Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Khối Chóp

I. KHỐI CHÓP LÀ GÌ?

Trong hình học tập không khí, khối chóp là khối nhiều diện vô cơ xuất hiện lòng của khối là nhiều giác lồi. Các mặt mũi mặt là những tam giác đem công cộng một đỉnh, phía trên đó là đỉnh của khối chóp.

Tính hóa học của khối chóp là:

Bạn đang xem: Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Khối Chóp

 • Đường trực tiếp trải qua một đỉnh và vuông góc với mặt mũi bằng lòng ứng được gọi là đàng cao của khối chóp.
 • Tên gọi của khối chóp được phụ thuộc vào nhiều giác mặt mũi đáy: khối chóp tam giác đem lòng là hình tam giác, khối chóp tứ giác đem lòng là hình tứ giác, khối chóp ngũ giác đem lòng là hình ngũ giác…
 • Nếu khối chóp đem những cạnh bên phù hợp với mặt mũi lòng những góc cân nhau hoặc những cạnh bên cân nhau thì chân đàng cao của khối chóp đó là tâm đàng tròn trặn ngoại tiếp mặt mũi lòng khối chóp.
 • Nếu khối chóp đem những mặt bên phù hợp với mặt mũi lòng những góc cân nhau hoặc đem các đàng cao của những mặt mũi bên xuất phân phát từ là 1 đỉnh cân nhau thì chân đàng cao là tâm đàng tròn trặn nội tiếp mặt mũi lòng khối chóp.
 • Nếu khối chóp đem mặt bên hoặc mặt chéo vuông góc với mặt mũi bằng lòng thì đàng cao của khối chóp được xem là đàng cao của mặt mũi mặt hoặc mặt mũi chéo cánh cơ.

II. DIỆN TÍCH KHỐI CHÓP

Công thức tính diện tích S xung xung quanh khối chóp đứng như sau:

Ta đem diện tích S xung xung quanh hình chóp vị nửa chu vi lòng khối chóp nhân với phỏng nhiều năm trung đoạn của khối chóp (trung đoạn là đàng cao xuất phát điểm từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

$(S_{xq}=p.d)$

Trong đó:

 • $(S_{xq})$: diện tích S xung xung quanh hình lăng trụ chóp.
 • p: nửa chu vi lòng khối chóp.
 • d: phỏng nhiều năm trung đoạn của khối chóp (trung đoạn là đàng cao xuất phát điểm từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

Công thức tính diện tích đáy khối chóp như sau:

Ta đem diện tích đáy khối chóp vị hiệu của diện tích S toàn phần trừ cút diện tích S xung xung quanh của khối chóp cơ.

S= S – S

Trong đó:

 • Stp : diện tích S toàn phần khối chóp.
 • Sxq: diện tích S xung xung quanh khối chóp.
 • Sđ: diện tích đáy khối chóp.

Công thức tính diện tích S toàn phần khối chóp như sau:

Ta đem diện tích S toàn phần khối chóp vị tổng của diện tích S xung xung quanh khối chóp cùng theo với diện tích đáy khối chóp.

$(S_{tp}=S_{xq}+S_{đ})$

Xem thêm: Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác -CH - PHẦN A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HỌA I. GÓC LƯỢNG - Studocu

Trong đó:

 • $(S_{tp})$: diện tích S toàn phần khối chóp.
 • $(S_{xq})$: diện tích S xung xung quanh khối chóp.
 • $(S_{đ})$: diện tích đáy khối chóp.

III. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Công thức tính thể tích khối chóp như sau:Để tính thể tích khối chóp tớ lấy diện tích S lòng nhân với độ cao hình chop kể từ đỉnh xuống lòng tiếp sau đó nhân với 1/3.

$(V={1\over{3}}.S_{đ}.h)$

Trong đó:

 • V: thể tích khối chóp.
 • $(S_{đ})$: diện tích đáy khối chóp.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích S xung xung quanh của khối chóp tam giác S.ABC đem △ABC vuông bên trên B, AH ∈ (SBC), AH ⊥(ABC) biết AB = 8m, BC = 6m, AC = 10m, SH= 12m.

Lời giải tham ô khảo:

Áp dụng công thức tính thể tích của khối chóp, tớ rất có thể tích của khối chóp đang được mang lại là:

$(V={1\over{3}}.S_{đ}.h ={1\over{3}}.12.{1\over{2}}.8.6= 96) (m³)$

Xem thêm: Những hình ảnh phật cầu bình an mà bạn không thể bỏ qua

Nửa chu vi lòng khối chóp S.ABC: p= (8 + 6 + 10) : 2 = 12 (m).

Áp dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh khối chóp, tớ đem diện tích S xung xung quanh khối chóp đang được mang lại là:

$(S_{xq}=p.d =12.12=144)$ (m²)