Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 11 Đầy Đủ Và Chi Tiết 7 Chương

Công thức vật lý cơ 11 và những kỹ năng và kiến thức của toàn cỗ 7 chương sẽ tiến hành VUIHOC phân tách cụ thể nhập nội dung bài viết sau đây. Từ cơ, vận dụng nhằm thi công tuột tay công thức vật lý 11.

1. Tổng ăn ý công thức vật lý 11 chương 1: Điện ngôi trường năng lượng điện tích

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 1.

Bạn đang xem: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 11 Đầy Đủ Và Chi Tiết 7 Chương

1.1. Định luật cu - lông

Định luật Cu-lông được tuyên bố như sau: “Lực đẩy hoặc lực bú mớm thân thuộc nhị năng lượng điện điểm được bịa nhập chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng liền mạch nối thân thuộc nhị năng lượng điện điểm cơ. Chúng có tính rộng lớn tỷ trọng với tích sự cân đối của nhị năng lượng điện và tỷ trọng nghịch tặc với bình phương khoảng cách thân thuộc nhị năng lượng điện điểm cơ.” 

Như vậy, tớ sẽ sở hữu công thức của ấn định luật Cu-lông: 

F=k.\frac{\left | q_{1}.q_{2} \right |}{\varepsilon.x^{2}}

Trong cơ, 

 • \varepsilon đó là hằng số năng lượng điện môi. Hằng số này tùy theo thực chất năng lượng điện môi. Điện môi được khái niệm là môi trường xung quanh cơ hội năng lượng điện. Với quy ước, hằng số năng lượng điện môi $\varepsilon$ của chân ko và bầu không khí bởi 1. Các môi trường xung quanh không giống đều phải có $\varepsilon$ to hơn 1. 

 • k là hằng số tỷ trọng và có mức giá trị k= 9.109 và đơn vị chức năng là Nm2/C2

 • q1 và q2 là năng lượng điện của nhị năng lượng điện vấn đề cần xét (C) 

 • R là khoảng cách thân thuộc nhị năng lượng điện điểm (m)

Định luật cu - lông - công thức vật lý 11

1.2. Cường phỏng năng lượng điện trường

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường - công thức vật lý 11

Đại lượng đặc thù mang đến ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được gọi là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đại lượng này được xác lập bởi thương số của sự cân đối lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (có độ quý hiếm dương) bịa bên trên điểm cơ và có tính rộng lớn của q Ta đem công thức: 

E= \frac{F}{q} với E là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tuy nhiên tất cả chúng ta mong muốn xét cho tới. 

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường tiếp tục đặc thù mang đến đặc điểm mạnh hoặc yếu hèn của năng lượng điện ngôi trường về mặt mày ứng dụng lực.

1.3. Nguyên lý ông chồng hóa học năng lượng điện trường

Nguyên lý ông chồng hóa học năng lượng điện ngôi trường - công thức vật lý 11

Nguyên lý ông chồng hóa học năng lượng điện ngôi trường được tuyên bố rằng vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo nên bởi một hệ năng lượng điện điểm bằng phương pháp tổ hợp những vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo nên bởi từng năng lượng điện của hệ cơ. 

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm sẽ tiến hành tổ hợp theo gót quy tắc hình bình hành. 

Về cơ bạn dạng, tớ sẽ sở hữu công thức như sau: 

công thức vật lý 11

Trong tình huống, \overrightarrow{E_{1}},\overrightarrow{E_{2}} bất kỳ và góc thân thuộc nhị vectơ là 

công thức vật lý 11

Ngoài rời khỏi, còn tồn tại những những tình huống đặc trưng rộng lớn. Công thức của những tình huống này tiếp tục như sau: 

 • Trường ăn ý \overrightarrow{E_{1}}  nằm trong phương, nằm trong chiều với \overrightarrow{E_{2}} thì E = E1 + E2

 • Trường ăn ý \overrightarrow{E_{1}} cùng phương, ngược hướng với \overrightarrow{E_{2}} thì 

E = |E- E2|

 • Trường hợp \overrightarrow{E_{1}} vuông góc với \overrightarrow{E_{2}} thì E2 = E12 + E22

 • Trường ăn ý E1 = E2 thì E=2.E_{1}.cos\frac{\alpha}{2}

1.4. Công thức về năng lượng điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều - công thức vật lý 11

Điện ngôi trường đem độ mạnh bên trên từng điểm là như nhau sẽ tiến hành gọi là năng lượng điện ngôi trường đều. 

Tại từng điểm thì vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường sẽ sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều và nằm trong sự cân đối. 

Đường mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song và cơ hội đều. 

Điện ngôi trường đều tiếp tục tương tác với hiệu năng lượng điện thế U qua quýt công thức sau: 

E=\frac{U}{d}

Đăng ký ngay lập tức sẽ được thầy cô tổ hợp kỹ năng và kiến thức và thi công quãng thời gian ôn đua trung học phổ thông sớm ngay lập tức kể từ bây giờ

1.5 Công - thế năng - năng lượng điện thế - hiệu năng lượng điện thế

Hiệu năng lượng điện thế - công thức vật lý 11

Ta mang trong mình 1 chuỗi công thức tương quan cho tới nhau như sau: 

AMN = qEd = qE.s.cosα = q.UMN = q.(VM - VN) = WM - WN

Chú mến công thức: 

 • d đó là hình chiếu của đoạn MN lên một phương lối mức độ và được thể hiện nay qua quýt luật lệ tính d = s.cos α 

  Điện thế V tiếp tục đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về mặt mày tạo nên thế năng bên trên một điểm. Công thức của năng lượng điện thế như sau:

  V=k\frac{q}{r}

  Đặc trưng của năng lực sinh công của năng lượng điện ngôi trường được thể hiện nay qua quýt chỉ số của thế năng W và hiệu năng lượng điện thế U. 

 • Hiệu năng lượng điện thế UMN = Ed = VM - VN

Lưu ý: Công sẽ không còn phụ hình dạng lối đi tuy nhiên chỉ dựa vào địa điểm điểm đầu cho tới cuối kể từ này sẽ tính rời khỏi lực thế.

1.6. Công thức tụ điện

 • Điện dung của tụ năng lượng điện được khái niệm qua quýt công thức sau: 

C=\frac{Q}{U}

 • Lưu ý: Khi thực hiện bài xích thì nên đánh giá toàn bộ những đơn vị chức năng của đại lượng nhằm bài xích mang đến và nên xử lý trước số liệu nếu như cần thiết thiết 

1mF= 10^{-3}F; 1\mu F= 10^{-6}F; 1nF= 10^{-9}F; 1pF= 10^{-12}F

 • Một vấn đề cần lưu ý là C ko dựa vào Q và U.

 • Công thức năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện bằng phẳng theo gót cấu trúc sẽ tiến hành ghi chép như sau: 

C= \frac{\varepsilon _{0}.\varepsilon.S}{d}=\frac{\varepsilon S}{4.\pi.k.d}

Trong đó: 

 • S đó là diện tích S đối lập thân thuộc nhị bạn dạng tụ

 • ε là hằng số năng lượng điện môi.

 • Năng lượng tụ năng lượng điện được hiểu là lúc tụ năng lượng điện năng lượng điện thì nó sẽ bị thu thập một tích điện dạng tích điện năng lượng điện ngôi trường bên phía trong lớp năng lượng điện môi. Và tất cả chúng ta sẽ sở hữu công thức như sau: 

W=\frac{1}{2}CU^{2}=\frac{1}{2}QU=\frac{1}{2}\frac{Q^{2}}{C}

 • Ngoài rời khỏi, đem những tình huống đặc trưng tuy nhiên bản thân cần thiết lưu ý:

 • Trường ăn ý 1: Khi ngắt ngay lập tức ngay tắp lự mối cung cấp năng lượng điện thoát ra khỏi tụ, năng lượng điện Q tích trữ nhập tụ lưu giữ ko thay đổi.

 •  Trường ăn ý 2: Vẫn lưu giữ hiệu năng lượng điện thế nhị đầu tụ và thay cho thay đổi năng lượng điện dung thì U vẫn ko thay đổi.

Tụ năng lượng điện - công thức vật lý 11

2. Tổng ăn ý công thức lý 11 chương 2: Dòng năng lượng điện ko đổi

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 2.

2.1. Cường phỏng dòng sản phẩm điện

Đại lượng được dùng để làm chỉ cường độ mạnh hoặc yếu hèn của dòng sản phẩm năng lượng điện được gọi là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện. Dòng năng lượng điện càng yếu hèn thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện càng nhỏ bé và ngược lại, Khi dòng sản phẩm năng lượng điện càng mạnh thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện càng mạnh. 

Ký hiệu của độ mạnh của dòng sản phẩm năng lượng điện là I với đơn vị chức năng đo là Ampe ( ghi chép tắt là A).

Ta đem công thức của độ mạnh dòng sản phẩm điện: I=\frac{\Delta q}{\Delta t}

Trong tình huống, dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi (nghĩa là đem chiều và độ mạnh ko đổi), công thức tiếp tục như sau: I=\frac{q}{t}

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường - công thức vật lý 11

2.2. Đèn hoặc những khí cụ lan nhiệt

Ta đem công thức của năng lượng điện trở như sau: R_{D}=\frac{U^{2}_{dm}}{P_{dm}}

Ta đem công thức của dòng sản phẩm năng lượng điện ấn định nút như sau: I_{dm}=\frac{P_{dm}}{U_{dm}}

Để xét coi một đèn điện đem nên đèn sáng sủa thông thường hay là không. Chúng tớ tổ chức đối chiếu dòng sản phẩm năng lượng điện thực qua quýt đèn hoặc hiệu năng lượng điện thế thực tiễn ở nhị đầu đèn điện với những độ quý hiếm ấn định nút.

Đèn hoặc những khí cụ thỏa nhiệt- công thức vật lý 11

2.3. Ghép năng lượng điện trở

Ghép năng lượng điện trở tiếp nối đuôi nhau, tớ đem những công thức sau: 

RAB = R1 + R2 +....+ Rn

UAB = U1 + U2 +....+ Un

IAB = I1 = I2 =....= In

Ghép năng lượng điện trở tuy nhiên tuy nhiên, tớ đem những công thức sau: 

\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + ... + \frac{1}{R_{n}}

UAB = U1 = U2 = ...= Un

IAB = I1 + I2 +..... + In

Ghép năng lượng điện trở - công thức vật lý 11

2.4. Điện năng và năng suất điện: Định luật Jun - lenxơ

Định luật Jun - lenxơ đem nội dung như sau: Nếu đoạn mạch chỉ mất năng lượng điện trở thuần R và công của lực năng lượng điện chỉ thực hiện tăng nội năng của vật dẫn, thành phẩm đạt được là vật dẫn rét lên và lan sức nóng. 

Điện năng hấp phụ của đoạn mạch hoặc công của dòng sản phẩm năng lượng điện đó là lượng năng lượng điện năng tuy nhiên một quãng hấp phụ Khi đem dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt nhằm trả hóa trở nên những dạng tích điện không giống nhau và sẽ tiến hành đo bởi công của lực năng lượng điện tiến hành Khi dịch trả được đặt theo hướng cho tới những năng lượng điện. Công của lực năng lượng điện tiến hành Khi thực hiện dịch chuyển những năng lượng điện tự tại trong khúc mạch được gọi là công của dòng sản phẩm năng lượng điện. Đây đó là năng lượng điện năng tuy nhiên đoạn mạch hấp phụ. 

Ta sẽ sở hữu công thức như sau:  A = UIt. Trong số đó, U: hiệu năng lượng điện thế (V) I : độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A); q: năng lượng điện lượng (C); t : thời hạn (s)

Công suất hấp phụ của đoạn mạch sẽ tiến hành đo bởi một ampe - kế tiếp (nhằm đo độ mạnh của dòng sản phẩm điện) và một vôn - kế tiếp (nhằm nhằm đo hiệu năng lượng điện thế). Khi cơ, năng suất hấp phụ sẽ tiến hành tính bởi công thức: P=\frac{A}{t}=U.I

Nhiệt lượng lan rời khỏi bên trên vật dẫn đem năng lượng điện trở R: Q = R.I2.t

Công suất lan sức nóng bên trên vật dẫn đem năng lượng điện trở R: P=\frac{Q}{t}=R.I^{2}=\frac{U^{2}}{R}

Công của mối cung cấp điện: Ang = E.I.t

Trong cơ, E chủ yếu là  suất năng lượng điện động của mối cung cấp điện

Công suất của mối cung cấp năng lượng điện của một quãng mạch đó là năng suất hấp phụ năng lượng điện năng của đoạn mạch cơ và trị số tiếp tục bởi năng lượng điện năng tuy nhiên đoạn mạch cơ hấp phụ nhập một đơn vị chức năng thời hạn quy ấn định từ xưa hoặc bởi tích của hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu đoạn mạch và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt đoạn mạch đang được xét cho tới. Ta sẽ sở hữu công thức như sau: P=\frac{A_{ng}}{t}=E.I
Định luật Jun-Lenxo - công thức vật lý 11

2.5. Định luật ôm mang đến toàn mạch

Định luật Ôm toàn mạch sẽ tiến hành tuyên bố như sau: Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt nhập mạch năng lượng điện kín tiếp tục tỷ trọng thuận với suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện và tiếp tục tỷ trọng nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn phần của hệ mạch cơ. Hệ thức biểu thị ấn định luật Ôm so với toàn mạch tiếp tục như sau: I=\frac{E}{R_{N}+r}

Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đặc biệt của mối cung cấp năng lượng điện hoặc thân thuộc đặc biệt dương và đặc biệt âm sẽ tiến hành tính bởi công thức: I=\frac{E}{R_{N}+r}

Trong tình huống mạch ngoài chỉ mất năng lượng điện trở thì tất cả chúng ta tiếp tục tính bởi công thức: U_{N}=E-Ir=I.R_{N}

Định luật Ôm mang đến đoạn mạch đem mối cung cấp năng lượng điện đang được trị sẽ tiến hành tính bởi công thức: I_{AB}=\frac{U_{AB}+E}{R_{AB}}

Công thức thể hiện nay hiệu suất của mối cung cấp điện: H=\frac{U_{N}}{E}=\frac{R_{N}}{R_{N}+r}

Định luật Ôm toàn mạch - công thức vật lý 11

2.6. Ghép cỗ nguồn

Ghép cỗ mối cung cấp tiếp nối đuôi nhau, tớ sẽ sở hữu những công thức sau:

Eb = E1 + E2 + ... + En

rb = r1 + r2 + ... + rn

Trong tình huống ghép cỗ mối cung cấp tiếp nối đuôi nhau tuy nhiên đem n mối cung cấp giống như nhau vướng tiếp nối đuôi nhau, tớ sẽ sở hữu công thức sau: 

Eb = n.E và rb = n.r

Ghép cỗ mối cung cấp tuy nhiên song và giống như nhau, tớ sẽ sở hữu những công thức sau: 

Eb = E và r_{b} = \frac{m.r}{n}

Ghép cỗ mối cung cấp láo ăn ý đối xứng là lúc ghép trở nên n sản phẩm, từng sản phẩm đem m mối cung cấp. Ta sẽ sở hữu công thức sau đây: 

Eb = E và r_{b} = \frac{m.r}{n}

và tổng số mối cung cấp năng lượng điện là N = m.n

Ghép cỗ mối cung cấp - công thức vật lý 11

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test free ngay!!

3. Các công thức lý 11 chương 3: Dòng năng lượng điện trong số môi trường

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 3. 

3.1. Dòng năng lượng điện nhập kim loại

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại - công thức vật lý 11

Một dòng sản phẩm trả dời được đặt theo hướng của những electron tự tại bên dưới tác động của năng lượng điện ngôi trường được gọi là loại năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại. Bản hóa học của quy trình này là lúc những vẹn toàn tử nhập khối sắt kẽm kim loại Khi bị mất mặt electron hoá trị tiếp tục phát triển thành những ion dương. Khi những ion dương này tiếp tục tự động link cùng nhau một cơ hội trật tự động, bọn chúng sẽ khởi tạo trở nên một mạng tinh ma thể nhập sắt kẽm kim loại. Khi mạng tinh ma thể này càng mất mặt trật tự động thì sự vận động của những ion tiếp tục càng mạnh mẽ và uy lực. Các electron hoá trị sau thời điểm tách ngoài vẹn toàn tử lúc đầu tiếp tục phát triển thành những electron tự tại với tỷ lệ n ko thay đổi (n là hằng số). Chúng vận động không áp theo quy luật, kể từ này mà tạo nên electron tự tại. 

Điện trở suất (ρ) của sắt kẽm kim loại tăng theo gót sức nóng phỏng ngay sát hòa hợp hàm hàng đầu sẽ tiến hành thể hiện nay qua quýt công thức: ρ = ρ0[1 + α(t − t0)] 

Trong đó:     

 • ρ0 là năng lượng điện trở suất bên trên sức nóng phỏng C lúc đầu. Giá trị của đại lượng này được xem là khoảng tầm trăng tròn phỏng C     

 • ρ là năng lượng điện trở suất bên trên sức nóng phỏng C lúc đầu.      

 • α là thông số sức nóng năng lượng điện trở (K-1). Đây là thông số sức nóng năng lượng điện trở tùy theo sức nóng phỏng, phỏng sạch sẽ và chính sách gia công của chủ yếu vật tư cơ.Khi sức nóng phỏng hạn chế thì năng lượng điện trở suất của sắt kẽm kim loại tiếp tục hạn chế liên tiếp. 

3.2. Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân

Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân - công thức vật lý 11

ản hóa học của quy trình dòng sản phẩm năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân đó là dòng sản phẩm ion dương và ion âm vận động được đặt theo hướng theo gót hai phía ngược nhau. Các Ion dương chạy về phía catôt thì được quy ấn định gọi là cation. Còn những Ion âm chạy về phía anot được quy ấn định gọi là anion.

Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân một vừa hai phải chuyên chở năng lượng điện lượng và một vừa hai phải chuyên chở cả vật hóa học theo gót. Khi cho tới năng lượng điện đặc biệt thì chỉ mất electron hoàn toàn có thể cút tiếp, còn lượng vật hóa học lưu lại ở năng lượng điện đặc biệt. Từ cơ, tạo nên hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân.Các hóa học năng lượng điện phân ko dẫn năng lượng điện chất lượng tốt bởi sắt kẽm kim loại.

Công thức biểu thức của ấn định luật Fa-ra-đây:

m=k.q;k=\frac{1}{F}.\frac{A}{n};m=\frac{1}{F}.\frac{A}{n}.I.t

Trong đó: 

 • m là lượng vật hóa học được hóa giải ở năng lượng điện đặc biệt đem đơn vị chức năng là gam .

 • K đó là đương lượng năng lượng điện hóa

 • Giá trị của F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 • A/n là đương lượng gam của yếu tố đang được xét

 • A là Khối lượng mol vẹn toàn tử  với đơn vị chức năng g/mol

 • n là hóa trị của yếu tố thực hiện năng lượng điện cực

 • I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt bình năng lượng điện phân với đơn vị chức năng A

 • t là thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt bình năng lượng điện phân, tính theo gót đơn vị chức năng giây

4. Tổng ăn ý công thức vật lý 11 chương 4 

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 4. 

4.1. Lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão dẫn

Quy tắc bàn tay trái ngược - công thức vật lý 11

Nội dung của quy tắc bàn tay trái ngược được tuyên bố như sau: Đặt bàn tay trái ngược xòe rộng lớn sao mang đến lòng bàn tay hứng được những lối mức độ kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay thân thuộc tiếp tục chỉ chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện, Khi cơ, ngón loại tiếp tục choãi rời khỏi 1 góc 90 phỏng chỉ chiều của lực kể từ. 

Công thức: F = B.I.l.sinα

Trong đó:

 • B là chạm màn hình kể từ với đơn vị chức năng Tesla -T

 • I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt chão dẫn (A)

 • L là chiều lâu năm đoạn chão dẫn với đơn vị chức năng m

 • Α là góc tạo nên bởi vectơ của chạm màn hình kể từ và vị trí hướng của dòng sản phẩm năng lượng điện hay  góc tạo nên bởi \overrightarrow{B},\overrightarrow{l}

4.2. Cảm ứng kể từ của dòng sản phẩm điện

Quy tắc bàn tay nên - công thức vật lý 11

Nội dung của quy tắc bàn tay nên được tuyên bố như sau: Ta tiếp tục bắt bàn tay nên sao mang đến tư ngón tay phía theo hướng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt những vòng chão thì ngón tay loại choãi rời khỏi chỉ chiều của lối mức độ kể từ trong tim ống chão.

 • Công thức tính chạm màn hình kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão dẫn thẳng:

  Xem thêm: Tờ khai hải quan tiếng Anh

 • Với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão dẫn trực tiếp lâu năm thì các  lối mức độ kể từ được xem là những lối tròn xoe đem tâm phía trên chão dẫn năng lượng điện và vuông góc với dòng sản phẩm năng lượng điện. 

 • Khi cơ, tất cả chúng ta cần dùng quy tắc bàn tay nên nhằm xác lập chiều của lối mức độ kể từ như sau: Nắm bàn tay nên lại sao mang đến ngón loại choãi rời khỏi ở dọc từ chão dẫn I và ngón loại chỉ theo hướng dòng sản phẩm năng lượng điện về điểm Q, những ngón tay còn sót lại khum theo hướng lối mức độ kể từ bên trên lối tròn xoe tâm O (O phía trên chão dẫn I).

 • Ta đem công thức như sau: B=2.10^{-7}.\frac{I}{r}

Trong cơ, r là khoảng cách kể từ dòng sản phẩm năng lượng điện tới điểm tham khảo với đơn vị chức năng m và I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt chão dẫn đang được xét (A)

 • Công thức tính chạm màn hình kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão tròn:

 • Đường mức độ kể từ trải qua tâm O của vòng tròn xoe chão dẫn năng lượng điện là những  đường thẳng liền mạch lâu năm vô hạn.

 • Những lối mức độ kể từ còn sót lại là những lối cong cút nhập kể từ mặt mày phái mạnh và rời khỏi kể từ mặt mày bắc của dòng sản phẩm năng lượng điện tròn xoe đang được xét.

 • Ta đem công thức tính của tình huống này như sau: B=2.\pi.10^{-7}.N.\frac{I}{R}

Trong đó: 

R là nửa đường kính vòng chão với đơn vị chức năng đo m

N là số vòng chão được xem theo gót đơn vị chức năng vòng

I: độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt vòng chão đang được xét (A)

 • Công thức tính chạm màn hình kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập ống chão hình trụ:

 • Dây dẫn năng lượng điện tiếp tục quấn xung quanh ống chão hình trụ. Trong ống chão, những lối mức độ kể từ những đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên. Từ cơ, chiều của lối mức độ kể từ sẽ tiến hành xác lập theo gót quy tắc bàn tay nên sau: Nắm bàn tay nên rồi bịa sao mang đến chiều khum của tư ngón tay phía theo hướng dòng sản phẩm năng lượng điện quấn bên trên ống chão. Khi cơ, ngón loại choãi rời khỏi chỉ vị trí hướng của lối mức độ kể từ. Đường mức độ kể từ cút nhập kể từ mặt mày phái mạnh và rời khỏi mặt mày bắc của ống chão đang được xét cơ. 

 • Ta đem công thức tính mang đến tình huống này như sau: B=4.\pi.10^{-7}.\frac{N}{l}.I

Trong đó:

N là số vòng chão được xem theo gót đơn vị chức năng vòng

L là chiều lâu năm ống chão được xem theo gót đơn vị chức năng đo 

I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt vòng chão đang rất được xét (A)

n=N/l đó là số vòng chão bên trên một đơn vị chức năng đo chiều lâu năm là m

4.3. Từ ngôi trường của tương đối nhiều dòng sản phẩm điện

Nguyên lý của hiện tượng kỳ lạ kể từ ngôi trường của tương đối nhiều dòng sản phẩm năng lượng điện là những vectơ chạm màn hình kể từ bên trên một điểm bởi nhiều dòng sản phẩm năng lượng điện tạo nên bởi tổng những vectơ chạm màn hình kể từ bởi những dòng sản phẩm năng lượng điện tạo nên bên trên điểm đang được xét. 

Công thức của kể từ ngôi trường của tương đối nhiều dòng sản phẩm năng lượng điện là \overrightarrow{B}=\overrightarrow{B_{1}}+\overrightarrow{B_{2}}

Trong tình huống vectơ B1, B2 nằm trong phương nằm trong chiều tớ đem công thức tính như sau:  B = B1 + B2

Trong tình huống vectơ B1, B2 nằm trong phương ngược hướng thì tớ đem công thức tính như sau: B = |B1 – B2|

Trong tình huống vectơ \overrightarrow{B_{1}} \perp \overrightarrow{B_{2}} thì tớ đem công thức tính như sau: B=\sqrt{B_{1}^{2}+B_{2}^{2}}

4.4. Lực tương tác thân thuộc nhị dòng sản phẩm năng lượng điện tuy nhiên song

Đây là hiện tượng kỳ lạ nhị dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song bịa cách nhau chừng một khoảng tầm nhập không khí sẽ sở hữu tương tác kể từ cùng nhau. 

Hai dòng sản phẩm năng lượng điện đem nằm trong chiều thì bọn chúng tiếp tục bú mớm nhau. Và ngược lại, nếu như bọn chúng ngược hướng thì bọn chúng tiếp tục đẩy nhau. 

Ta đem công thức tính sự cân đối lực kể từ của nhị dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song bịa nhập ko khí: 

F=2.10^{-7}.\frac{I_{1}.I_{2}}{r}.l

Trong đó:

 • I1 và I2 là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt nhị chão dẫn tuy nhiên t đang được xét cho tới.
 •  r là khoảng cách thân thuộc nhị chão dẫn đang được xét 
 •  L là chiều lâu năm đoạn chão dẫn tính lực tương tác

4.5. Lực Lorentz

Lực Lorentz được khái niệm là lúc từng phân tử năng lượng điện vận động nhập một kể từ ngôi trường tiếp tục đều Chịu tác dụng của lực kể từ. Lực này sẽ tiến hành gọi là lực Lorentz

Ta sẽ sở hữu công thức tính lực Lorentz như sau: f = q.v.B.sinα 

Trong đó:

Q là năng lượng điện của phân tử đem năng lượng điện vận động với đơn vị chức năng là C

 v là véc tơ vận tốc tức thời của phân tử đem năng lượng điện với đơn vị chức năng đo véc tơ vận tốc tức thời là m/s

 B là kể từ ngôi trường điểm phân tử đem năng lượng điện tuy nhiên tất cả chúng ta đang được xét vận động (T)

 Α là góc phù hợp với vectơ véc tơ vận tốc tức thời \overrightarrow{v} và vectơ kể từ trường \overrightarrow{B}

4.6. Chuyển động của phân tử năng lượng điện nhập kể từ ngôi trường đều

Ta mang trong mình 1 loạt những công thức sau đây: 

Bán kính tiến trình được xem theo gót luật lệ tính:  R=\frac{mv}{q.B}

Chu kỳ vận động được xem theo gót luật lệ tính: T=\frac{2\pi R}{v}

Công thức kể từ thông được xem theo gót luật lệ tính: \phi = B.S.cos\alpha với đơn vị chức năng kể từ thông là (Wb)

Trong đó: 

 B là chạm màn hình kể từ xuyên qua quýt vòng chão (T)

 S là diện tích S vòng chão với đơn vị chức năng đo diện tích S m2

 Α là góc tạo nên bởi vectơ kể từ ngôi trường \overrightarrow{B} và pháp tuyến mặt mày bằng phẳng sườn chão \overrightarrow{n}

Suất năng lượng điện động chạm màn hình được xem theo gót luật lệ tính:  e_{c}=\frac{\Delta \phi }{\Delta t} (V)

Trong đó:

 ΔΦ là phỏng vươn lên là thiên kể từ thông

 Δt là khoảng tầm thời hạn kể từ thông vươn lên là thiên

 ΔΦ/Δt là vận tốc vươn lên là thiên của kể từ thông.

Từ thông riêng biệt của mạch được xem theo gót luật lệ tính:  Φ = L.i

Độ tự động cảm của ống chão được xem theo gót luật lệ tính: L=4.\pi.10^{-7}.\frac{N^{2}}{l}.S

Trong đó: 

L là phỏng tự động cảm với đơn vị chức năng H

N là số vòng chão với đơn vị chức năng đo vòng 

L là chiều lâu năm ống chão với đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm m

S là thiết diện ống chão với đơn vị chức năng đo diện tích S m2

Suất năng lượng điện động tự động cảm được xem theo gót luật lệ tính: e_{tc}=-L.\frac{\Delta i}{\Delta t} (V)

Trong đó:

 L là phỏng tự động cảm của ống chão với đơn vị chức năng H

 Δi là phỏng vươn lên là thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

 Δt là khoảng tầm thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện vươn lên là thiên

 Δi/Δt là vận tốc vươn lên là thiên của độ mạnh dòng sản phẩm điện

Năng lượng kể từ ngôi trường của ống chão được xem theo gót luật lệ tính: W=\frac{1}{2}.L.i^{2} (J)

Trong đó:

L là phỏng tự động cảm của ống chão với đơn vị chức năng H

I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt ống dây

Nắm hoàn hảo kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện Vật Lý đua trung học phổ thông với cỗ tư liệu độc quyền của VUIHOC ngay!

5. Công thức lý 11 chương 5

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 5.

5.1. Suất năng lượng điện động cảm ứng

Suất năng lượng điện động chạm màn hình được tuyên bố là suất năng lượng điện động sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín. 

Xét bên trên sự vươn lên là thiên kể từ thông Δϕ nhập thời hạn Δt nhập mạch kín (C) bởi sự dịch trả của mạch. Thêm hiện tượng kỳ lạ công bởi lực kể từ ứng dụng nhập mạch: ΔA=i. Δϕ với i là cường động dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

Do cơ, Suất năng lượng điện động chạm màn hình được xem theo gót công thức: e_{c}=-\frac{\Delta \phi}{\Delta t}

Trong đó:

 •  ΔΦ là phỏng vươn lên là thiên kể từ thông
 •  Δt là khoảng tầm thời hạn kể từ thông vươn lên là thiên
 •  ΔΦ/Δt là vận tốc vươn lên là thiên của kể từ thông.

Từ thông riêng biệt của mạch được xem theo gót công thức: Φ = L.i

Độ tự động cảm của ống chão được xem theo gót công thức: L=4.\pi.10^{-7}.\frac{N^{2}}{l}.S

Trong đó: 

 • L là phỏng tự động cảm với đơn vị chức năng H
 • N là số vòng chão với đơn vị chức năng đo vòng 
 • L là chiều lâu năm ống chão với đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm m
 • S là thiết diện ống chão với đơn vị chức năng đo diện tích S m2

5.2. Tự cảm

Hiện tượng tự động cảm được hiểu là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ xẩy ra nhập một mạch đem dòng sản phẩm năng lượng điện tuy nhiên sự vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch được tạo nên bởi sự vươn lên là thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch cơ.

Sau đấy là một số trong những ví dụ về hiện tượng kỳ lạ tự động cảm: 

Trường ăn ý 1, so với mạch năng lượng điện một chiều thì hiện tượng kỳ lạ tự động cảm xẩy ra Khi đóng góp và ngắt mạch.

Trường ăn ý 2, so với mạch xoay chiều thì hiện tượng kỳ lạ tự động cảm luôn luôn xẩy ra. 

Ngoài rời khỏi, tình huống 3, hiện tượng kỳ lạ tự động cảm cũng tuân theo gót những ấn định luật của hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Suất năng lượng điện động tự động cảm được xem theo gót luật lệ tính: e_{tc}=-L.\frac{\Delta i}{\Delta t}

Trong đó:

 L: thông số tự động cảm của ống chão (H)

 Δi: phỏng vươn lên là thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

 Δt: khoảng tầm thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện vươn lên là thiên

 Δi/Δt: vận tốc vươn lên là thiên của độ mạnh dòng sản phẩm điện

6. Công thức vật lý cơ chương 6: khúc xạ ánh sáng

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 6.

Hiện tượng khúc xạ độ sáng được khái niệm là hiện tượng kỳ lạ chênh chếch phương của những tia sáng sủa Khi truyền xiên góc qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thuộc nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt không giống nhau.

Định luật khúc xạ độ sáng được tuyên bố nhau sau: Tia khúc xạ nằm trong mặt mày bằng phẳng cho tới được tạo nên bởi tia cho tới và pháp tuyến và ở phía mặt mày cơ pháp tuyến đối với tia cho tới. Với nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân thuộc sin góc cho tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn ko thay đổi, bọn chúng tiếp tục bởi một hằng số.

Ta đem công thức thể hiện nay ấn định luật khúc xạ:

 n1sini = n2sinr hoặc \frac{sini}{sinr}=\frac{n_{2}}{n_{1}}=n_{21}

Chiết suất tỉ đối được xem theo gót công thức: n_{21}=\frac{n_{2}}{n_{1}};n_{12}=\frac{1}{n_{21}}

Trong tình huống 1, n21 > 1 thì r < i thì tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ tia khúc xạ bị chênh chếch lại ngay sát pháp tuyến rộng lớn. Ta Tóm lại môi trường xung quanh phân tách quang quẻ rộng lớn môi trường xung quanh.

Trong tình huống 2, n21 < 1 thì r > i thì tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ tia khúc xạ bị chênh chếch xa thẳm pháp tuyến rộng lớn. Ta Tóm lại môi trường xung quanh phân tách quang quẻ thông thường môi trường xung quanh.

Góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần được xem theo gót công thức: sini_{gh}=\frac{n_{2}}{n_{1}}

Điều khiếu nại để sở hữu bản năng toàn phần được xem theo gót công thức: n2 < n1 ; i ≥ igh

7. Công thức vật lý cơ chương 7: lăng kính

Phần nội dung sau đây tiếp tục phân tách toàn cỗ nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 7. 

Lăng kính - công thức vật lý 11

Lăng kính đem cấu trúc là một trong những khối nhập xuyên suốt, giống hệt, được số lượng giới hạn bởi nhị mặt mày bằng phẳng ko tuy nhiên tuy nhiên. Và được đặc thù bởi góc phân tách quang quẻ và phân tách suất.

Công thức lăng kính: 

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

Trong tình huống, những góc i và A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

Độ tụ của thấu kính sẽ tiến hành tính theo gót công thức: 

D=\frac{1}{f}=(n-1)(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}})

Trong đó:

 D là phỏng tụ với đơn vị chức năng đo là dp

 F là chi phí cự thấu kính với đơn vị chức năng đo chiều lâu năm m

 R1, R2 là nửa đường kính những mặt mày cong với đơn vị chức năng đo chiều lâu năm m

 n là phân tách suất thực hiện thấu kính đang được xét 

 Thấu kính quy tụ sẽ sở hữu độ quý hiếm f>0; D>0

 Thấu kính phân kì sẽ sở hữu độ quý hiếm f<0; D<0

Vị trí hình ảnh sẽ tiến hành tính theo gót công thức:  \frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}

f=\frac{d.d'}{d+d'};d=\frac{d'.f}{d'-f};d'=\frac{d.f}{d-f}

 Vật thiệt nếu như thành phẩm d > 0 và vật ở trước kính

 Vật ảo nếu như thành phẩm d < 0 và vật ở sau kính

 Ảnh thiệt nếu như thành phẩm d’ > 0 và vật ở sau kính

 Ảnh ảo nếu như kết quả  d' < 0 và vật ở trước kính

Hệ số phóng đại sẽ tiến hành tính theo gót công thức:

 

Hệ nhị thấu kính đồng trục ghép sát sẽ tiến hành tính theo gót công thức:

     

Hệ nhị thấu kính đồng trục ghép cách nhau chừng sẽ tiến hành tính theo gót công thức:

Trong tình huống, mối liên hệ thân thuộc nhị tầm quan trọng của hình ảnh và vật của A’1B’1

 

 

Số phóng đại của hình ảnh sau nằm trong sẽ tiến hành tính theo gót công thức: k = k1.k2

Số bội giác sẽ tiến hành tính theo gót công thức:

Kính lúp với mục tiêu là nom chừng ở vô đặc biệt, sự bội giác sẽ tiến hành tính theo gót công thức: 

Kính hiển vị với mục tiêu là nom chừng ở vô đặc biệt, sự bội giác sẽ tiến hành tính theo gót công thức:

Kính thiên văn với mục tiêu là nom chừng ở vô đặc biệt, sự bội giác sẽ tiến hành tính theo gót công thức:

 • Sự tạo nên hình ảnh của thấu kính: 

Sự tạo nên hình ảnh của thấu kính - công thức vật lý 11

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: d%C3%A2u%20t%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch

Đăng ký học tập test free ngay!!

Trên đấy là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới công thức vật lý 11 cũng giống như những yếu tố của 7 chương học tập. Đây là một trong những phần đặc biệt cần thiết nhập lịch trình ôn đua ĐH và yên cầu những em nên bắt thiệt Chắn chắn. Mong rằng kể từ những phần phân tách bên trên, những em tiếp tục hoàn toàn có thể thi công tuột tay công thức vật lý 11 của riêng biệt bản thân. Chúc những em ôn tập luyện chất lượng tốt. Hình như, em hoàn toàn có thể truy vấn ngay lập tức nhập Vuihoc.vn nhằm học tập tăng nhiều bài xích giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ sẽ được chỉ dẫn tăng nhé!