Tìm Đạo Hàm - d/dx arctan((x)^2)

Giải tích Ví dụ

Những câu hỏi phổ biến

Giải tích

Bạn đang xem: Tìm Đạo Hàm - d/dx arctan((x)^2)

Tìm Đạo Hàm - d/dx arctan((x)^2)

Step 1

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng quy tắc chuỗi, quy tắc bảo rằng là nhập cơ và .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Để vận dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .

Đạo hàm của so với là .

Thay thế toàn bộ những đợt xuất hiện nay của với .

Step 2

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá.

Xem thêm: Máy bay tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Nhân những số nón nhập .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Nhân với .

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là nhập cơ .

Kết ăn ý những phân số.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Xem thêm: Ô nhiễm ánh sáng là gì? Nguyên nhân, hệ quả và hướng khắc phục

Kết ăn ý và .

Kết ăn ý và .

Sắp xếp lại những số hạng.