[LỜI GIẢI] Điều kiện chuẩn là điều kiện: - Tự Học 365

Điều khiếu nại chuẩn chỉnh là vấn đề kiện:

Điều khiếu nại chuẩn chỉnh là vấn đề kiện:

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Điều kiện chuẩn là điều kiện: - Tự Học 365


 200C; 1 atm                        

00C; 1 atm                          

 10C; 0 atm                          

00C; 2 atm

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Điều khiếu nại chuẩn chỉnh là vấn đề kiện: 00C; 1 atm       

Đáp án B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Chất khí nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí là:                                                                      

  Chất khí nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí là:                                                                                                                                       

  Xem thêm: 100+ Từ vựng các loại trái cây bằng tiếng Anh cho bé

 • Khí này nhập số những khí sau được thu bằng phương pháp đẩy bầu không khí nhằm ngửa bình                          

  Khí này nhập số những khí sau được thu bằng phương pháp đẩy bầu không khí nhằm ngửa bình                                                             

 • Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là phản xạ xẩy ra với oxi O2 sinh đi ra CO2 và nước. Lập phương trình h

  Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là phản xạ xẩy ra với oxi O2, sinh đi ra CO2 và nước. Lập phương trình chất hóa học của phản xạ và cho thấy thêm tuyên bố này tại đây sai

 • Trong 36 gam FeO đem từng nào phân tử FeO?

  Trong 3,6 gam FeO đem từng nào phân tử FeO?

 • 032 gam diêm sinh (S) đem chứa chấp số nguyên vẹn tử diêm sinh là:                        

  0,32 gam diêm sinh (S) đem chứa chấp số nguyên vẹn tử diêm sinh là:                        

 • Thể tích của 196 gam N2 ở ĐK tiêu xài chuẩn chỉnh là:

  Thể tích của một,96 gam N2 ở ĐK tiêu xài chuẩn chỉnh là:

 • Trong số những công thức chất hóa học sau: F2 N2O NO2; AlCl3 CO Ca KCl. Số đơn hóa học là:

  Trong số những công thức chất hóa học sau: F2, N2O, NO2; AlCl3, CO, Ca, KCl. Số đơn hóa học là:

 • Biết gôc Sunfat (SO4) đem hóa trị II hóa trị của Fe nhập ăn ý hóa học Fe2(SO4)3  là:

  Biết gôc Sunfat (SO4) đem hóa trị II, hóa trị của Fe nhập ăn ý hóa học Fe2(SO4)3  là:

 • CTHH của ăn ý hóa học gồm một nguyên vẹn tử  S và 3 nguyên vẹn tử O  là:

  CTHH của ăn ý hóa học gồm một nguyên vẹn tử  S và 3 nguyên vẹn tử O  là:

  Xem thêm: Mất điện tiếng anh là gì

 • Xác quyết định chỉ số x nó nhập phản xạ sau: 
                         Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu

  Xác quyết định chỉ số x, nó nhập phản xạ sau:

                           Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu