Nêu công thức tính nhiệt dung riêng ? - Cô Ami

 • Một xế hộp chuồn bên trên quãng đàng S. Trong 1/3 quãng đàng đầu xế hộp chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h, vô 1/3 quãng đàng kế tiếp xe hơi chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 25km/h, vô 1/3 quãng đàng sau cùng xế hộp chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 15km/h. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xế hộp bên trên cả quãng đàng S?

  Một xế hộp chuồn bên trên quãng đàng S. Trong 1/3 quãng đàng đầu xế hộp chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h, vô 1/3 quãng đàng kế tiếp xe hơi chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 25km/h, vô 1/3 quãng đàng sau cùng xế hộp chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 15km/h. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xế hộp bên trên cả quãng đàng S

  Bạn đang xem: Nêu công thức tính nhiệt dung riêng ? - Cô Ami

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Vật với cơ năng Lúc nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khi này vật với cơ năng?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế năng thú vị tùy thuộc vào những nhân tố nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu này sau đó là đích thị về cơ năng?

  A. Thế năng thú vị tùy thuộc vào lượng.

  B. Thế năng thú vị tùy thuộc vào trọng lượng riêng biệt.

  C. Thế năng thú vị tùy thuộc vào lượng và địa điểm của vật đối với mặt mày khu đất.

  D. Thế năng thú vị tùy thuộc vào lượng và véc tơ vận tốc tức thời của vật.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế năng đàn hồi tùy thuộc vào những nhân tố nào?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chọn câu đích thị về thế năng đàn hồi?

  A. Thế năng đàn hồi tùy thuộc vào lượng.

  B. Thế năng đàn hồi tùy thuộc vào phỏng biến dị của vật đàn hồi.

  C. Thế năng đàn hồi tùy thuộc vào lượng và hóa học thực hiện vật.

  D. Thế năng đàn hồi tùy thuộc vào véc tơ vận tốc tức thời của vật.

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nếu lựa chọn mặt mày khu đất thực hiện mốc nhằm tính thế năng thì trong những vật tại đây vật này không tồn tại thế năng?

  A. Viên đạn đang được bay

  B. Lò xo nhằm ngẫu nhiên ở một phỏng cao đối với mặt mày đất

  C. Hòn bi đang được lăn chiêng bên trên mặt mày đất

  D. Lò xo bị xay đặt điều ngay lập tức bên trên mặt mày đất

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những vật sau, vật này không tồn tại thế năng (so với mặt mày đất)?

  A. Chiếc bàn đứng yên ổn bên trên sàn nhà

  B. Chiếc lá đang được rơi

  C. Một người đứng bên trên tầng thân phụ của tòa nhà

  D. Quả bóng đang được cất cánh bên trên cao

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Động năng của vật tùy thuộc vào những nhân tố nào?

  A. Khối lượng

  B. Vận tốc của vật

  C. Khối lượng và hóa học thực hiện vật

  D. Khối lượng và véc tơ vận tốc tức thời của vật

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chọn tuyên bố đích thị về động năng?

  A. Động năng của vật tùy thuộc vào khối lượng

  B. Động năng của vật tùy thuộc vào véc tơ vận tốc tức thời của vật

  C. Động năng của vật tùy thuộc vào lượng và hóa học thực hiện vật

  D. Động năng của vật tùy thuộc vào lượng và véc tơ vận tốc tức thời của vật

  22/11/2022 |   2 Trả lời

 • Trong một máy xay người sử dụng hóa học lỏng, từng chuyến pít tông nhỏ trở xuống một quãng 20cm thì pit tông rộng lớn được thổi lên một quãng 1cm. Tính lực tính năng lên vật đặt điều bên trên pít tông rộng lớn nếu như tính năng vô pit tông nhỏ một lực f = 400N.

  27/11/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: 100+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành báo chí phổ biến

 • Người sử dụng dây kéo khúc mộc hoạt động bên trên sàn nhà lâu năm 120m, lực kéo theo đòi phương gang có tính rộng lớn 50N. Thời gian ngoan chuồn không còn quãng đàng bên trên là một trong phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời khúc mộc. Tính công tuy nhiên người bại liệt tiến hành được?

  người sử dụng dây kéo khúc mộc hoạt động bên trên sàn nhà lâu năm 120m, lực kéo theo đòi phương gang có tính rộng lớn 50N. thời hạn chuồn không còn quãng đàng bên trên là một trong phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời khúc mộc. Tính công tuy nhiên người bại liệt tiến hành được?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Có một thùng đựng nước, cột nước vô thùng cao 1,2m. Tính:

  Có một thùng đựng nước, cột nước vô thùng cao 1,2m

  a/Tính áp suất của nước lên lòng và tính áp suất của nước lên điểm cơ hội lòng thùng 4,5dm? Cho biết trộng lượng riêng biệt của nước là 10 000N/m3

  b/Thả một vật rất có thể tích 50cm3 vào thùng, vật chìm ngập trong nước.Tính lực đẩy acsimet tính năng lên vật

  21/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một trái khoáy cầu bằng đồng nguyên khối với một khối lg 200g, thẻ tích 40cm3. thạo lượng riêng biệt của đồng là 8900kg/m3, trọng lượng riêng biệt của nước là 10 nón 4 N/m3. a, chất vấn trái khoáy cầu quánh hoặc rỗng? b, thả vô nước nó nổi hoặc chìm?

  Một trái khoáy cầu bằng đồng nguyên khối với một khối lg 200g, thẻ tích 40cm3. thạo lượng riêng biệt của đồng là 8900kg/m3, trọng lượng riêng biệt của nước là 10 nón 4 N/m3.a, chất vấn trái khoáy cầu quánh hoặc rỗng?b, thả vô nước nó nổi hoặc chìm?mình đag vội vã ạ, cảm ơn

  23/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một thùng cao 120cm đựng giàn giụa nước. Tính áp suất của nước ở lòng thùng và những điểm cơ hội lòng thùng 40cm. thạo trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m^3

  một thùng cao 120cm đựng giàn giụa nước. Tính áp suất  của nước ở lòng thùng và những điểm cơ hội lòng thùng 40cm. thạo trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m^3

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một khối mộc hình lập phương với cạnh là 10cm nổi 50% vô chai nước. Hãy tính lực đẩy Ácsimet tính năng lên khối mộc. thạo trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m3?

  một khối mộc hình lập phương với cạnh là 10cm nổi 50% vô chai nước. Hãy tính lực đẩy Ácsimet tính năng lên khối mộc. thạo trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m3?

  29/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một vật với lượng 0,96kg, với hình trạng vỏ hộp chữ nhật, độ dài rộng 4*6*8cm. Tính áp suất lớn số 1, nhỏ nhất tính năng lên trên bề mặt sàn

  một vật với lượng 0,96kg, với hình trạng vỏ hộp chữ nhật, độ dài rộng 4*6*8cm. tính áp suất lớn số 1, nhỏ nhất tính năng lên trên bề mặt sàn

  30/12/2022 |   1 Trả lời

 • Cho một trái khoáy cầu quánh nặng trĩu 0.1kg và rất có thể tích là 0.01m3

  Cho một trái khoáy cầu quánh nặng trĩu 0.1kg và rất có thể tích là 0.01m3

  a) Tính trọng lượng của trái khoáy cầu và thể tích phần chìm ngập trong nước của trái khoáy cầu trêb Lúc nó được thả vô nước ở tình trạng thăng bằng. thạo trọng lượng riêng biệt của nước vì thế 10000N/m3

  b) Tính lực nhấn ít nhất lên trái khoáy cầu nhằm nó chìm trọn vẹn vô nước

  05/01/2023 |   0 Trả lời

 • một người chuồn xe máy chuồn bên trên phần đường loại nhất lâu năm 10km với véc tơ vận tốc tức thời 40km/h, bên trên phần đường loại nhì lâu năm 45km vô 45 phút. hãy tính:

  a) thời hạn nhằm người bại liệt chuồn không còn phần đường loại nhất

  b) véc tơ vận tốc tức thời khoảng của những người bại liệt bên trên cả nhì đoạn đường

  06/01/2023 |   2 Trả lời

 • Một người chuồn kể từ mái ấm cho tới ban ngành cách nhau chừng 9 km. Sau Lúc chuồn được 1 phần thân phụ quãng đàng thì chợt lưu giữ bản thân quên một quyển tuột nên trở lại lấy và chuồn ngay lập tức cho tới điểm thì trễ thất lạc 15 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người bại liệt ( Bỏ qua loa thời hạn tăng lên giảm xuống xe cộ Lúc về nhà).

  Một người chuồn kể từ mái ấm cho tới ban ngành cách nhau chừng 9 km. Sau Lúc chuồn được 1 phần thân phụ quãng đàng thì chợt lưu giữ bản thân quên một quyển tuột nên trở lại lấy và chuồn ngay lập tức cho tới điểm thì trễ thất lạc 15 phút.

  Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người bại liệt ( Bỏ qua loa thời hạn tăng lên giảm xuống xe cộ Lúc về nhà).

  08/01/2023 |   1 Trả lời

 • Có thân phụ người nằm trong xuất vạc nhằm chuồn từ vựng trí A cho tới địa điểm B cơ hội A trăng tròn km tuy nhiên có duy nhất một cái xe đạp điện chở thêm thắt được một người.

  Có thân phụ người nằm trong xuất vạc nhằm chuồn từ vựng trí A cho tới địa điểm B cơ hội A trăng tròn km tuy nhiên có duy nhất một cái xe đạp điện chở thêm thắt được một người. Để cả thân phụ người cho tới địa điểm B và một khi thì người chuồn xe đạp điện chở một người lên một địa điểm M rồi thả nhằm người này quốc bộ, tiếp sau đó người chuồn xe đạp điện xoay quay về để tiếp người quốc bộ trước ở điểm N. Cho biết véc tơ vận tốc tức thời Lúc quốc bộ của nhì người như nhau, ko thay đổi và vì thế 4 km/h, véc tơ vận tốc tức thời xe đạp điện là ko thay đổi và vì thế 16 km/h, phần đường AB thăng và thời hạn xoay đầu xe cộ là ko đáng chú ý.

  a) Hãy xác xác định trí tuy nhiên người chuồn xe đạp điện nên lại và địa điểm tuy nhiên người chuồn xe đạp điện đón được người quốc bộ trước?

  b) Hãy xác lập khoảng chừng thời hạn tuy nhiên người chuồn xe đạp điện ko chở người nào?

  11/02/2023 |   0 Trả lời

 • Xác lăm le trong những tình huống sau, tình huống này trọng tải sinh công, ko sinh công, giải thích?

  a. Xe đang làm việc bên trên đàng ở ngang.

  b. Xe đang làm việc lên dốc nghiêng.

  c. Viên bị được thả rơi và đang di chuyển xuống theo đòi phương trực tiếp đứng.

  d. Viên bị ở yên ổn bên trên sàn nhà ở ngang.

  14/02/2023 |   1 Trả lời

 • Thả một vật hình trụ rất có thể tích 0,0004 m3 kể từ phỏng cao h xuống nước và chìm cho tới mép bên trên nằm trong, tính phỏng cao h.

  Thả một vật hình trụ rất có thể tích 4x10-4 m3 kể từ phỏng cao h xuống nước và chìm cho tới mép bên trên nằm trong của hình trụ, tính phỏng cao h rất cần được thả

  02/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: "Sợ" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

 • Một người nên người sử dụng một lực 80N nhằm kéo một gàu nước kể từ bên dưới giếng thâm thúy 9m lên đều, hiệu suất của những người này là 48W. Tính thời hạn người bại liệt kéo gàu nước lên?

  Một người nên người sử dụng một lực 80N nhằm kéo một gàu nước kể từ bên dưới giếng sâu
  9m lên đều, hiệu suất của những người này là 48W. Tính thời hạn người bại liệt kéo gàu nước lên?

   

  04/03/2023 |   0 Trả lời