✅ Công thức When ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cấu trúc và cách sử dụng When vô giờ Anh

 • Ý nghĩa: Khác với cấu tạo while, Cấu trúc When trong giờ Anh đem nghĩa khi, vô khi, hồi, vô khi….
 • Cấu trúc when vô giờ Anh

Vị trí: Cấu trúc When hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc cuối câuWhen + present simple, + simple future / simple present : Khi thực hiện thế nào là thì (sẽ )… ( ở HT / TL )

When you see it yourself, you’ll surely believe it. ( Khi em thấy tận đôi mắt, em tiếp tục tin cẩn nó thôi )

Bạn đang xem: ✅ Công thức When ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

When + simple past, + past perfect : Diễn miêu tả hành vi xẩy ra và hoàn thành trước hành vi ở mệnh đề when.

When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes. ( Khi mới nhất bước thoát khỏi chống, tôi quan sát là tôi đã vướng một số trong những lỗi )

When + simple past, + simple past : Diễn miêu tả nhị hành vi xẩy ra sát nhau, hoặc là 1 trong hành vi vừa phải dứt thì hành vi không giống xẩy ra.

– When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home page ( Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết đốc, công ty chúng tôi đi ra về 

When + past continuous ( clear point of time – thời hạn rõ ràng ), + simple past : Khi một hành vi đang được ra mắt thì một hành vi không giống xảy đến

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion ( Vào khi 5h30 chiều qua quýt, khi đang được đùa bóng thì chúng tôi chợi nghe thấy một giờ nổ rộng lớn )

When + simple past, + past continuous : Tương tự động như phần 4, tuy nhiên suy nghĩ chỉ không giống một chút

When we came, he was taking a bath (Khi chúng tôi cho tới thì cậu tao đang được tắm)

When + past perfect, + simple past : Hành động ở mệnh đề when xẩy ra trước (kết ngược ở QK)

When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing could be done (Khi thời cơ không thể tôi mới nhất biết tôi đã không có gì làm cái gi được nữa rồi)

When simple past, + simple present : Tương tự động như mục 6 tuy nhiên hành vi sau ở hiện tại tại

When the opportunity passed, I know there’s nothing can be done. (Khi thời cơ tuột rơi rụng, tôi biết là không có gì làm cái gi được nữa)

 • Cách dùng cấu tạo When vô giờ Anh

When thông thường được dùng nhằm nói đến nhị hành vi đôi khi đang được ra mắt vô một thời hạn ngắn ngủi.

Ví dụ:

– He was shocked when I told him. (Anh ấy vẫn choáng ngợp khi tôi kể mang lại anh nghe).

When thông thường được dùng với những hành vi xẩy ra vô thời hạn ngắn ngủi hoặc vô cùng ngắn ngủi.

Ví dụ:

– You should cover your mouth when yawning. (Bạn nên lấp mồm khi ngáp).

When còn được dùng làm kể cho tới những tiến trình, thời gian của cuộc sống thường ngày.

Ví dụ:

– I went there when I was a child. (Tôi vẫn sắp tới khi tôi còn là 1 trong cậu bé).

Chú ý: Việc dùng cấu tạo when và cấu tạo while hoàn toàn có thể tác động cho tới cơ hội hiểu của những người hiểu, người nghe về chân thành và ý nghĩa lời nói.

Ví dụ:

– He opened the door when I knocked. (Anh tao vẫn Open ngay lập tức sau thời điểm tôi gõ cửa ngõ.) (1)

– He opened the door while I knocked. (Anh tao vẫn Open ngay lúc tôi đang được gõ cửa ngõ.) (2)

Cấu trúc và cơ hội phân chia when với những thì vô giờ anh

– Vị trí: Mệnh đề When hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

Chia When Với Các Thì Trong Tiếng Anh

Ví Dụ
– When + present simple, + simple future / simple present : Khi thực hiện thế nào là thì (sẽ )… ( ở HT / TL )
 • When you see it yourself, you’ll surely believe it.
  ( Khi em thấy tận đôi mắt, em tiếp tục tin cẩn nó thôi )
– When + simple past, + past perfect : Diễn miêu tả hành vi xẩy ra và hoàn thành trước hành vi ở mệnh đề when.
 • When I just got out of the classroom, I knew that i had made some mistakes.
  ( Khi mới nhất bước thoát khỏi chống, tôi quan sát là tôi đã vướng một số trong những lỗi )
– When + simple past, + simple past : Diễn miêu tả nhị hành vi xẩy ra sát nhau, hoặc là 1 trong hành vi vừa phải dứt thì hành vi không giống xẩy ra.
 • When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home
  ( Khi buổi nhạc rock của Erick Clapton kết đốc, công ty chúng tôi đi ra về )
– When + past continuous ( clear point of time – thời hạn rõ ràng ), + simple past : Khi một hành vi đang được ra mắt thì một hành vi không giống xảy đến
 • When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion
  ( Vào khi 5h30 chiều qua quýt, khi đang được đùa bóng thì chúng tôi chợi nghe thấy một giờ nổ rộng lớn )

– When + simple past, + past continuous : Tương tự động như phần 4, tuy nhiên suy nghĩ chỉ không giống một chút
 • When we came, he was taking a bath
  ( Khi chúng tôi cho tới thì cậu tao đang được tắm )
– When + past perfect, + simple past : Hành động ở mệnh đề when xẩy ra trước ( thành phẩm ở QK )
 • When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done
  ( Khi thời cơ không thể tôi mới nhất biết tôi đã không có gì làm cái gi được nữa rồi )
– When simple past, + simple present : Tương tự động như mục 6 tuy nhiên hành vi sau ở hiện tại tại
 • When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.
  ( Khi thời cơ tuột rơi rụng, tôi biết là không có gì làm cái gi được nữa )

Gia sư Tiếng Anh

Cách dùng When vô giờ anh

– When: Mệnh đề với chứa chấp WHEN, tất cả chúng ta thông thường phân chia động kể từ ko nên dạng tiếp tục.

+ Khi nói đến chuỗi những hành vi xẩy ra liên tục nhau:
Eg:

 • When you called, he picked up his cell phone. (Anh ấy vẫn bốc máy ngay lập tức khi chúng ta gọi tới)

+ Khi một hành vi đang được thao diễn tao thì bị một hành vi không giống (diễn đi ra chỉ trong một khoảng tầm thới gian lận ngắn) xen vô.

 • He was watching TV when the phone rang. (Lúc chuông Smartphone kêu thì anh ấy đang được coi TV). -> Hành động xen vào sinh sống phía trên này đó là “lúc chuông Smartphone kêu”.

Cấu trúc và cách sử dụng While vô giờ Anh

 • Ý nghĩa: Cấu trúc While đem nghĩa trong những khi, trong lúc, trong vòng thời hạn, đang được lúc…
 • Vị trí: Cũng tựa như cấu tạo When, mệnh đề While cũng hoàn toàn có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

I was having breakfast when the telephone rang.

While they were cooking, somebody broke into their house.

Cấu trúc While vô giờ Anh

While+ subject + verb

Cách người sử dụng cấu tạo While vô giờ Anh

While thông thường được dùng nhằm nói đến nhị hành vi đang được ra mắt và kéo dãn dài bên trên nằm trong một thời điểm.

Ví dụ:

– He was watching TV when I was studying. (Anh tao ( vẫn đang) coi TV khi tôi (đã đang) học).

While thông thường được dùng với những hành vi xẩy ra vô một thời hạn lâu năm.

Ví dụ:

– I didn’t drink at all while I was pregnant. (Tôi gần như là dường như không tu một giọt rượu nào là vô thời hạn với bầu).

Giới thiệu cấu tạo When While

When và While là nhị liên kể từ hoàn toàn có thể đứng ở đầu câu, cũng hoàn toàn có thể đứng ở thân thích câu nhằm mục đích diễn tả trật tự sự vật, hiện tượng lạ xẩy ra ở nằm trong thời gian hoặc nhị thời gian. Nhìn cộng đồng cả When và While đều phải sở hữu nghĩa khi, vô khi, vô khi…

Ex: I was having breakfast when the telephone rang.

While they were cooking, somebody broke into their house

Cách dùng cấu tạo when, while

 

Clause of time

Use

Example

When

When + present simple, present simple/ future simple

Diễn miêu tả quan hệ thân thích hành vi và thành phẩm, hoặc vụ việc tron tương lai

When you receive our letter, you will know our address.

When + simple past, past perfect

Hành động xẩy ra trước một hành vi vô vượt lên trên khứ ( hành vi ở mệnh đề when).

When I came vĩ đại her home page, she had gone vĩ đại work.

When + simple past, simple past

Diễn miêu tả nhị hành vi xẩy ra tuy vậy tuy vậy, hoặc liên tục vô vượt lên trên khứ

I took a rest when the plane took off.

When + past continous, simple past

Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt, một hành vi ngắn ngủi xen vô.

When we were playing football, the bell rang.

When + past perfect, simple past

Hành động xẩy ra tiếp nối đuôi nhau hành vi vô vượt lên trên khứ

When the opportunity had passed, I realized that i had had it.

Xem thêm: c%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt

When + present simple, S + will + be + V.ing

Hành động đang được ra mắt vô sau này tuy vậy song với hành vi ở mệnh đề when

When you receive my postcard, i will be welcoming the dawn at nhật bản.

While

While + past/ present continous, past/ present countinous

Diễn miêu tả nhị hành vi xẩy ra đôi khi, tuy vậy song vô lúc này hoặc vượt lên trên khứ.

While my mother is cooking, my father is reading newspaper.

Thì Quá khứ Tiếp thao diễn với WHILE và WHEN

a/ Cấu trúc While

Cấu trúc WHILE + clause (mệnh đề)
Vị trí Mệnh đề WHILE hoàn toàn có thể hàng đầu câu hoặc cuối câu (sau một mệnh đề khác). Lưu ý, khi mệnh đề WHILE hàng đầu câu thì cần phải có vệt phẩy sau mệnh đề.

Cách dùng:

 • Trong thì Quá khứ Tiếp thao diễn, WHILE dùng làm thao diễn miêu tả nhị hành vi xẩy ra tuy vậy song đôi khi bên trên nằm trong 1 thời điểm. E.g.

b/ Cấu trúc When

Cấu trúc WHEN + clause
Vị trí Mệnh đề WHEN hoàn toàn có thể hàng đầu câu hoặc cuối câu (sau một mệnh đề khác). Lưu ý, khi mệnh đề WHEN hàng đầu câu thì cần phải có vệt phẩy sau mệnh đề.

Cách dùng: Trong thì vượt lên trên khứ tiếp tục, WHEN được sử dụng khi thao diễn miêu tả một hành vi không giống xẩy ra vô một thời hạn ngắn ngủi thì hành vi không giống chen ngang ngay lập tức tức khắc. E.g.

Lưu ý cơ hội phân biệt cấu tạo When và cấu tạo While vô giờ Anh

Hai cấu tạo ngữ pháp giờ Anh này vô cùng thường hay bị lầm lẫn. Vậy nên chúng ta hãy xem thêm ví dụ sau đây nhằm biết phương pháp phân biệt bọn chúng.

(1) Sử dụng cấu tạo when khiến cho người hiểu hiểu rằng hành vi Open xẩy ra gần như là ngay lập tức sau hành vi gõ cửa ngõ. Hành động gõ cửa ngõ chỉ xẩy ra trong vòng thời hạn ngắn ngủi.

(2) Sử dụng cấu tạo while khiến cho người hiểu hiểu rằng hành vi Open xảy đôi khi với hành vi gõ cửa ngõ. Hành động gõ cửa ngõ xẩy ra vô một khoảng tầm thời hạn chắc chắn.

Bài luyện về cấu tạo when, while

Vận dụng những kiến thức và kỹ năng vẫn học tập về cấu tạo when và while vô giờ Anh hoàn thành xong bài xích luyện sau đây.

1. I was having breakfast ___ the telephone rang.

2. ___ they were cooking, somebody broke into their house.

3. He slept ___ I cooked dinner.

4. ___ you called, he picked up his cell phone.

5. I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

 1. when
 2. While
 3. while
 4. When
 5. when

Bài tập

Chọn when/while vô vị trí trống trải.

 1. I first met my husband (when/while) ………….. I was staying in Tokyo.
 2. (when/while) …………..  I was talking vĩ đại my boyfriend on phone, my mom came home page.
 3. We were playing đoạn Clip games (when/while) …………. the electricity went off.
 4. (when/while) …………..  Teddy is working, he doesn’t often listen vĩ đại music.
 5. (when/while) …………..  I was in my hometown, power cuts were very frequent.
 6. He texted u (when/while) ………….. I was going vĩ đại sleep. 
 7. Mary was very upset (when/while) ………….. things hadn’t been going well for days.
 8. We were having breakfast ___ the Kate came.
 9. He watched TV ___ I cooked dinner.
 10. I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

 1. while
 2. While 
 3. when
 4. While 
 5. When 
 6. while
 7. when
 8. when
 9. while
 10. when

Bài tập

Áp dụng lý thuyết cấu tạo When và While phía bên trên nhằm hoành trở thành bài xích luyện điền kể từ sau đây.

1. I was having breakfast ___ the telephone rang.

2. ___ they were cooking, somebody broke into their house.

3. He slept ___ I cooked dinner.

4. ___ you called, he picked up his cell phone.

5. I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

1. when

2. While

3. while

4. When

5. when

Bài luyện về cấu tạo When và While vô giờ Anh

Áp dụng lý thuyết cấu tạo When và While phía bên trên nhằm hoành trở thành bài xích luyện điền kể từ sau đây.

I was having breakfast ___ the telephone rang.

___ they were cooking, somebody broke into their house.

He slept ___ I cooked dinner.

___ you called, he picked up his cell phone.

I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án:

when

While

while

When

when

Bài 1. sít dụng lý thuyết cấu tạo When và While phía bên trên nhằm hoành trở thành bài xích luyện điền kể từ sau đây.

1. I was having breakfast ___ the telephone rang.

2. ___ they were cooking, somebody broke into their house.

3. He slept ___ I cooked dinner.

4. ___ you called, he picked up his cell phone.

5. I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

1. when

2. While

3. while

4. When

5. when

Bài 2: Vận dụng những kiến thức và kỹ năng vẫn học tập về cấu tạo when và while vô giờ Anh hoàn thành xong bài xích luyện sau đây.

1. I was having breakfast ___ the telephone rang.

2. ___ they were cooking, somebody broke into their house.

3. He slept ___ I cooked dinner.

Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

4. ___ you called, he picked up his cell phone.

5. I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

 1. when
 2. While
 3. while
 4. When
 5. when