Giải F%20(%20x%20)%20%3D%20%7C%20%60cos%202%20x%20%7C | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

Chuyển cho tới nội dung chính

Trung tâm trò chơi

Vui vẻ + Nâng cao kĩ năng = thắng!

Các công ty đề

Máy tính tay đại số

Máy tính tay lượng giác

Máy tính tay vi tích phân

Tính toán quái trận

F

F%20(%20x%20)%20%3D%20%7C%20%60cos%202%20x%20%7C

Lấy vi phân theo đòi F

1

Tick mark Image

Tính giá chỉ trị

F

Tick mark Image

Bài kiểm tra

Xem thêm: Tìm hiểu về công thức chỉnh màu lightroom tone trong trẻo

F%20(%20x%20)%20%3D%20%7C%20%60cos%202%20x%20%7C

Chia sẻ

Đã sao chép nhập bảng tạm

F^{1-1}

Đạo hàm của ax^{n} nax^{n-1}.

F^{0}

Trừ 1 ngoài 1.

1

Với từng số hạng t trừ 0, t^{0}=1.

Ví dụ

Phương trình bậc hai

{ x } ^ { 2 } - 4 x - 5 = 0

Lượng giác

4 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin \theta

Phương trình tuyến tính

y = 3x + 4

Số học

699 * 533

Ma trận

\left[ \begin{array} { l l } { 2 } & { 3 } \\ { 5 } & { 4 } \end{array} \right] \left[ \begin{array} { l l l } { 2 } & { 0 } & { 3 } \\ { -1 } & { 1 } & { 5 } \end{array} \right]

Phương trình đồng thời

\left. \begin{cases} { 8x+2y = 46 } \\ { 7x+3y = 47 } \end{cases} \right.

Lấy vi phân

\frac { d } { d x } \frac { ( 3 x ^ { 2 } - 2 ) } { ( x - 5 ) }

Tích phân

Xem thêm: hình ảnh biển đẹp

\int _ { 0 } ^ { 1 } x e ^ { - x ^ { 2 } } d x

Giới hạn

\lim _{x \rightarrow-3} \frac{x^{2}-9}{x^{2}+2 x-3}