữ thông thường lên đường kèm:
- Câu ĐK loại 1 hay sử dụng những kể từ \"if\", \"when\", \"while\", \"unless\".
Ví dụ: If you come early, we can have dinner together. (Nếu chúng ta cho tới sớm, tất cả chúng ta rất có thể người sử dụng cơm trắng bên cạnh nhau.)
- Câu ĐK loại 2 hay sử dụng những kể từ \"if only\", \"otherwise\", \"or else\".
Ví dụ: If only I had more time, I would finish this project. (Làm sao nhưng mà tôi đạt thêm thời hạn, tôi tiếp tục hoàn thành xong dự án công trình này.)
Tuy với những điểm phân biệt đằm thắm câu ĐK loại 1 và loại 2, việc hiểu và dùng chính cấu hình và chân thành và ý nghĩa của từng loại câu này là vô cùng cần thiết nhằm miêu tả chân thành và ý nghĩa đúng chuẩn nhập giờ Anh.

Ví dụ về câu ĐK loại 1 và loại 2?

Câu ĐK loại 1 được dùng trong số trường hợp với kỹ năng xẩy ra nhập sau này. Cấu trúc của câu ĐK loại 1 bao gồm nhì phần: mệnh đề if (if clause) và mệnh đề chủ yếu (main clause). Mệnh đề if thao diễn miêu tả một ĐK và mệnh đề chủ yếu thao diễn miêu tả thành quả của ĐK bại.
Ví dụ 1: If it rains tomorrow, I will stay at trang chủ.
- Mệnh đề if: If it rains tomorrow (nếu mưa vào trong ngày mai)
- Mệnh đề chính: I will stay at trang chủ (tôi tiếp tục ở nhà)
Ví dụ 2: If I have enough money, I will buy a new siêu xe.
- Mệnh đề if: If I have enough money (nếu tôi với đầy đủ tiền)
- Mệnh đề chính: I will buy a new siêu xe (tôi tiếp tục mua sắm một con xe mới)
Câu ĐK loại 2 được dùng trong số trường hợp không tồn tại kỹ năng xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Cấu trúc của câu ĐK loại 2 cũng bao gồm nhì phần: mệnh đề if (if clause) và mệnh đề chủ yếu (main clause). Mệnh đề if thao diễn miêu tả một ĐK ko thiệt và mệnh đề chủ yếu thao diễn miêu tả thành quả giả thiết của ĐK bại.
Ví dụ 1: If I had more không tính tiền time, I would travel around the world.
- Mệnh đề if: If I had more không tính tiền time (nếu tôi với thời hạn rảnh hơn)
- Mệnh đề chính: I would travel around the world (tôi tiếp tục lên đường du ngoạn từng thế giới)
Ví dụ 2: If I were rich, I would buy a big mansion.
- Mệnh đề if: If I were rich (nếu tôi giàu)
- Mệnh đề chính: I would buy a big mansion (tôi tiếp tục mua sắm một biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang lớn)
Đó là những ví dụ về câu ĐK loại 1 và loại 2. Hy vọng rằng vấn đề này tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về cấu hình và cơ hội dùng của nhì loại câu ĐK này. Chúc chúng ta thành công xuất sắc trong những việc học tập giờ Anh!

Câu ĐK loại 1 (Ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng - Các loại câu số 10)

Nếu mình muốn nắm rõ về cấu hình của câu ĐK loại một trong những giờ Anh, hãy coi đoạn phim này tức thì. Video tiếp tục giúp cho bạn thâu tóm qui định và cơ hội dùng câu ĐK này một cơ hội cụ thể và dễ dàng nắm bắt.

Làm thế này nhằm dùng chính cấu hình câu ĐK loại 1?

Để dùng chính cấu hình câu ĐK loại 1, tớ rất cần phải hiểu cấu hình và cơ hội dùng của chính nó. Câu ĐK loại 1 được dùng nhằm thao diễn miêu tả một điều rất có thể xẩy ra nhập sau này hoặc rất có thể xẩy ra nhập lúc này, miễn sao ĐK chính được thỏa mãn nhu cầu.
Cấu trúc của câu ĐK loại 1 bao hàm mệnh đề \"if clause\" (mệnh đề điều kiện) và mệnh đề \"main clause\" (mệnh đề chính). Mệnh đề ĐK được ghi chép ở dạng lúc này đơn, trong những khi mệnh đề chủ yếu được ghi chép ở dạng sau này đơn.
Ví dụ:
- If I have time tomorrow, I will go đồ sộ the cinema. (Nếu tôi với thời hạn ngày mai, tôi tiếp tục lên đường coi phim.)
- If it rains, we will stay at trang chủ. (Nếu trời mưa, tất cả chúng ta tiếp tục ở trong nhà.)
- If she studies hard, she will pass the exam. (Nếu cô ấy học tập chuyên cần, cô ấy tiếp tục đậu kỳ đua.)
Cấu trúc câu ĐK loại 1 rất có thể được thay cho thay đổi trật tự đằm thắm mệnh đề ĐK và mệnh đề chính:
- Mệnh đề ĐK trước, mệnh đề chủ yếu sau:
If + Hiện bên trên đơn, Tương lai đơn
- Mệnh đề chủ yếu trước, mệnh đề ĐK sau:
Tương lai đơn, If + Hiện bên trên đơn
Tuy nhiên, cả nhì cấu hình đều đem chân thành và ý nghĩa tương tự động.
Để dùng chính câu ĐK loại 1, tớ rất cần phải lưu giữ những điểm sau:
1. Mệnh đề ĐK luôn luôn kèm theo với kể từ \"if\".
2. Động kể từ nhập mệnh đề ĐK dùng dạng lúc này đơn.
3. Động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu dùng dạng sau này đơn.
4. Cấu trúc câu rất có thể thay cho thay đổi trật tự đằm thắm mệnh đề ĐK và mệnh đề chủ yếu.
Hi vọng rằng những vấn đề bên trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu và dùng chính cấu hình câu ĐK loại một trong những giờ Anh.

Làm thế này nhằm dùng chính cấu hình câu ĐK loại 1?

_HOOK_

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì

Làm thế này nhằm dùng chính cấu hình câu ĐK loại 2?

Để dùng chính cấu hình câu ĐK loại 2, bạn phải tuân theo công việc sau:
Bước 1: Nhận biết câu ĐK loại 2
Câu ĐK loại 2 thông thường được dùng nhằm miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt, lúc này hoặc sau này. Cấu trúc của câu ĐK loại 2 là: If + S + quá khứ đơn, S + would + V vẹn toàn thể (V-infinitive).
Bước 2: Xác quyết định thì quá khứ đơn
Khi dùng câu ĐK loại 2, tất cả chúng ta dùng thì quá khứ đơn nhập mệnh đề if nhằm thao diễn miêu tả một điều không tồn tại thiệt. Thì quá khứ đơn được tạo nên bằng phương pháp thêm thắt đuôi -ed nhập động kể từ hoặc dùng những động kể từ ko quy tắc.
Bước 3: Sử dụng would + V vẹn toàn thể
Trong mệnh đề chủ yếu sau mệnh đề if, tất cả chúng ta dùng would + V vẹn toàn thể (V-infinitive) nhằm miêu tả hành vi hoặc trường hợp không tồn tại thiệt nhập sau này.
Bước 4: Xây dựng câu ĐK loại 2
Sau Lúc xác lập thì quá khứ đơn và dùng would + V vẹn toàn thể, chúng ta cũng có thể thiết kế câu ĐK loại 2 theo đuổi công thức sau: If + S + quá khứ đơn, S + would + V vẹn toàn thể.
Ví dụ:
Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi tiếp tục mua sắm 1 căn hộ sang trọng và quý phái. (If I had a lot of money, I would buy a luxurious apartment.)
Trong ví dụ bên trên, \"If I had a lot of money\" là mệnh đề if với thì quá khứ đơn \"had\", \"I would buy a luxurious apartment\" là mệnh đề chủ yếu với would + V vẹn toàn thể \"would buy\".
Hy vọng rằng những vấn đề bên trên tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ và dùng chính cấu hình câu ĐK loại 2.

Tại sao cấu hình câu ĐK loại 1 yên cầu mệnh đề if nên người sử dụng lúc này đơn?

Cấu trúc câu ĐK loại 1 yên cầu mệnh đề \"if\" nên người sử dụng thì lúc này đơn vì thế với côn trùng tương quan thẳng cho tới lúc này. Câu ĐK loại 1 thông thường được dùng nhằm thao diễn miêu tả một điều gì bại rất có thể xẩy ra nhập sau này nếu như ĐK được thể hiện đúng trong những lúc này.
Đầu tiên, tớ với mệnh đề \"if\" nhập câu ĐK loại 1, tiếp sau đó là mệnh đề chủ yếu. Mệnh đề \"if\" hay sử dụng thì lúc này đơn nhằm thao diễn miêu tả ĐK, trong những khi mệnh đề chủ yếu hay sử dụng cấu hình \"will + động kể từ vẹn toàn mẫu\" nhằm thao diễn miêu tả thành quả hoặc hành vi rất có thể xẩy ra.
Ví dụ: \"If it rains tomorrow, I will stay at trang chủ.\"
- Mệnh đề \"if\": If it rains tomorrow (hiện bên trên đơn)
- Mệnh đề chính: I will stay at trang chủ (kết quả/hành động rất có thể xảy ra)
Việc dùng thì lúc này đơn nhập mệnh đề \"if\" canh ty thao diễn miêu tả ĐK với kỹ năng xẩy ra nhập lúc này. Nó thông thường được sử dụng Lúc ĐK được xem như là rất có thể xẩy ra hoặc với kỹ năng xẩy ra nhập lúc này.
Ví dụ khác: \"If I have time tomorrow, I will go đồ sộ the park.\" (Nếu tôi với thời hạn ngày mai, tôi tiếp tục lên đường khu vui chơi công viên.)
- Mệnh đề \"if\": If I have time tomorrow (hiện bên trên đơn)
- Mệnh đề chính: I will go đồ sộ the park (kết quả/hành động rất có thể xảy ra)
Tóm lại, cấu hình câu ĐK loại 1 yên cầu mệnh đề \"if\" nên người sử dụng lúc này đơn nhằm thao diễn miêu tả ĐK rất có thể xẩy ra nhập lúc này.

Tại sao cấu hình câu ĐK loại 1 yên cầu mệnh đề if nên người sử dụng lúc này đơn?

Câu ĐK loại 2 (Ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng - Các loại câu số 11)

Bạn vẫn hiểu ra về câu ĐK loại 1 tuy nhiên cần thiết lần hiểu thêm thắt về câu ĐK loại 2? Video này tiếp tục giúp cho bạn tìm hiểu những cấu hình mới nhất với những ĐK không tồn tại thiệt và kỹ năng xẩy ra nhập quá khứ. Hãy coi tức thì nhằm phát triển thành Chuyên Viên về câu điều kiện!

Phá hòn đảo 4 loại câu ĐK nhập giờ Anh / Chống liệt giờ Anh Ep. 26

Bạn đã hiểu cách thức dùng câu ĐK loại 1 và loại 2, tuy nhiên mình muốn đập hòn đảo 4 loại câu ĐK nhập giờ Anh nhằm thể hiện nay sự linh động và khôn khéo trong những việc miêu tả ý kiến? Video này tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ cấu hình, cơ hội dùng và những ví dụ đặc trưng về 4 loại câu ĐK. Hãy coi tức thì và nâng lên trình độ chuyên môn giờ Anh của mình!

Khi này tất cả chúng ta dùng câu ĐK loại 2 chứ không loại 1?

Câu ĐK loại 1 và loại 2 được dùng nhập giờ Anh nhằm thao diễn miêu tả những điều rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc nhập sau này. Tuy nhiên, bọn chúng với những không giống nhau cơ bạn dạng về sự việc kiểm tra tính khả đua hoặc thực tiễn của ĐK.
Câu ĐK loại 1 dùng nhằm thao diễn miêu tả những điều với kỹ năng xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Cấu trúc của câu loại này bao hàm mệnh đề \"if\" (nếu) nhập mệnh đề ĐK và mệnh đề chủ yếu tiếp tục thể hiện thành quả hoặc hành vi dự loài kiến. Ví dụ: \"If it rains, I will stay at trang chủ.\" (Nếu trời mưa, tôi tiếp tục ở nhà). Trong tình huống này, cần thiết để ý rằng với kỹ năng trời mưa và vì thế với kỹ năng tôi tiếp tục ở trong nhà.
Câu ĐK loại 2 dùng nhằm thao diễn miêu tả những điều ko thực tiễn, kỹ năng xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Cấu trúc câu ĐK loại 2 bao hàm mệnh đề \"if\" (nếu) nhập mệnh đề ĐK và mệnh đề chủ yếu tiếp tục thể hiện thành quả hoặc hành vi ko thực tiễn. Ví dụ: \"If I were rich, I would travel around the world.\" (Nếu tôi nhiều, tôi tiếp tục du ngoạn xung xung quanh thế giới). Trong tình huống này, thực tiễn là tôi ko nhiều, bởi vậy ĐK ko thực tiễn.
Sử dụng câu ĐK loại 2 chứ không loại 1 tùy thuộc vào mục tiêu miêu tả và chân thành và ý nghĩa nhưng mà người ghi chép mong muốn truyền đạt. Nếu mong muốn thao diễn miêu tả một điều ko khả đua, ko thực tiễn hoặc không tồn tại kỹ năng xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này, tất cả chúng ta tiếp tục dùng câu ĐK loại 2.

Cách quy đổi câu ĐK loại 1 thanh lịch loại 2 và ngược lại?

Để quy đổi câu ĐK loại 1 thanh lịch loại 2 và ngược lại, tất cả chúng ta cần thiết triển khai công việc sau đây:
1. Chuyển thay đổi cấu hình câu:
- Câu ĐK loại 1: IF + mệnh đề ĐK (Present Simple), mệnh đề thành quả (Future Simple)
- Câu ĐK loại 2: IF + mệnh đề ĐK (Past Simple), mệnh đề thành quả (Would + Verb)
- Ví dụ: If it rains tomorrow, I will stay at trang chủ. (Câu ĐK loại 1)
If it rained tomorrow, I would stay at trang chủ. (Câu ĐK loại 2)
2. Thay thay đổi thì của động từ:
- Mệnh đề ĐK nhập câu ĐK loại 1 dùng Present Simple, nên nhằm quy đổi thanh lịch loại 2, tất cả chúng ta tiếp tục thay cho thay đổi Present Simple trở nên Past Simple.
- Ví dụ: If he comes late, we will leave without him. (Câu ĐK loại 1)
If he came late, we would leave without him. (Câu ĐK loại 2)
3. Thay thay đổi \"will\" nhập mệnh đề kết quả:
- Mệnh đề thành quả nhập câu ĐK loại 1 dùng Future Simple (\"will + động kể từ vẹn toàn thể\"), nên nhằm quy đổi thanh lịch loại 2, tất cả chúng ta tiếp tục thay cho thay đổi \"will\" trở nên \"would\".
- Ví dụ: If you help bầm, I will be grateful. (Câu ĐK loại 1)
If you helped bầm, I would be grateful. (Câu ĐK loại 2)
Tóm lại, nhằm quy đổi câu ĐK loại 1 thanh lịch loại 2, tớ thay cho thay đổi thì của mệnh đề ĐK kể từ Present Simple trở nên Past Simple, và thay cho thay đổi \"will\" trở nên \"would\" nhập mệnh đề thành quả. trái lại, nhằm quy đổi câu ĐK loại 2 thanh lịch loại 1, tớ triển khai công việc tương tự động tuy nhiên hòn đảo ngược quy trình quy đổi.

Xem thêm: 70+ từ vựng về các phòng trong nhà bằng tiếng Anh

Cách quy đổi câu ĐK loại 1 thanh lịch loại 2 và ngược lại?

Có những chú ý gì Lúc dùng câu ĐK loại 1 và loại 2?

Khi dùng câu ĐK loại 1 và loại 2, tất cả chúng ta cần thiết chú ý những điểm sau:
Câu ĐK loại 1:
1. Cấu trúc: If clause (Mệnh đề if) + Main clause
Ví dụ: If it rains, we will stay at trang chủ. (Nếu trời mưa, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục ở trong nhà.)
2. Sử dụng nhằm thao diễn miêu tả những điều rất có thể xẩy ra nhập sau này hoặc với kỹ năng xẩy ra.
Ví dụ: If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bàn sinh hoạt chuyên cần, các bạn sẽ đỗ kỳ đua.)
3. Động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu hay sử dụng dạng \"will\" hoặc \"can\".
Câu ĐK loại 2:
1. Cấu trúc: If clause (Mệnh đề if) + Main clause
Ví dụ: If I had more money, I would travel around the world. (Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí rộng lớn, tôi tiếp tục du ngoạn từng toàn cầu.)
2. Sử dụng nhằm thao diễn miêu tả một điều không tồn tại thực nhập lúc này hoặc thao diễn miêu tả một ước mơ, ước muốn ko thể triển khai nhập lúc này.
Ví dụ: If I were rich, I would buy a big house. (Nếu tôi nhiều, tôi tiếp tục mua sắm 1 căn căn nhà rộng lớn.)
3. Động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu hay sử dụng dạng \"would\" hoặc \"could\".
Lưu ý chung:
- Cần phân biệt đằm thắm \"if\" và \"when\". \"If\" thao diễn miêu tả một ĐK ko chắc hẳn rằng xẩy ra, trong những khi \"when\" thao diễn miêu tả một điều chắc hẳn rằng xẩy ra.
Ví dụ: If I have time, I will điện thoại tư vấn you. (Nếu tôi với thời hạn, tôi tiếp tục gọi chúng ta.)
When I have time, I will điện thoại tư vấn you. (Khi tôi với thời hạn, tôi tiếp tục gọi chúng ta.)
- Trong những câu ĐK loại 2, động kể từ \"to be\" nhập mệnh đề if thông thường được dùng dạng \"were\" cho tới toàn bộ những ngôi (ngay cả với \"I\" và \"he/she/it\").
Ví dụ: If I were you, I would study harder. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục học tập chuyên cần.)

_HOOK_