Định nghĩa đường tròn, tính chất của đường tròn - Hình học 9 - Toán lớp 9

1. Định nghĩa đàng tròn

Đường tròn xoe tâm O nửa đường kính R, kí hiệu (O;R), là hình bao gồm những điểm cơ hội O một khoảng chừng vì thế R.
Định nghĩa đàng tròn xoe, đặc điểm của đàng tròn-1


Nếu A phía trên đàng tròn xoe (O;R) thì OA=R
Nếu A trực thuộc đàng tròn xoe (O; R) thì OA<R
Nếu A ở ngoài đàng tròn xoe (O;R) thì OA>R.

2. Định lí về sự việc xác lập một đàng tròn

Qua phụ thân điểm ko trực tiếp sản phẩm, tớ vẽ được một và có một đàng tròn xoe.
Tâm O của đàng tròn xoe trải qua phụ thân điểm A, B, C là uỷ thác điểm của phụ thân đàng trung trực của tam giác ABC.
Định nghĩa đàng tròn xoe, đặc điểm của đàng tròn-2

Bạn đang xem: Định nghĩa đường tròn, tính chất của đường tròn - Hình học 9 - Toán lớp 9

Xem thêm:

3. Tính hóa học đối xứng của đàng tròn

Đường tròn xoe là hình sở hữu tâm đối xứng và sở hữu trục đối xứng: tâm đối xứng là tâm đàng tròn xoe, trục đối xứng là ngẫu nhiên 2 lần bán kính này.

Hình học tập 9 - Tags: đàng tròn6 cơ hội minh chứng tứ giác nội tiếp đàng trònBài luyện nâng lên chương 2 – Hình học tập 9: Đường trònBài luyện nâng lên chương 1 – Hình học tập 9Dấu hiệu phân biệt tứ giác nội tiếp vô đàng tròn xoe (Hình ảnh)Cách xác lập tâm đàng tròn xoe nội tiếp, nước ngoài tiếp tam giácKhái niệm, diện tích S mặt mày cầu và thể tích hình cầuKhái niệm, diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt