Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là gì ? Giao điểm của ba đường phân giác gọi là gì ? Giao điểm của ba đường trung trực gọi là gì ? Giao điểm của ba đườn

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là gì ? Giao điểm của ba đường phân giác gọi là gì ? Giao điểm của ba đường trung trực gọi là gì ? Giao điểm của ba đườn

TRẢ LỜI

avatar

Giao điểm của tía lối trung tuyến gọi là : Trọng tâm

Giao điểm của tía lối phân giác gọi là : Tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác

Giao điểm của tía lối trung trực gọi là : Tâm lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác

Giao điểm của tía lối cao gọi là : Trực tâm

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

3.3

20 vote

  • avatar

    sai rồi ạ, Giao điểm của tía lối phân giác gọi là tâm lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác. Giao điểm của tía lối trung trực gọi là tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác

avatar

Giải quí công việc giải:

Xem thêm: [Định nghĩa] [Tính chất] của Hình Chóp

Giao điểm của tía lối trung tuyến gọi là trọng tâm

Giao điểm của tía lối cao gọi là trực tâm 

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

2

8 vote

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

Đáp án+ Giải quí công việc giải:

Giao điểm của tía lối trung tuyến gọi là trọng tâm.

Giao điểm của tía lối phân giác gọi là tâm lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác.

Giao điểm của tía lối trung trực gọi là tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.

Xem thêm: Tổng hợp 99+ hình nền mèo cute cho điện thoại, máy tính

Giao điểm của tía lối cao gọi là trực tâm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí