Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oyz) có phương trình là

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 57255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Xem thêm: Hình ảnh nắm tay trên xe máy đẹp, lãng mạn

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Thị Trấn trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz , cho những điểm \(A(1;0;3),B(2;3; - 4),C( - 3,1;2)\) .
 • Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ vật thị như hình vẽ mặt mũi.
 • Thể tích của khối lăng trụ với diện tích S lòng B và độ cao h là :
 • Số đàng tiệm cận của đồ vật thị hàm số \(y = \frac{{x - 5}}{{x + 4}}\) là:
 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz , mang lại tam giác ABC  với \(A(1;3;4),B(2; - 1;0),C(3;1;2)\) .
 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz , mang lại nhị điểm \(A(1; - 2;7),B( - 3;8; - 1)\) .
 • Cho cung cấp số nằm trong \((u_n)\) có số hạng đầu \(u_1=3\) và công sai \(d=4\). Giá trị \(u_5\) bằng
 • Tập nghiệm của bất phương trình \({2^{{x^2} + 2x}} \le 8\) là
 • Thể tích của khối lập phương cạnh \(3a\) bằng:
 • Giá trị đặc biệt đái \(y_{CT}\) của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\) là
 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, mang lại mặt mũi phẳng lặng \((P): x-3y+1=0\). (P) trải qua điểm này sau đây?
 • Tập nghiệm của phương trình \({\log _3}\left( {{x^2} + x + 3} \right) = 1\) là
 • Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ vật thị như hình vẽ:Số nghiệm thực của phương trình \(4f\left( x \right) - 7 = 0\)
 • Với \(a, b\) là nhị số thực dương tuỳ ý, \(\log \left( {a{b^4}} \right)\) bằng
 • Cho \(\int\limits_0^2 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 3\) và \(\int\limits_0^2 {g\left( x \right){\rm{d}}x}  = 7\), Lúc bại \(\int\li
 • Hàm số \(f(x)\) có đạo hàm bên trên R và \(f\left( x \right) > 0,\forall x \in \left( {0; + \infty } \right)\), biết \(f\left( 1
 • Cho hàm số \(y = f(x)\) có đạo hàm \(f(x) = x(x - 1){(x + 2)^2},\forall x \in R\). Số điểm đặc biệt trị của hàm số tiếp tục mang lại là
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 5\) trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\) là:
 • Đường cong nhập hình vẽ mặt mũi là đồ vật thị của 1 trong những tư hàm số sau đây. Đó là hàm số nào?
 • Cho hình nón với nửa đường kính lòng là 4a, độ cao là 3a. Diện tích xung xung quanh hình nón bằng
 • Gọi S là diện tích S hình phẳng lặng (H) giới hạn vì thế những đàng \(y = f\left( x \right)\), trục hoành và hai tuyến đường trực tiếp \
 • Trong không khí Oxyz, mặt mũi phẳng lặng (Oyz) có phương trình là
 • Với \(k\) và \(n\) là nhị số vẹn toàn dương tùy ý vừa lòng \(k \le n\). Mệnh đề này sau đây Sai ?
 • Hàm số \(f\left( x \right) = {\log _3}\left( {{x^2} + x} \right)\) có đạo hàm là:
 • Họ vẹn toàn hàm của hàm số \(f(x) = {{\rm{e}}^x} - 2x\) là
 • Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục bên trên R và với đồ vật thị như hình vẽ.
 • Cho hàm số \(y = \frac{{2019 + \sqrt {6x - {x^2}} }}{{{x^2} - 4x + 4m}}\) có đồ vật thị \((C_m)\) .
 • Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục bên trên R và với đạo hàm \(f\left( x \right) = {x^4}\left( {x - 3} \right)\left( {{x^
 • Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của thông số m nhằm độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} + ({m^2} - m + 1)x + {m^3} - 4{m^2} + m
 • Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm liên tiếp bên trên đoạn [0;1] thỏa mãn \(f\left( 1 \right) = 0,\int\limits_0^1 {{{\left[ {f\left
 • Số nghiệm của phương trình \({2^{{x^2} + x}} - {4.2^{{x^2} - x}} - {2^{2x}} + 4 = 0\) là:
 • Cho hàm số \(f(x)\) thỏa mãn \(f\left( 3 \right) = 1\) và \(f\left( x \right) = 3{x^2}{\left[ {f\left( x \right)} \right]^2}\) v
 • Cho hình vỏ hộp \(ABCD.ABCD\) . Gọi O là tâm của ABCD; M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD.
 • Hình trụ (T) được sinh đi ra Lúc con quay hình chữ nhật ABCD xung quanh cạnh AB. tường \(AC = 2a\sqrt 2 \) và \(\widehat {ACB} = {45^0}\).
 • Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên B, BC=2a, SA vuông góc với mặt mũi phẳng lặng lòng ABC và \(SA = 2a\sqrt 3 \). Gọi M là trung điểm của AC. Khoảng cơ hội thân thiết hai tuyến đường trực tiếp AB và SM bằng:
 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại nhị điểm \(A(1;2;1),B(2; - 1;3)\).
 • Cho hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}\) (với \(a,b,c,d \in R\)) với đồ vật thị hàm số \(f\left( x \right)\) nh
 • Cho những số thực dương \(a,b\) thỏa mãn \({\log _9}a = {\log _{12}}b = {\log _{16}}(a + b)\) .
 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz , mang lại điểm G(1;2;3).
 • Một bình đựng đầy nước có dạng hình nón (không có đáy).
 • Cho hình trụ nội tiếp nhập hình lập phương với cạnh vì thế \(x\).
 • Ông A vay mượn ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất vay 1%/ mon.
 • Hàm số \(y =  - {x^3} + 2{x^2} + (3m - 1)x + 2\) nghịch tặc biến hóa bên trên \(( - \infty ; - 1)\) khi và chỉ Lúc.
 • Hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} + ({m^2} - m + 2){x^2} + (3{m^2} + 1)x - 1\) đạt đặc biệt đái bên trên x = - 2 Lúc và chỉ Lúc.
 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz , mang lại mặt mũi cầu \((S):{(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 3)^2} = 27\).
 • Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của \(m\) nhằm phương trình \({\log _3}(x + 3) + m{\log _{\sqrt {x + 3} }}9 = 16\) có nhị nghiệm thỏ
 • Một lớp với 36 ghế đơn được xếp trở thành hình vuông vắn 6x6.
 • Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với mặt mũi phẳng lặng \((ABCD),SA = AB = a,AD = 3a\).
 • Biết \(F(x)\) là một vẹn toàn hàm của \(f\left( x \right) = 4x\left( {1 + \ln x} \right)\) và \(F\left( 1 \right) = 5\).
 • Thể tích khối chóp tứ giác đều phải có toàn bộ những cạnh vì thế \(a\) là :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA