Công thức tính công của một lực 2024 mới nhất

Với Công thức tính công của một lực Vật lí lớp 10 cụ thể nhất hùn học viên dễ dàng và đơn giản lưu giữ toàn cỗ những công thức tính suất năng lượng điện động kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Vật lí 10. Mời chúng ta đón xem:

Công thức tính công của một lực 2024 mới nhất nhất 

Bạn đang xem: Công thức tính công của một lực 2024 mới nhất

1. Khái niệm công của một lực

- Công triển khai vì chưng một lực ko thay đổi là đại lượng đo vì chưng tích khuôn khổ của lực và hình chiếu của phỏng dời nơi đặt bên trên phương của lực.

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

Lực kéo của những người thuộc tính lên vật nằm trong phương với phỏng dời triển khai một công cơ học

2. Công thức tính công của một lực

Khi lực  không thay đổi thuộc tính lên một vật và nơi đặt của lực cơ đem dời một đoạn s theo phía phù hợp với vị trí hướng của lực góc  thì công triển khai vì chưng lực này được tính theo gót công thức:

A = Fscosa

   Trong cơ  F: Độ rộng lớn lực thuộc tính (N)

s: Quãng đường vật dịch đem (m)

A: Công (J). 

α : góc hợp ý vì chưng vị trí hướng của lực với phía đem dời của vật 

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

3. Kiến thức phanh rộng

- Từ những công thức bên trên, tớ hoàn toàn có thể tính:

+ Độ rộng lớn lực tác dụng: Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

+ Quãng đàng vật dịch chuyển: Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

+ Góc hợp ý vì chưng vị trí hướng của lực với phía đem dời của vật: Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

Biện luận:

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

=> Lực triển khai công dương hoặc công phân phát động.

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

+ Khi α = 90º thì A = 0

=> Lực Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng không triển khai công Lúc lực Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng vuông góc với phía vận động.

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

+ Khi 90º < α ≤ 180º thì cosα < 0 => A < 0

=> Lực triển khai công âm hoặc công ngăn chặn lại vận động.

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

- Công thức tính công suất:

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

Trong đó: P.. là hiệu suất (J/s hoặc W)

A là công triển khai (J)

        t là thời hạn triển khai công (s)

=> Ta hoàn toàn có thể tính công theo gót công thức: A = P..t

- Hiệu suất của máy:

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

Trong đó:  A: công của lực phân phát động

 A’: công hữu ích (A' = A - |AFms|)

4. Bài tập luyện công của một lực

Bài 1: Tác dụng lực ko thay đổi 150N theo gót phương phù hợp với phương ngang góc 300 vào vật lượng m thực hiện vật vận động được quãng đàng 20m. Công của lực thuộc tính có mức giá trị vì chưng bao nhiêu?

Lời giải

Ta đem góc tạo ra vì chưng vị trí hướng của lực và phương vận động s là Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

=> Công của lực tác dụng: Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các ấn định luật bảo toàn quan tiền trọng

Bài 2: Một máy cất cánh lên trực tiếp đem lượng 5.103kg sau thời hạn 2 phút máy cất cánh lên được phỏng cao là 1440m. Lấy g = 10m/s2. Tính công của mô tơ trong lúc vận động trực tiếp đều?

Lời giải

Vì máy cất cánh vận động tăng trưởng trực tiếp đều nên: 

F = P.. = mg = 5.103.10 = 5.104 (N) 

Công của động cơ: A = F.h = 5.104.1440 = 72.106 (J)

Bài 3: Một người hắn tá đẩy người bệnh nặng trĩu 87 kilogam bên trên con xe băng ca nặng trĩu 18 kilogam thực hiện mang đến người bệnh và xe pháo băng ca vận động trực tiếp bên trên sàn nhà ở ngang với tốc độ ko thay đổi là 0,55 m/s2 (Hình 23.2). Bỏ qua quýt quái sát đằm thắm bánh xe pháo và sàn nhà.

Bài tập luyện về công và hiệu suất lớp 10 (cách giải + bài bác tập)

Công tuy nhiên hắn tá vẫn triển khai Lúc người bệnh và xe pháo băng ca vận động được một,9 m.

Lời giải

Độ rộng lớn lực đẩy của hắn tá:

F = quái = (87 + 18).0,55 = 57,75 N

Công tuy nhiên hắn tá vẫn thực hiện:

A = F.s = 57,75.1,9 = 109,7 J

Bài 4: Một cái đàn piano đem lượng 380 kilogam được lưu giữ mang đến trượt đều xuống một quãng dốc nhiều năm 2,9 m, nghiêng một góc 100 so với phương ngang. thạo lực vì thế người thuộc tính đem phương tuy vậy song với mặt mũi bằng nghiêng như Hình 15.8. Bỏ qua quýt từng quái sát. Lấy g = 9,8 m/s2. Hãy xác lập công của lực vì thế người thuộc tính lên đàn piano.

Bài tập luyện về công và hiệu suất lớp 10 (cách giải + bài bác tập)

Lời giải

Bài tập luyện về công và hiệu suất lớp 10 (cách giải + bài bác tập)

Theo ấn định luật II Newton: F+N+P=0

Chiếu lên Ox: F=P.sinα

Chiếu lên Oy: N=P.cosα

Lực vì thế người thuộc tính lên đàn piano:

F=m.g.sinα=380.9,8.sin100=646,67N

Công vì thế người con trai thực hiện:

AF=F.d.cosβ=646,67.2,9.cos1800=1875,33J

Xem thêm thắt tổ hợp công thức môn Vật lý lớp 10 vừa đủ, cụ thể khác:

Công thức tính vận tốc trung bình

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

Công thức tính kha khá của vận tốc

Công thức tính vận tốc

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời Lúc rơi

Công thức tính quãng đàng Lúc rơi

Công thức tính quãng lối đi được vô giây loại n

Công thức tính quãng lối đi được vô giây cuối cùng

Quãng đàng vật rơi được vô n giây cuối

Phương trình vận động trực tiếp đều

Phương trình vận động trực tiếp thay đổi đều

Phương trình vận động trực tiếp chậm chạp dần dần đều

Đồ thị tọa phỏng theo gót thời gian

Đồ thị tốc độ theo gót thời gian

Đồ thị véc tơ vận tốc tức thời theo gót thời gian

Xem thêm: 70+ từ vựng về các phòng trong nhà bằng tiếng Anh

Công thức tính gia tốc

Công thức tính tốc độ phía tâm

Công thức tính tốc độ trọng trường

Công thức contact tốc độ và vận tốc

Công thức contact tốc độ và quãng đường

Công thức tính thời gian

Công thức vận động tròn trặn đều

Công thức tính vận tốc góc

Công thức tính chu kì

Công thức contact đằm thắm vận tốc nhiều năm và vận tốc góc

Công thức contact đằm thắm vận tốc góc với chu kì và tần số

Cộng thức nằm trong vận tốc

Công thức tính sai số

Công thức tính sai số tốc độ trọng trường

Công thức contact tốc độ và khối lượng

Công thức ấn định luật II Niu – ton

Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm

Công thức tổ hợp lực

Công thức ấn định luật III Newton

Công thức ấn định luật Húc

Công thức tính lực quái sát

Công thức tính lực đàn hồi

Công thức tính lực phía tâm

Công thức tính trương lực dây

Công thức tính lực hấp dẫn

Công thức ấn định luật vạn vật hấp dẫn

Công thức tính trọng lượng

Công thức tính trọng lực

Công thức tính phỏng biến dị của lò xo

Công thức tính phỏng cứng của lò xo

Công thức tính thông số quái sát trượt

Công thức tính thông số quái sát trượt bên trên mặt mũi bằng nghiêng

Công thức tính thông số quái sát nghỉ

Công thức tính áp lực

Công thức tính tầm ném xa

Công thức tính thời hạn vật va đất

Công thức tính phỏng cao

Phương trình tiến trình của hóa học điểm

Phương trình tiến trình ném ngang

Công thức tính momen lực hoặc, chi tiết

Công thức tính momen ngẫu lực hoặc, chi tiết

Quy tắc hiệp lực tuy vậy song nằm trong chiều hoặc, chi tiết

Điều khiếu nại cân đối của vật rắn hoặc, chi tiết

Công thức tính tốc độ tịnh tiến bộ hoặc, chi tiết

Điều khiếu nại cân đối của một vật chịu đựng thuộc tính của tía lực ko tuy vậy song hoặc, chi tiết

Công thức tính phỏng biến đổi thiên động lượng hoặc, chi tiết

Công thức tính va vấp va mượt hoặc, chi tiết

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời thương hiệu lửa hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ lượng lan đi ra sau va vấp va hoặc, chi tiết

Công thức tính hiệu suất hoặc, chi tiết

Công thức tính công của một lực hoặc, chi tiết

Công thức tính động năng hoặc, chi tiết

Công thức tính thế năng hoặc, chi tiết

Công thức tính thế năng đàn hồi hoặc, chi tiết

Công thức tính thế năng thú vị hoặc, chi tiết

Công thức tính công của trọng tải hoặc, chi tiết

Công thức tính công của nước ngoài lực hoặc, chi tiết

Công thức tính công của lực đàn hồi hoặc, chi tiết

Công thức tính công của lực kéo hoặc, chi tiết

Công thức tính công của lực cản hoặc, chi tiết

Công thức tính công của lực quái sát hoặc, chi tiết

Công thức tính cơ năng hoặc, chi tiết

Công thức ấn định luật bảo toàn cơ năng hoặc, chi tiết

Công thức tính phỏng biến đổi thiên cơ năng hoặc, chi tiết

Phương trình hiện trạng của khí lí tưởng hoặc, chi tiết

Phương trình đẳng nhiệt độ hoặc, chi tiết

Phương trình đẳng tích hoặc, chi tiết

Phương trình đẳng áp hoặc, chi tiết

Phương trình Claperon - Mendeleep hoặc, chi tiết

Phương trình Cla-pe-ron hoặc, chi tiết

Công thức tính phỏng biến đổi thiên nội năng hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ lượng hoặc, chi tiết

Công thức tính ứng suất hoặc, chi tiết

Công thức tính suất đàn hồi hoặc, chi tiết

Công thức nở nhiều năm hoặc, chi tiết

Công thức nở khối hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ giá chảy hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ hóa tương đối hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ tỉ đối hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ vô cùng hoặc, chi tiết

Công thức tính nhiệt độ cực to hoặc, chi tiết

Xem thêm: Thị Trấn trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Công thức tính trương lực mặt phẳng hoặc, chi tiết

Công thức tính phỏng biến dị tỉ đối hoặc, chi tiết

Công thức tính phỏng cứng của thanh hoặc, chi tiết