Tìm x biết lớp 6 - Công thức tìm x

GiaiToan.com biên biên soạn và đăng lên tư liệu Bài tập dượt Tìm x biết lớp 6 được biên soạn bám theo công tác sách mới mẻ (sách Kết nối trí thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng sủa tạo) chung học viên làm rõ về công thức tìm x, thăm dò số vẹn toàn x biết, thăm dò số bất ngờ x biết,  cơ hội thăm dò x đơn giản dễ dàng và dễ dàng nắm bắt, kèm cặp Từ đó là bài xích tập dượt tập luyện được bố trí theo hướng dẫn cụ thể chào những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

A. Cách giải những dạng toán thăm dò x lớp 6

1. Tìm số hạng không biết vô một tổng

Muốn thăm dò số hạng không biết vô một tổng, tớ lấy tổng kể từ chuồn số hạng tiếp tục biết

Bạn đang xem: Tìm x biết lớp 6 - Công thức tìm x

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a

Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng không biết, 4 là số hạng tiếp tục biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

Vậy x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng không biết, 25 là số hạng tiếp tục biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

Vậy x = 5

2. Tìm số bị trừ vô một hiệu

Muốn thăm dò số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ

x - a = b => x = b + a

Ví dụ: Tìm x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng không biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

Vậy x = 11

3. Tìm số trừ vô một hiệu

Muốn thăm dò số trừ tớ lấy số bị trừ trừ chuồn hiệu

a - x = b => x = a - b

Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng không biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

Vậy x = 6

4. Tìm quá số không biết vô một tích

Muốn thăm dò quá số không biết vô một tích tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết

a . x = b => x = b : a

Ví dụ: Tìm x biết:

2 . x = 32 (x là quá số không biết, 2 là quá số tiếp tục biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

Vậy x = 16

5. Tìm số bị phân tách vô một thương

Muốn thăm dò số bị phân tách tớ lấy thương nhân với số chia

x : a = b => x = b . a

Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân tách không biết, 5 là số phân tách, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

Vậy x = 50

6. Tìm số phân tách vô một thương

Muốn thăm dò số phân tách tớ lấy số bị phân tách chia mang đến thương

a : x = b => x = a : b

Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị phân tách, x là số phân tách không biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

vậy x = 3

B. Tìm x biết

Ví dụ 1: Tìm số bất ngờ x biết:

Hướng dẫn giải

a) 132 - 2\left( {x - 4} \right) = 46

Xem thêm: Bắt điểm vào đường hatch trong AutoCAD

\begin{matrix}
 2\left( {x - 4} \right) = 132 - 46 \hfill \\
 2\left( {x - 4} \right) = 86 \hfill \\
 x - 4 = 86:2 \hfill \\
 x - 4 = 43 \hfill \\
 x = 43 + 4 = 47 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 47

c) 9x - 4x = {6^{17}}:{6^{15}} + 48:12

\begin{matrix}
 \left( {9 - 4} \right)x = {6^2} + 4 \hfill \\
 5x = 40 \hfill \\
 x = 40:5 = 8 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 8

Hướng dẫn giải

a) 156 - \left( {x + 32} \right) = 115

\begin{matrix}
 x + 32 = 156 - 115 \hfill \\
 x + 32 = 41 \hfill \\
 x = 41 - 32 = 9 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 9

c) \left( {x:23 + 45} \right).67 = 8911

\begin{matrix}
 x:23 + 45 = 8911:67 \hfill \\
 x:23 + 45 = 133 \hfill \\
 x:23 = 133 - 45 \hfill \\
 x:23 = 88 \hfill \\
 x = 88.23 = 2024 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 2024

Hướng dẫn giải

a) \left[ {\left( {6x - 39} \right):7} \right].4 = 12

\begin{matrix}
 \left( {6x - 39} \right):7 = 12:4 \hfill \\
 \left( {6x - 39} \right):7 = 3 \hfill \\
 6x - 39 = 3.7 \hfill \\
 6x - 39 = 21 \hfill \\
 6x = 21 + 39 \hfill \\
 6x = 60 \hfill \\
 x = 60:6 = 10 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 10

c) 2448.\left[ {119 - \left( {x - 6} \right)} \right] = 24

\begin{matrix}
 119 - \left( {x - 6} \right) = 2448:24 \hfill \\
 119 - \left( {x - 6} \right) = 102 \hfill \\
 x - 6 = 119 - 102 \hfill \\
 x - 6 = 17 \hfill \\
 x = 6 + 17 = 23 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 23

Ví dụ 4: Tìm số bất ngờ x biết:

a) (17x - 11)3 = 216

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

Vậy x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x  - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

Vậy x = 15

C. Tìm số vẹn toàn x biết, Tìm số bất ngờ x biết

Bài 1: Tìm tổng của toàn bộ những số vẹn toàn thỏa mãn:

a) - 4 < x < 3

b) - 1 \leqslant x \leqslant 4

Bài 2: Tìm x biết:

Bài 3: Tìm số vẹn toàn x biết

Xem thêm: Tìm giới hạn dạng vô định bằng quy tắc L'Hopital

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Bài tập dượt Tìm x Toán 6 sẽ chung những em học viên gia tăng, ghi lưu giữ lý thuyết, bài xích tập dượt Toán lớp 6 kể từ cơ áp dụng giải những câu hỏi Đại số 6 một cơ hội đơn giản dễ dàng, sẵn sàng hành trang kỹ năng vững chãi vô năm học tập lớp 6. Chúc những em học tập chất lượng.

Một số thắc mắc Toán lớp 6 quánh sắc:

 • Đội thể thao của ngôi trường với 45 vận khích lệ. Huấn luyện viên mong muốn tạo thành những nhóm
 • Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sao mang đến Lúc phân tách số cơ mang đến 3 dư 1, phân tách mang đến 4 dư 2, phân tách mang đến 5 dư 3, phân tách mang đến 6 dư 4 và phân tách không còn mang đến 11
 • Diện tích của một quần thể vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 25 m, chiều nhiều năm vị 7/5 chiều rộng lớn là bao nhiêu?
 • Một quần thể vườn hình chữ nhật với diện tích S 3600m² chiều rộng lớn 40m, cửa chính của quần thể vườn rộng lớn 5m. Người tớ mong muốn thực hiện mặt hàng rào xung xung quanh vườn vị 2 tầng chạc thép tua. Hỏi cần được sử dụng từng nào mét thép tua nhằm thực hiện mặt hàng rào?
 • Trên một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12m, chiều rộng lớn 10m, người tớ phân loại chống nhằm trồng hoa, trồng cỏ như hình mặt mũi. Hoa sẽ tiến hành trồng ở vô chống hình bình hành AMCN, cỏ tiếp tục trồng ở đoạn khu đất còn sót lại. Tiền công nhằm trả cho từng mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số chi phí công cần thiết chi trả nhằm trồng hoa và cỏ.
 • Giá niêm yết của một chiếc Smartphone địa hình là 625 ngàn đồng
 • 3 là ước yếu tố của 6 nên 3 cũng chính là ước yếu tố của 18 trúng hay
 • Trong mon 7 mái ấm ông Khánh sử dụng không còn 115 số năng lượng điện. Hỏi ông Khánh nên trả từng nào chi phí điện