Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải những bài xích tập luyện sau.

Tiết 1

1: Nối (theo mẫu).

Bạn đang xem: Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h1

Trả lời:

Em nhận hình trạng và nối như sau:

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h2

2: Tô color những khối lập phương.

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h3

Trả lời:

Em nhận dạng khối lập phương và tô color như sau:

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h4

3: Tô color những khối hộp chữ nhật.

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h5

Trả lời:

Em nhận dạng khối vỏ hộp chữ và tô color như sau:

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h6

4: quý khách hàng Việt xếp những khối lập phương nhỏ như nhau trở thành hình A và hình B.

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h7

a) Mỗi hình với từng nào khối lập phương nhỏ?

Viết số tương thích nhập dù trống không.

Hình AHình B

b) Viết A hoặc B tương thích nhập địa điểm chấm.

Hình … có không ít khối lập phương nhỏ rộng lớn hình ….

Hình … với không nhiều khối lập phương nhỏ rộng lớn hình ….

Trả lời:

a) Em kiểm điểm những khối lập phương nhỏ với nhập hình A và B nhằm điền nhập dù trống không như sau:

Hình AHình B
810

b) Ta với 8 < 10. Nên em điền nhập địa điểm chấm như sau:

Hình B có không ít khối lập phương nhỏ rộng lớn hình A

Hình A với không nhiều khối lập phương nhỏ rộng lớn hình B

Tiết 2

1: Bạn Mai xếp những khối mộc đồ gia dụng nghịch tặc trở thành hình H:

a) Viết số tương thích nhập dù trống không.

Hình H có:

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h8

b) Tô color bám theo sản phẩm kể từ bên trên xuống bên dưới theo lần lượt đỏ lòm, vàng, xanh rớt rồi lại đỏ lòm, vàng, xanh rớt. Viết số tương thích nhập dù trống:

Số khối color đỏSố khối color vàngSố khối color xanh

Trả lời:

a) Em kiểm điểm số khối lập phương và khối hình chữ nhật và điền nhập dù trống không như sau:

Bumbii Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 86 Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h10

b) Em tô color như sau:

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h11

Em kiểm điểm và điền như sau:

Số khối color đỏSố khối color vàngSố khối color xanh
366

2: Dùng những khối mộc lập phương nhỏ như nhau, chúng ta Việt xếp trở thành những chữ L, T, U, H như sau:

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h12

Viết tiếp nhập địa điểm chấm:

Xem thêm: Tổng hợp 20+ cách trang trí góc chủ đề STEAM đổi mới không gian lớp học

a) Chữ với số khối lập phương tối thiểu là …

b) Hai chữ với số khối lập phương đều bằng nhau là … và …

Trả lời:

Em kiểm điểm số khối lập phương ở từng chữ:

Chữ L với 4 khối lập phương.
Chữ T với 5 khối lập phương.
Chữ U với 7 khối lập phương.
Chữ H với 7 khối lập phương.

Vậy em ghi chép nhập địa điểm chấm như sau:

a) Chữ với số khối lập phương tối thiểu là L

b) Hai chữ với số khối lập phương đều bằng nhau là UH

3: a) Em người sử dụng những khối mộc lập phương nhỏ như nhau nhằm xếp trở thành nhì hình A và B như hình vẽ:

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h13

b) Viết A hoặc B tương thích nhập dù trống không.

– Hình

là khối lập phương. Hình là khối hộp chữ nhật.

– Hình

với số khối lập phương nhỏ nhiều hơn nữa hình

Trả lời:

a) Em người sử dụng 4 khối lập phương nhằm xếp trở thành hình A. Em người sử dụng 8 khối lập phương nhằm xếp trở thành hình B.

b) Em điền được như sau:

– Hình B là khối lập phương. Hình A là khối hộp chữ nhật.

– Hình B với số lập phương nhỏ nhiều hơn nữa hình A

4: Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích.

a) Tô color những khối lập phương theo lần lượt đỏ lòm, vàng, xanh rớt rồi lại đỏ lòm, vàng, xanh rớt cho tới khối lập phương ở đầu cuối. Hỏi khối ở vệt “?” có màu sắc gì?

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h14

b) Khối tương thích bịa nhập vệt “?” là:

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h15

Trả lời:

a) Em tô color bám theo đòi hỏi đề bài xích, em thấy khối ở vệt “?” có màu sắc vàng, vậy em khoanh nhập B.

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h16

b) Quan sát hình em thấy những khối hình được lập lại bám theo nhóm: khối lập phương rồi cho tới khối hộp chữ nhật. Như vậy khối tương thích bịa nhập vệt “?” là khối hộp chữ nhật, em khoanh nhập B.

Bumbii giải Vở bài xích tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h17

Bài 14: Khối lập phương

Xem bài xích giải trước: Bài 13: Luyện tập luyện chung
Xem bài xích giải tiếp theo: Bài 15: Vị trí, kim chỉ nan nhập ko gian
Xem những bài xích giải khác: https://cuongthinhcorp.com.vn/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/ 

Thông tin cẩn contact & mạng xã hội:
Website: https://cuongthinhcorp.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

Xem thêm: Hoàng Hà Mobile - Hệ thống bán lẻ thiết bị di động và công nghệ chính hãng giá tốt

Post Views: 15.361