Công thức của thạch cao sống là (Miễn phí)

Câu hỏi:

23/03/2022 151

Bạn đang xem: Công thức của thạch cao sống là (Miễn phí)

D. CaSO4.2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: D

Công thức thạch cao sống: CaSO4.2H2O;

thạch cao nung: CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0.5H2O;

thạch cao khan: CaSO4.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quặng nào là sau khôngdùng nhằm tạo ra gang?

A. Hemantit nâu.

B. Hematit đỏ ửng.

C. Pirit Fe.

D. Manhetit.

Câu 2:

Khi đối chiếu nhập và một ĐK thì Cr là sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn

A. Ca.

B. Fe.

C. K.

D. Na.

Câu 3:

Cho 6,85 gam sắt kẽm kim loại X nằm trong group IIA nhập nước, thu được một,12 lít khí H2(đktc). Kim loại X là

A. Mg.

B. Ba.

C. Sr.

D. Ca.

Xem thêm: 21000+ Bầu trời Hình ảnh, Hình ảnh HD Tải xuống Miễn phí - Pngtree

Câu 4:

Cho sản phẩm những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số hóa học nhập sản phẩm tính năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2tạo trở nên kết tủa là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 5.

Câu 5:

Nguyên liệu chủ yếu dùng để làm tạo ra nhôm là

A. quặng pirit.

B. quặng manhetit.

C. quặng boxit.

D. quặng đôlômit.

Câu 6:

Cho sơ trang bị phản ứng: Cr X Y. lõi Y là thích hợp hóa học của crom. Hai hóa học X và Y thứu tự là

A. CrCl2và K2Cr2O7.

B. CrCl3và KCrO2.

C. CrCl3và K2Cr2O7.

D. CrCl3và K2CrO4.

Câu 7:

Cho 50,0 gam lếu thích hợp X bao gồm Fe3O4, Cu và Mg nhập hỗn hợp HCl loãng dư, sau phản xạ được 2,24 lít H2(đktc) và còn sót lại 18,0 gam hóa học rắn ko tan. Phần trăm lượng Fe3O4trong X là

A. 46,4%.

B. 52,9%.

C. 59,2%.

D. 25,92%.

Xem thêm: Khám phá liên hệ giữa đường kính và dây cung trong toán học