Họ nguyên hàm của hàm số là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Họ vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 3{x^2} + 1\) là

  Bạn đang xem: Họ nguyên hàm của hàm số là

  • A. \({x^3} + C\)
  • B. \(\frac{{{x^3}}}{3} + x + C\)
  • C. 6x + C
  • D. \({x^3} + x + C\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\int {\left( {3{x^2} + 1} \right){\rm{d}}x} = 3.\frac{{{x^3}}}{3} + x + C = {x^3} + x + C\)

Mã câu hỏi: 197923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Nội Thất (2024 mới) - EnglishCentral Blog

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho f(x), g(x) là những hàm số xác lập và liên tiếp bên trên R. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai
 • Nếu thì f(x) là
 • Hàm số là 1 trong vẹn toàn hàm của hàm số:
 • Nếu thì f(x) bằng
 • Nguyên hàm của hàm số là
 • Cho hình (H) số lượng giới hạn vày những lối , trục hoành. Quay hình bằng (H) xung quanh trục Ox tao được khối tròn xoe xoay hoàn toàn có thể tích là:
 • Cho . Khi cơ bằng:
 • Tìm họ nguyên hàm của hàm số .
 • Cho hàm số hắn = f(x) liên tiếp bên trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình bằng số lượng giới hạn vày vật dụng thị hàm số hắn = f(x), trục hoành và hai tuyến phố trực tiếp x = a, x = b
 • Họ vẹn toàn hàm của hàm số là
 • Tích phân bằng
 • Tìm vẹn toàn hàm .
 • Khẳng lăm le này sau đó là xác định sai
 • Nếu với thì hàm số f(x) là
 • Mệnh đề này sau đây Đ
 • Họ vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2x + \sin 2x\) 
 • Tìm họ nguyên hàm của hs
 • Hàm số \(F\left( x \right) = \cos 3x\) là vẹn toàn hàm của hàm số:
 • Tìm họ nguyên hàm của hàm số
 • Tìm vẹn toàn hàm \(I = \int {x\cos x{\rm{d}}x} \).
 • Biết . Khẳng lăm le này sau đó là đúng?
 • Viết công thức tính diện tích S hình bằng được số lượng giới hạn vày vật dụng thị hàm số hắn = f(x), trục Ox và những đường thẳng liền mạch
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{\ln x}}{x}\)
 • Tính vẹn toàn hàm của (I = int {{3^x}} ,{ m{d}}x).
 • Cho hàm số f(x) liên tiếp bên trên đoạn [0;10] và và . Tính .
 • Nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x3 - 9 là:
 • Chọn mệnh đề sai trong những câu sau.
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f(x) = 3{x^2} + 8\sin x\).
 • Nguyên hàm F(x) của hàm số , biết là:
 • Chọn tuyên bố này sau đó là đúng?
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{2 x} d x}{e^{x}-1+\sqrt{e^{x}-2}}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{e}^{e^{2}} \frac{d x}{x \ln x}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int^{\ln 2}_0 \sqrt{e^{x}-1} d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{e^{2 x} d x}{\sqrt{e^{x}-1}}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{0}^{1} \frac{d x}{1+e^{x}}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin ^{2007} x}{\sin ^{2007} x+\cos ^{2007} x} d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{0}^{\pi} \frac{x d x}{\sin x+1} 1\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 4 x}{\sqrt{\sin ^{6} x+\cos ^{6} x}} d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin ^{4} x+\cos ^{4} x\right)\left(\sin ^{6} x+\cos ^{6} x\right) d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos ^{4} x \sin ^{2} x d x\) là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA