Công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu

Mặt khao khát, khối khao khát là những khái niệm cực kỳ thân quen thuộc nhập hình học trung học. Tuy nhiên, ko phải ai cũng nhớ chính xác được công thực tính không gian mặt khao khát, thể thích khối khao khát. Thông qua loa bài viết trên đây, Hoàng Hà Mobile sẽ cung cấp công thức thể tích hình khao khát để người mua có thể tham ô khảo và áp dụng nhập các bài toán hình học. 

Định nghĩa mặt khao khát là gì? Khối khao khát là gì? Hình khao khát là gì? 

Trước Lúc tìm hiểu biết công thức tính thể tích hình khao khát là gì thì người mua phải nắm rõ được các khái niệm và định nghĩa về mặt khao khát, khối khao khát và hình khao khát. Trong không khí hình học tía chiều, Lúc một nửa hình tròn có tâm O, bán kính R con quay một vòng xung đường kính có độ dài AB được cố định thì đi ra được một hình khao khát. Trong đó bao gồm: 

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu

 • Phẩn nửa đường tròn Lúc con quay là phần một mặt khao khát. 
 • Tâm O chính là tâm của hình khao khát với bán kính là R của mặt khao khát hoặc hình khao khát đó. 

the-tich-hinh-cau-1

Khái niệm mặt khao khát là không khí tập những điểm cách đều tâm O hình câu với một khoảnh cách bán kính R ko đổi. Trong trường hợp này nghĩa là R = OA. Hình khao khát có tính chất là hình có một trục đối xứng là đường thẳng bất kỳ có thể gửi gắm nhau Lúc trải qua tâm của hình khao khát. Lúc này, người mua chỉ nên xoay quả khao khát xung xung quanh phần trục này ở bất kỳ góc độ nào cũng thấy được chính quả khao khát này là chính nó.

Bên cạnh đó, phần mặt phẳng phản xạ được định nghĩa là mặt phẳng được cắt hình về được đề cập trải qua tâm của hình và phân tách quả khao khát thành nhị nửa bằng nhau. 

Công thức xác định không gian mặt khao khát và thể tích hình khao khát là gì? 

Dưới trên đây là công thức tính không gian của mặt khao khát và thể tích của hình cầu mà người mua nên biết: 

Công thức xác định không gian của mặt cầu

Theo định nghĩa nhập hình học, không gian của mặt khao khát sẽ được xác định bằng 4 lần không gian của hình tròn lớn hoặc tích 4 lần của hằng số Pi cùng với bán kính R được bình phương của khối khao khát. Công thức tổng quát đó là: S= 4π. r^2=π.d2.  Các yếu tố nhập đó bao gồm: 

 • S được định nghĩa là không gian của mặt khao khát. 
 • r được định nghĩa là bán kính của mặt khao khát hoặc của hình khao khát. 
 • d được định nghĩa là đường kính của mặt khao khát hoặc của hình khao khát. 
 • π được định nghĩa là hằng số, có giá trị xấp xỉ 3.14. 

the-tich-hinh-cau-2

Công thức xác định không gian xung xung quanh của hình cầu 

Để có thể xác định được không gian xung xung quanh của hình khao khát, người mua có thể áp dụng công thức: Sxq= 4πr^2. Các yếu tố nhập công thức bao gồm: 

 • Sxq được định nghĩa là phần không gian xung xung quanh của hình khao khát. 
 • π được định nghĩa là hằng số, có giá trị xấp xỉ 3.14. 
 • r được định nghĩa là bán kính của hình khao khát. 

the-tich-hinh-cau-3

Khi sử dụng công thức, này người mua chỉ nên nhân bán kính R hình khao khát với 2, rồi được kết quả nhân với số π để có thể tính được không gian S xung xung quanh của hình khao khát. 

Công thức xác định thể tích hình cầu 

Về khái niệm hình học, thể tích của hình cầu hoặc còn gọi là khối khao khát được xác định bằng bốn phần tía của số Pi nhân với bán kính lập phương của hình khao khát. Do đó, để có thể tính được thể tích của khối khao khát thì người mua chỉ nên phải tìm được bán kính của hình khao khát hoặc đường kính hình khao khát rồi áp dụng vào công thức V= 4/3 x π x r^3. Các yếu tố nhập công thức bao gồm: 

 • V được định nghĩa là thể tích của hình khao khát có đơn vị m3. 
 • π được định nghĩa là hằng số, có giá trị xấp xỉ 3.14. 
 • r được định nghĩa là bán kính của hình khao khát. 
 • d được định nghĩa là bán kính của mặt khao khát hoặc hình khao khát. 

the-tich-hinh-cau-4

Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ tính thể tích hình cầu 

Để tính được thể tích thì người mua cần thực hiện nghiệp vụ cụ thể dưới đây: 

Bước 1: Đầu tiên, viết ra sức thức xác định thể tích của hình khao khát đi ra giấy đó là: V = ⁴⁄₃π.r³. 

the-tich-hinh-cau-5

Bước 2: Sau đó, người mua cần phát âm thật kỹ đề bài để tìm bán kính của hình khao khát. Nếu đề đã cung cấp vấn đề bán kính sẵn thì chỉ nên ghi đi ra giấy. Tuy nhiên, nếu đề cho tới vấn đề về đường kính của hình tròn thì người mua có thể sử dụng công thức thể tích V = 1⁄6π.d³ để tính. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp đường kính phân tách song để đi ra được kết quả bán kính rồi tiến hành áp dụng công thức ở bước 1. 

the-tich-hinh-cau-6

Trong trường hợp khó rộng lớn Lúc đề bài chỉ cho tới người mua vấn đề về không gian của mặt khao khát S thì người mua hoàn toàn có thể tìm bán kính hình tròn bằng cách tiến hành lấy không gian của mặt khao khát phân tách cho tới 4pi. Sau đó, người mua sẽ tính căn bậc nhị của kết quả vừa tính là đi ra được. 

Bước 3: Tiếp bám theo, người mua chỉ nên tiến hành tính lũy thừa của bán kính r bằng việc sử dụng bán kính của hình tròn nhân tía lần chính nó hoặc thổi lên số mũ bằng tía. 

Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

the-tich-hinh-cau-7

Bước 4: Bạn sẽ thay cho thế giá trị của bán kính lũy thừa căn bậc tía vào công thức thể tích hình khao khát để phương trình trở nên gọn rộng lớn. 

the-tich-hinh-cau-8

Bước 5: Tiến hành để hằng số pi vào nhập phép tinh ranh và nhân giá trị xấp xỉ 3.14 với 4/3 hoặc để nguyên vẹn ký hiệu π nhập bài bám theo dạng đó là V= 4/3π là đã hoàn thành. 

the-tich-hinh-cau-9

Vì sao không gian của mặt khao khát bằng 4 lần không gian của hình tròn lớn? 

Ngoài công thức tính thể tích hình khao khát, một số người còn thắc mắc vì sao không gian của mặt khao khát được tính bằng 4 không gian của hình tròn lớn. Theo lý thuyết, không gian của mặt khao khát là tổng của không gian những hình tròn được tạo thành bề mặt của hình khao khát. Do đó, nếu người mua nắm được công thức xác định không gian của hình tròn thì người mua sẽ tính toán được phần không gian của mặt khao khát. 

Công thức xác định không gian của hình tròn đó là S= π. r^2, trong đó S được gọi là không gian hình tròn, r được gọi là bán kính hình tròn. Khi xác định không gian của mặt khao khát, tao sẽ tính toàn bộ tổng của không gian các hình trọn được tạo thành từ bề mặt của hình khao khát. Mỗi hình tròn có bên trên bề mặt hình khao khát sẽ có cùng bán kính nên có thể gọi bán kính của hình tròn ký hiệu R. Phần không gian của hình tròn bên trên một bề mặt hình khao khát được ký hiệu là S1= π. r^2.

the-tich-hinh-cau-10

Diện tích của phần mặt khao khát có cấu tạo từ 4 hình tròn sẽ tạo đi ra một mặt phẳng. Bởi tất cả các hình tròn này đều có cùng một bán kính nên tổng không gian của 4 hình tròn này sẽ bằng S1+S2+S3+S4= 4πR^2. 

Chính vì vậy, có thể nói rằng không gian của mặt khao khát sẽ bằng 4 lần của không gian của hình tròn lớn được xác định với công thức S = 4πR^2. Với công thức này đã có thể chứng minh được rõ ràng nhập việc áp dụng định lý tính không gian của mặt khao khát. 

Vì sao không gian của mặt khao khát bằng 4 lần hằng số π nhân bình phương bán kính R? 

Ngoài công thức thể tích hình khao khát được nêu bên trên thì một số người thắc mắc nghiệp vụ tính không gian của mặt khao khát với công thức: S= 4π. r^2. 

 • Đầu tiên, cần xác định được bán kính của hình khao khát trải qua đường kính của hình khao khát hoặc bán kính được đo trực tiếp. 
 • Tiếp bám theo bán kính R bình hương thơm bằng cách nhân bán kính nhân 2. Lưu ý, phần không gian của mặt khao khát là tổng tất cả không gian các hình tròn lớn với cùng độ dài bán kính R. 
 • Sử dụng công thức xác định không gian của mặt khao khát đó là S= 4π. r^2. 
 • Cuối cùng sử dụng công thức bên trên tích nhân với số 4 và hằng số Pi cùng bình phương độ dài bán kính R để có thể tính được không gian của mặt khao khát. 

the-tich-hinh-cau-11

Mối quan lại hệ giữa bán kính R và thể tích hình cầu

Thể tích hình cầu là lượng vật hóa học nhưng mà khối cầu lắc lưu giữ. Nó tùy thuộc vào nửa đường kính của khối cầu. Bán kính là khoảng cách kể từ tâm khối cầu cho tới một điểm ngẫu nhiên bên trên mặt phẳng của khối cầu. Công thức tính thể tích khối cầu là: V= 4/3 x π x r^3, có các yếu tố bao gồm: 

 • V được định nghĩa là thể tích của khối cầu
 • r được định nghĩa là nửa đường kính của khối cầu
 • π được định nghĩa là hằng số Pi với độ quý hiếm xấp xỉ là 3.14

Như vậy, nếu như nửa đường kính của khối cầu tăng gấp rất nhiều lần thì thể tích khối cầu tiếp tục tăng bộp chộp tám chuyến. Ví dụ, nếu như nửa đường kính của khối cầu là một trong centimet thì thể tích của khối cầu này là 4/3π cm³. Nếu nửa đường kính của khối cầu tạo thêm 2 centimet thì thể tích của khối cầu tiếp tục tạo thêm trở nên 64/3π cm³.

the-tich-hinh-cau-12

Có thể lý giải quan hệ này như sau: Khối cầu là một trong hình thể tía chiều, đem nửa đường kính là 2 lần bán kính của chính nó. Bán kính càng rộng lớn thì khối cầu càng rộng lớn, thể tích của khối cầu cũng càng rộng lớn. Do ê, thể tích của hình cầu tỉ trọng với một khối của nửa đường kính lập phương.

Công thức xác lập thể tích của hình cầu đem phần mềm thoáng rộng trong vô số nhiều nghành, bao gồm:

Xem thêm: 70+ từ vựng về các phòng trong nhà bằng tiếng Anh

 • Về lĩnh vực toán học: Công thức này được dùng trong số vấn đề về hình học tập không khí, ví dụ như tính thể tích của những vật thể đem hình cầu, như trái khoáy bóng, trái khoáy khu đất,…
 • Kiến trúc: Công thức này được dùng nhập kiến thiết và xây đắp những dự án công trình đem hình cầu, ví dụ như hồ nước nước, bể chứa chấp, vòi vĩnh phun nước,…
 • Công nghệ xây dựng: Công thức này được dùng nhập đo lường và tính toán lượng vật tư quan trọng nhằm xây đắp những dự án công trình đem hình cầu như cầu, tầng hầm,…
 • Vật lý: Công thức này được dùng nhập đo lường và tính toán lượng của những vật thể đem hình cầu như chất khí, chất lỏng,… 
 • Cơ học: Thể tích của hình khao khát được dùng nhập đo lường và tính toán lực ứng dụng lên những vật thể hình khao khát có các tác động cơ học như quả bóng nảy lên khỏi mặt đất,..

the-tich-hinh-cau-13

Tổng kết

Thông qua loa nội dung bài viết bên trên các bạn tiếp tục hiểu rằng công thức xác lập diện tích S mặt mày cầu và thể tích hình cầu được thiết lập ra sao. Dường như, các bạn cũng hiểu rằng cơ hội xác lập thể tích cuark hối hận cầu từng bước cụ thể và quan hệ của chính nó với những nhân tố không giống đem nhập hình cầu. Hy vọng Hoàng Hà Mobile tiếp tục cung ứng những kiến thức và kỹ năng cần thiết và có lợi về toán học tập nhằm độc giả hoàn toàn có thể nắm rõ và bám theo dõi.

Xem thêm:

 • Khối D07 bao gồm môn ganh đua này, ngành ganh đua nào?
 • Công thức tính thể tích hình cầu và diện tích S hình cầu