Công thức tính diện tích hình tròn | Tổng hợp bài tập hay gặp

Trong nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và giảng dạy Vinacontrol tiếp tục chỉ dẫn chúng ta công thức tính diện tích S hình tròn và giải quyết và xử lý một trong những dạng bài xích tập dượt tương quan hoặc gặp gỡ nhập đề thi đua. Ngoài đi ra, công ty chúng tôi còn cung ứng "Bảng tính online diện tích S những hình phẳng" để giúp đỡ bạn giải nhanh chóng những bài xích thói quen diện tích S.

1. Công thức tính diện tích S hình trụ là gì?

Diện tích của hình trụ đã và đang được nghiên cứu và phân tích vì thế người Hy Lạp cổ xưa. Eudoxus của Cnidus trong thế kỷ loại 5 TCN đang được nhìn thấy rằng diện tích hình trụ là tỷ trọng thuận với bình phương nửa đường kính của nó. Ngày ni, diện tích S của hình tròn được tuyên bố như sau:

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình tròn | Tổng hợp bài tập hay gặp

Diện tích hình trụ là phần diện tích S nằm ở vị trí bên phía trong lối tròn xoe, với tỷ trọng thuận với bình phương nửa đường kính của chính nó.

Hình tròn xoe với công thức tính diện tích S như sau:

S = πR^2

Trong đó:

 • S: là diện tích S lối tròn

 • π: là số PI, với π = 3,14

 • R: là nửa đường kính hình tròn

Diện tích hình trụ với tỷ trọng thuận với bình phương nửa đường kính của nó

Công thức tính diện tích S hình tròn

✍ Xem thêm: Công thức tích diện tích S và thể tích hình cầu

Vậy tất cả chúng ta chỉ lưu giữ, mong muốn tính được diện tích S hình trụ, thì nên cần tìm kiếm ra cung cấp đính thêm của hình trụ cơ. Dưới đó là một trong những đặc điểm cơ bạn dạng hình tròn:

 • Tâm: Điểm trung tâm của hình trụ, được ký hiệu bằng văn bản "O."
 • Bán kính: Khoảng cơ hội kể từ tâm cho tới ngẫu nhiên điểm này bên trên lối tròn xoe. Bán kính thông thường được ký hiệu là "R"
 • Đường kính: Đoạn trực tiếp nối nhị điểm bên trên lối tròn xoe và trải qua tâm. Đường kính có tính lâu năm vì thế gấp hai nửa đường kính và thông thường được ký hiệu là "D."

2. Các bước tính diện tích S của hình trụ như vậy nào?

Có nhiều hình thức bài xích tập dượt tương quan cho tới tính diện tích S tròn xoe. Mỗi loại bài xích tập dượt sẽ sở hữu những cơ hội giải không giống nhau. Nhưng đều công cộng quy lại việc tìm kiếm ra nửa đường kính nhằm kể từ đó tính diện tích S. Dưới đó là công việc cơ bạn dạng nhằm tính diện tích S hình tròn:

Bước 1: Nghiên cứu đề bài xích đang được mang đến những dữ khiếu nại gì nhằm đo lường S.

Nếu đề bài xích đang được cho biết thêm cung cấp kính (R), thì chỉ cần thiết vận dụng công thức S = πR^2 hoặc S = S = π(d/2)^2 để tính.

Nếu đề bài xích chưa tồn tại đầy đủ dữ khiếu nại tiếp tục đem sang trọng tiếp bước 2.

Bước 2: Tìm dữ khiếu nại về nửa đường kính R

Nếu đề bài xích mang đến vấn đề về 2 lần bán kính, nhằm tính R bạn vận dụng công thứ R= D/2 (D là lối kính).

Nếu đề bài xích mang đến dữ khiếu nại là chu vi hình trụ, tìm hiểu r các bạn sẽ vận dụng công thức R = C/(2.3,14)

Bước 3: Tính toán thành phẩm cuối cùng

Từ bước 1 hoặc bước 2, sau khoản thời gian đang được tìm kiếm ra R, những bạn chỉ cần thiết vận dụng công thức tính S = πR^2 để tìm kiếm ra đáp án đúng đắn.

Còn tình huống, nhằm tính diện tích S 1 nửa hình trụ, chỉ việc vận dụng công thức S = (πR^2)/2

dien-tich-hinh-tron

Có 3 bước cơ bạn dạng nhằm tính được diện tích S hình tròn

3. Các dạng bài xích tập dượt về diện tích S hình trụ và chỉ dẫn giải chi tiết

3.1 So sánh diện tích S nhị hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, tất cả chúng ta chỉ việc tính diện tích S của nhị hình trụ và triển khai quy tắc đối chiếu. Nhưng cần thiết cảnh báo những điều cần thiết tại đây nhằm rời bị sai xót:

 • Cần quy thay đổi đơn vị diện tích của nhị hình trụ về và một đơn vị nếu đề bài xích mang đến dữ khiếu nại nhị hình trụ cơ không giống nhau về đơn vị chức năng đo.
 • Tương tự động với việc Khi cho biết thêm phỏng lâu năm của nửa đường kính R, chúng ta cũng cần được quy thay đổi về và một đơn vị đo phỏng dài trước lúc triển khai đối chiếu.

Ví dụ: So sánh diện tích S nhị hình tròn sau:

 • Hình tròn xoe S1 với diện tích S là 10cm2
 • Hình tròn xoe S2 với diện tích S là 1200mm2

Giải: Ta triển khai quy thay đổi diện tích S của S2 sang trọng cm2: 1200mm2 = 12cm2 => S2 > S1

Vậy hình trụ S2 với diện tích S to hơn hình trụ S1

so-sanh-dien-tich-hai-hinh-tron

So sánh diện tích S nhị hình tròn

3.2 Tính diện tích S hình trụ lúc biết nửa đường kính R hoặc 2 lần bán kính D

Với bài xích tập dượt này, chúng ta chỉ việc vận dụng công tức tính: S = πR^2 để tính diện tích S của hình trụ nếu như cho biết thêm nửa đường kính. Còn nếu như đề bài xích cho biết thêm 2 lần bán kính, chúng ta vận dụng công thức R = D/2 nhằm tính phỏng lâu năm của nửa đường kính. Sau cơ mới mẻ vận dụng công thức tính diện tích S.

Ví dụ: Cho hình trụ C với 2 lần bán kính D = 20 cm. Hãy tính S hình trụ C?

Giải: Ta với, nửa đường kính vì thế 50% 2 lần bán kính theo gót công thức: R = D/2

=> R = 20/2 = 10 cm

S hình trụ C: S = πR2 = 3,14.10^2 = 314 cm2

3.3 Tính diện tích S hình đai khăn

Dạng bài xích tập dượt này tiếp tục cho 1 hình trụ có trước, bên phía trong hình trụ sẽ sở hữu thêm 1 hình trụ nhỏ (hình đai khăn) và đòi hỏi chúng ta tính diện tích S phần hình đòi hỏi cơ. Đồng thời, dữ khiếu nại tiếp tục mang đến nửa đường kính của lối tròn xoe rộng lớn và lối tròn xoe nhỏ nhằm những em tìm kiếm ra đáp án đúng đắn.

Ví dụ: Cho hình vẽ, tính diện tích S phần diện tích S hình trụ color xám. lõi, lối tròn xoe nhỏ bên phía trong với R1 = 10cm, lối tròn xoe rộng lớn phía bên ngoài với R2 = 20cm

Giải: Từ hình bên trên, diện tích S phần tô xám tiếp tục vì thế hiệu của S hình trụ rộng lớn với R2 và S hình trụ nhỏ nằm trong R1. Từ cơ tao có:

 • Diện tích hình tròn xoe nhỏ: S1 = πR1^2 = 3,14.10^2 = 314 cm2

 • Diện tích hình tròn xoe lớn: S2 = πR^2 = 3,14.20^2 = 1256 cm2

 • Diện tích hình color xám nhập hình: S = S2 – S1 = 1256 – 314 = 942 cm2

dien-tich-hinh-vanh-khan

Tính diện tích S hình đai khăn

Xem thêm: Thạch cao nung có công thức hóa học là

3.4 Tính diện tích S hình ngẫu nhiên với chứa chấp một trong những phần diện tích S hình tròn

Đây là dạng bài xích tập dượt nâng lên, Khi cho 1 hình vẽ tổ hợp nhiều hình không giống nhau, với chứa chấp hình trụ và đòi hỏi học viên tính diện tích S toàn cỗ. Vậy nên, yên cầu những em cần thiết bắt được những công thức tính những mô hình nhập toán học tập mới mẻ đơn giản và dễ dàng giải được bài xích tập dượt này.

Ví dụ: Tính diện tích S toàn cỗ hình vẽ mặt mày dưới?

Giải: Diện tích của toàn cỗ hình bên trên tiếp tục bao hàm diện tích S của hình chữ nhật độ dài rộng 10 x 7cm, diện tích S của 2 nửa hình trụ nửa đường kính r = 7.  

 • Diện tích hình chữ nhật: S1 = 10 x 7 x 2 = 140 cm2

 • Diện tích nhị nửa hình trụ nằm trong cung cấp kính: S2 = πR2 = 3,14.72 = 153,86 cm2

=> Diện tích toàn cỗ hình: S = S2 + S1 = 140 + 153,86 = 293,86 cm2

tinh-dien-tich-hinh-co-chua-hinh-tron

Tính diện tích S hình với chứa chấp hình tròn

3.5 Bài toán tính diện tích S hình tròn từ lối kính (Nâng cao)

Đây cũng chính là dạng bài xích tập dượt toán hình trụ nâng lên, tùy nằm trong nhập dữ khiếu nại đang được mang đến nhằm tìm kiếm ra nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính rồi mới mẻ tính được S.

Ví dụ: Tính S hình trụ, biết nếu như tăng 2 lần bán kính lối tròn xoe lên 30% thì diện tích S của hình trụ gia tăng trăng tròn cm2

Giải: Nếu tăng 2 lần bán kính của hình trụ lên 30% thì nửa đường kính cũng tăng 30%

Số % diện tích S được gia tăng là:

(130%)2 – (100%)2 = 69%

Vậy diện tích S hình trụ ban sơ là: 20×100/69 = 29,956 cm2

4. Tổng ăn ý bài xích thói quen diện tích S hình trụ (Tự luyện bên trên nhà)

Bài 1: Tính chu vi của hình trụ có:

a, d = 3cm             b, d = 4,5m

Bài 2: Tính chu vi hình trụ có:

a, r = 2,5cm           b, r = 4cm

Bài 3: Một sợi chạc thép được uốn nắn trở thành hình trụ với nửa đường kính là 7cm. Tính phỏng lâu năm sợi chạc thép cơ.

Bài 4: Tính diện tích S hình trụ có:

a, r = 5 cm            b, r  = 3,3m

Bài 5: Tính diện tích S hình trụ có:

a, d = 7cm           b, d = 12dm

Bài 6: Tính nửa đường kính lối tròn xoe với chu vi thứu tự là 18,84cm; 25,12dm

Bài 7: Tính 2 lần bán kính hình trụ mang đến chu vi thứu tự là 15,7dm; 21,98cm

Bài 8: Một bảng hướng dẫn giao thông vận tải hình trụ với 2 lần bán kính 40cm. Diện tích phần mũi thương hiệu đi đường trên biển khơi báo bằng 1515 diện tích biển lớn báo. Tính phần diện tích S sót lại của biển lớn báo.

Bài 9: Đầu thôn em với khoét 1 loại giếng, mồm giếng hình trụ với 2 lần bán kính 1,6m. Xung xung quanh mồm giếng người tao xây 1 loại trở thành rộng lớn 0,3m. Tính diện tích S trở thành giếng?

Bài 10: rong Sảnh ngôi trường, người tao trồng nhị bể hoa hình trụ. Bồn trồng hoa cúc với 2 lần bán kính 40dm. Bồn trồng hoa huê hồng với chu vi 9,42 m. Hỏi bể hoa này với diện tích S to hơn và to hơn từng nào dm?

Bài 11: Tìm chu vi và diện tích S hình trụ có:

a) r = 5cm ; r = 0,8cm ; r = 4/5 dm.

b) d = 5,2m ; d = 1,2m ; d = 3/5 dm.

Bài 12: Tính 2 lần bán kính hình trụ với chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.

Bài 13: Tính nửa đường kính hình trụ với chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

Bài 14: Tính diện tích S hình trụ với chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

Bài 15: Một bảng đi đường hình trụ với 2 lần bán kính 50cm.

a. Tính diện tích S bảng đi đường vì thế mét vuông?

b. Người tao tô nhị mặt mày tấm bảng cơ, từng mét vuông không còn 7000 đồng. Hỏi tô tấm bảng cơ tốn không còn từng nào tiền?

Trên đó là nội dung về công thức tính diện tích S hình trụ và những dạng bài xích tập dượt tương quan hoặc gặp gỡ trong số đề thì kể từ bài kiểm tra hằng ngày cho cho tới thi đua cuối cấp cho. Mong rằng, qua quýt nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và giảng dạy Vinacontrol đang được cung ứng cho tới chúng ta những vấn đề hữu ích.

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình vuông và Bài tập dượt với lời nói giải

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình bình hành và Hướng dẫn giải bài xích tập dượt chi tiết

Xem thêm: Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn hay nhất - Vật lí lớp 11

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật và những dạng bài xích tập dượt hoặc với nhập đề thi

✍ Xem thêm: Các công thức tính diện tích S hình tam giác 

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình thoi và cơ hội giải bài xích tập dượt chi tiết