Tất tần tật về Định lí Sin (2024) chi tiết nhất | Toán lớp 10

Với Tất tần tật về Định lí Sin cụ thể nhất - Toán lớp 10 cụ thể nhất hùn học viên đơn giản dễ dàng ghi nhớ toàn Tất tần tật về Định lí Sin cụ thể nhất biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Tất tần tật về Định lí Sin cụ thể nhất - Toán lớp 10

Bạn đang xem: Tất tần tật về Định lí Sin (2024) chi tiết nhất | Toán lớp 10

I. Công thức

- Định lí sin: Cho tam giác ABC bất kì, R là nửa đường kính của lối tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác ABC.

Tài liệu VietJack

Ta có:

BCsinA=ABsinC=ACsinB=2R

II. Ví dụ minh họa.

Bài 1: Cho tam giác nhọn ABC đem BC = 8cm, AB = 7cm và A^=60o. Tính số đo góc C^.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét tam giác nhọn ABC

Áp dụng ấn định lí Sin tớ có: BCsinA=ABsinC

sinC=AB.sinABC

=7.sin60o8=7.328=7316 (cm)

Vì ABC là tam giác nhọn C^=49o16'.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên B đem BC = 6cm và A^=80o. Tính chừng lâu năm nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp của tam giác ABC.

Xem thêm: Cổ Phiếu Tiếng Anh Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Cổ Phiếu

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét tam giác ABC:

Gọi nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp của tam giác ABC là R

Áp dụng ấn định lí Sin tớ có:

BCsinA=2R

R=12.BCsinA=12.6sin80o3,05(cm)

Bài 3: Cho tam giác ABC đem AC = 4cm, B^=75oC^=60o. Tìm chừng lâu năm BC.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét tam giác ABC:

Có: A^+B^+C^=180o

A^=180oB^C^=180o75o60o=45o

Xem thêm: Bé học cách đọc và viết số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100

Áp dụng ấn định lý Sin tớ có:

BCsinA=ACsinBBC=AC.sinAsinB=4.sin45osin75o

=4342,93(cm)