Toán lớp 3 trang 22 - Chu vi hình tam giác ,hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông - SGK Kết nối tri thức | SGK Toán 3 - Kết nối tri thức


Tính chu vi hình tam giác có tính lâu năm những cạnh là 7 centimet, Rô-bốt sử dụng đèn nháy nhằm tô điểm thuyền như hình vẽ. Tính chu vi hình chữ nhật có: Chiều lâu năm 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 22 - Chu vi hình tam giác ,hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông - SGK Kết nối tri thức | SGK Toán 3 - Kết nối tri thức

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính chu vi hình tam giác có tính lâu năm những cạnh là:

a) 7 centimet, 10 centimet và 14 centimet.

b) đôi mươi dm, 30 dm và 40 dm.

c) 15 dm, đôi mươi dm và 15 dm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác là tổng phỏng lâu năm tía cạnh của hình tam giác (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

b)

Chu vi hình tam giác là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90 dm.

c)

Chu vi hình tam giác là:

15 + đôi mươi + 15 = 50 (dm)

                                                                         Đáp số: 50 dm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tứ giác có tính lâu năm những cạnh là:

a) 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm.

b) 10 centimet, 15 centimet, 10 centimet và 15 centimet.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác là tổng phỏng lâu năm tứ cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a)

Chu vi hình tứ giác là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

    Đáp số: 18 dm.

b)

Chu vi hình tứ giác là:

10 + 15 + 10 + 15 = 50 (cm)

Đáp số: 50 centimet.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt sử dụng đèn nháy nhằm tô điểm thuyền như hình vẽ. Hỏi chiều lâu năm đoạn thừng đèn nháy là từng nào xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh giành tao thấy, loại thuyền hình tứ giác. Để tính chiều lâu năm đoạn thừng đèn nháy tao tính chu vi hình tứ giác.

- Chu vi hình tứ giác là tổng phỏng lâu năm tứ cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Chiều lâu năm đoạn thừng đèn nháy là

25 + 40 + 25 + 60 = 150 (cm)

Đáp số: 150 cm

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet.

b) Chiều lâu năm 8 m, chiều rộng lớn 2 m.

c) Chiều lâu năm 15 dm, chiều rộng lớn 10 dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

b) Chu vi hình chữ nhật là:

  (8 + 2) x 2 = đôi mươi (m)

                 Đáp số: đôi mươi m.

Xem thêm: Tờ khai hải quan tiếng Anh

c) Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 10) x 2 = 50 (dm)

                 Đáp số: 50 dm.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Đố em biết, Nam nhớ dùng từng nào que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn đem cạnh bao gồm 3 que tính như hình vẽ trên?

Phương pháp giải:

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn =  Số que tính nhằm xếp trở thành một cạnh hình vuông vắn x 4

Lời giải chi tiết:

Ta thấy từng cạnh hình vuông vắn được xếp vày 3 que tính.

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn đem cạnh bao gồm 3 que tính là:

                                    3 x 4 = 12 (que tính).

Vậy Nam cần thiết 12 que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn đem cạnh bao gồm 3 que tính như hình vẽ bên trên.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn chu vi của từng hình.

Phương pháp giải:

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

- Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình chữ nhật màu sắc hồng là

(8 + 5) x 2 = 26 (cm)

Chu vi hình vuông vắn là

7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật màu xanh lá cây là

(5 + 10) x 2 = 30 (cm)

Ta nối như sau:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Theo em, Việt tính đích thị hoặc sai?

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 m = 100 cm

Chu vi mặt mày bàn hình chữ nhật là:

(100 + 40) x 2 = 280 (cm)

Vậy phương pháp tính của Việt là sai.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Bác dân cày thực hiện sản phẩm rào xung quanh một vườn rau củ đem hình dáng chữ nhật với chiều lâu năm 9 m, chiều rộng lớn 5 m. Bác đem nhằm cổng vô 2 m. Hỏi sản phẩm rào lâu năm từng nào mét?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 (cùng số đo đơn vị).

Bước 2: Chu vi – cổng vô = chiều lâu năm sản phẩm rào

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn rau củ hình chữ nhật

Chiều dài: 9 m

Chiều rộng: 5 m

Cổng vào: 2 m

Hàng rào: .... mét

Bài giải

Chu vi vườn rau củ đem hình dáng chữ nhật là:

(9 + 5) x 2 = 28 (m)

Chiều lâu năm sản phẩm rào là:

28 – 2 = 26 (m)

                  Đáp số 26 m.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung con cái lớp 3 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.