Lý thuyết công suất | SGK Vật lí lớp 8

I - CÔNG SUẤT

- Để biết người này hoặc máy này thao tác khoẻ rộng lớn (năng suất rộng lớn hoặc tiến hành công nhanh chóng hơn) người tao đối chiếu công tiến hành được vô một đơn vị chức năng thời hạn.

Bạn đang xem: Lý thuyết công suất | SGK Vật lí lớp 8

Công tiến hành được vô một đơn vị chức năng thời hạn được gọi là năng suất.

II - CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT

\(P = \dfrac{A}{t}\)  

Trong đó:

     + $A$: công tiến hành $\left( J \right)$

     + \(t\): khoảng tầm thời hạn tiến hành công $A{\rm{ }}\left( s \right)$

Công suất còn được xem bởi vì biểu thức: \(P = Fv\)

Do: \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{Fs}}{t} = F.v\)

III - ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT

Xem thêm: Hệ thức Vi-et và ứng dụng của hệ thức trong giả bài tập HOCMAI

Nếu công $A$ được xem là $1J$, thời hạn $t$ được xem là $1s$, thì năng suất được xem là:

\(P = \dfrac{{1J}}{{1{\rm{s}}}} = 1J/s\) (Jun bên trên giây)

Đợn vị năng suất J/s được gọi là oát (kí hiệu: W)

$\begin{array}{*{20}{l}}{1W{\rm{ }} = {\rm{ }}1J/s}\\{1kW{\rm{ }} = {\rm{ }}1000W}\\{1MW{\rm{ }} = {\rm{ }}1000{\rm{ }}kW{\rm{ }} = {\rm{ }}1000000W}\end{array}$

Đơn vị năng suất ngoại giả còn được tính:

Mã lực (sức ngựa) ký hiệu là CV (Pháp), HP (Anh)

1CV = 736 W

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức về toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật

1 HP = 746 W

Sơ vật trí tuệ về công suất