Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.

Với Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng kể từ cơ biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích luyện Toán lớp 8 Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua môn Toán 8.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng bài: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.

A. Phương pháp giải

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vày chu vi lòng nhân với độ cao.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật vày tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật vày tích của tía kích thước

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) điều đặc biệt, so với hình lập phương thì:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: 

a) Tính những độ cao thấp của một hình vỏ hộp chữ nhật, hiểu được bọn chúng tỉ lệ thành phần với 3, 4, 5 và thể tích của hình vỏ hộp này là 480m3.

b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Thể tích của chính nó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Gọi a, b, c là những độ cao thấp của hình chữ nhật (đơn vị: cm).

Theo đề bài xích, tao có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Suy đi ra a=6; b=8; c=10.

Vậy những độ cao thấp của hình vỏ hộp chữ nhật là; 

      a=6cm; b=8cm; c=10cm.

b) Hình lập phương đem 6 mặt mày là hình vuông vắn đều nhau.

Gọi a là cạnh của hình vuông vắn (đơn vị: mét).

Ta đem, diện tích S của hình vuông vắn là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Vậy, thể tích của khối lập phương là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Câu 2: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm vày 6cm, chiều rộng lớn vày một nửa chiều lâu năm và độ cao vội vàng 3 phiên chiều rộng lớn. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Lời giải:

Để tính được diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình chữ nhật, tao nên biết không thiếu thốn tía độ cao thấp của chính nó là chiều lâu năm, chiều rộng lớn, độ cao, từ fake thiết tao có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Khi đó:

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

        Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: Nguy hiểm tiếng Anh là gì?

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

        Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

- Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là: 

        Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Câu 3: Một bể nước hình chữ nhật đem chiều lâu năm 2m. Lúc đầu bể không tồn tại nước. Sau khi sụp vô bể 120 thùng nước, từng thùng chứa chấp đôi mươi lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) Người tao sụp thêm vô bể 60 thùng nước nữa thì ăm ắp bể. Hỏi bể cao từng nào mét?

Lời giải:

a) Lượng nước sụp vô bể khi đầu là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích lòng của bể là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Đáy bể là hình chữ nhật nên Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Suy đi ra, chiều rộng lớn của lòng bể là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

b) Lượng nước sụp vô bể cả nhị phiên là:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Vậy, độ cao của bể là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

C. Bài luyện tự động luyện

Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1, biết Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình cơ.

Câu 2: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1. sành AB=4cm, AC=5cm và A1C=13cm. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Câu 3: Một hình vỏ hộp chữ nhật đem đàng chéo cánh rộng lớn vày 17cm, những độ cao thấp của lòng vày 9cm và 12cm. Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Câu 4: Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem độ cao thấp những số đo trong tâm bể là: lâu năm 4m, rộng lớn 3m, cao 2,5m. sành ¾ bể đang được chứa chấp nước. Hỏi thể tích phần bể ko chứa chấp nước là bao nhiêu?

Câu 5: Một bể cá hình dáng vỏ hộp chữ nhật vày kính (không nắp) đem chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 50cm. Mực nước vô bể cao 35cm. Người tao mang đến vô bể một hòn đá thì thể tích tăng 20000 cm3. Hỏi mực nước vô bể thời điểm này cao bao nhiêu?

Câu 6: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1. sành AB=4cm, AC=5cm và A1C=13cm. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Câu 7: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1. sành AB=3cm, AA1=6cm và Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Tìm số mặt mày, số đỉnh, số cạnh của hình lăng trụ đứng
 • Tìm những nhân tố tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc vô hình lăng trụ đứng
 • Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Tính số mặt mày, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đều
 • Chứng minh mối liên hệ tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc, đều nhau vô hình chóp đều

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích luyện Toán 8
 • Giải sách bài xích luyện Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Con vẹt tiếng Anh là gì? Kiến thức từ vựng liên quan

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài luyện Toán lớp 8 đem câu nói. giải chi tiết đem không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài xích đem câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học