[LỜI GIẢI] Tứ diện OABC, OA, OB, OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc - Tự Học 365

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Tứ diện OABC, OA, OB, OC đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc - Tự Học 365

a) * \(OH \bot \left( {ABC} \right) \Rightarrow OH \bot BC\,\,\left( 1 \right)\)

    * \(\left\{ \begin{array}{l}OA \bot OB\\OA \bot OC\end{array} \right. \Rightarrow OA \bot \left( {BOC} \right) \Rightarrow OA \bot BC\,\,\left( 2 \right)\)

* Từ (1) và (2) \( \Rightarrow BC \bot \left( {AOH} \right)\).

b) * Nối \(AH \cap BC = E\). Theo a) tớ có :

Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

\(BC \bot \left( {AOH} \right) \Rightarrow BC \bot AH \Rightarrow BC \bot AE\,\,\left( 3 \right)\)

* Chứng minh tương tự động tớ sở hữu \(AC \bot \left( {BOH} \right) \Rightarrow AC \bot BF\,\,\left( 4 \right)\)

* Từ (3) và (4) \( \Rightarrow H\) là trực tâm tam giác ABC.

Xem thêm: Bé học cách đọc và viết số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100

c) * Tam giác vuông AOE có : \(\frac{1}{{C{H^2}}} = \frac{1}{{O{A^2}}} + \frac{1}{{O{E^2}}}\,\,\left( 5 \right)\)

* Tam giác vuông BOC có: \(\frac{1}{{O{E^2}}} = \frac{1}{{O{B^2}}} + \frac{1}{{O{C^2}}}\,\,\left( 6 \right)\)

* Thay (6) nhập (5) sở hữu \(\frac{1}{{O{H^2}}} = \frac{1}{{O{A^2}}} + \frac{1}{{O{B^2}}} + \frac{1}{{O{C^2}}}\).