Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước: (a,,,sqrt 3 a,,,2a) là:

Câu căn vặn

Diện tích mặt mày cầu nước ngoài tiếp khối vỏ hộp chữ nhật với kích thước: \(a,\,\,\sqrt 3 a,\,\,2a\) là:

Bạn đang xem: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước: (a,,,sqrt 3 a,,,2a) là:

  • A \(8{a^2}\)                                 
  • B \(4\pi {a^2}\)                         
  • C \(16\pi {a^2}\)                       
  • D \(8\pi {a^2}\)

Phương pháp giải:

Mặt cầu nước ngoài tiếp khối vỏ hộp chữ nhật với tâm là tâm của khối vỏ hộp chữ nhật, với nửa đường kính vày nửa chừng lâu năm đàng chéo cánh của khối vỏ hộp.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: 100+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành báo chí phổ biến

Độ lâu năm đàng chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật cơ là : \(\sqrt {{a^2} + 3{a^2} + 4{a^2}}  = 2\sqrt 2 a\)

Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp khối vỏ hộp chữ nhật cơ là : \(\dfrac{{2\sqrt 2 a}}{2} = \sqrt 2 a\)

Xem thêm: d%C3%A2u%20t%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch

Diện tích mặt mày cầu cơ là : \(4\pi {\left( {\sqrt 2 a} \right)^2} = 8\pi {a^2}\).

Chọn: D

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay