Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều...

Câu hỏi:

20/03/2022 3,939

Đáp án chủ yếu xác

B. 24 Wb

C. 480 Wb

D. 0 Wb

 Xem điều giải

Đáp án A

Từ trải qua diện tích S S với công thức ϕ=BS.cosα = 0,048Wb

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống dây rất dài 50 (cm), diện tích S thiết diện ngang của ống là 10 cm2 gồm 1000 vòng thừng. Hệ số tự động cảm của ống thừng là

Câu 2:

Một khuông thừng với diện tích S 5 cm2 bao gồm 50 vòng thừng. Đặt khuông thừng nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B và tảo khuông theo đuổi từng phía. Từ trải qua khuông có mức giá trị cực lớn là 5.10-3 Wb. Cảm ứng kể từ B có mức giá trị

Xem thêm: 1000 Việt Nam Đồng bằng bao nhiêu Bảng Anh - 1000 VND to GBP

Câu 3:

Một khuông thừng hình chữ nhật ABCD bao gồm đôi mươi vòng cạnh 5 centimet và 4 centimet. Khung bịa nhập kể từ ngôi trường đều B = 3.10-3 T, lối mức độ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông. Quay khuông 60o xung quanh cạnh AB, chừng trở nên thiên kể từ trải qua khuông bằng

Câu 4:

Hai khuông thừng tròn trặn xuất hiện bằng phẳng tuy nhiên song cùng nhau bịa nhập kể từ ngôi trường đều. Khung thừng 1 với 2 lần bán kính đôi mươi centimet và kể từ trải qua nó là 30mWB. Cuộn thừng 2 với 2 lần bán kính 40 centimet, kể từ trải qua nó là

Câu 5:

Một khuông thừng bằng phẳng với diện tích S 10cm2 bịa nhập kể từ ngôi trường đều, mặt mũi bằng phẳng khuông thừng phù hợp với lối chạm màn hình từ 1 góc 30o. Độ rộng lớn kể từ trải qua khuông là 3.10-5 Wb. Cảm ứng kể từ có mức giá trị

Câu 6:

Một khuông thừng phẳng khoảng không đôi mươi cm2, để nhập từ trường đều có vecto cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khuông thừng một góc 300 và có độ lớn 0,138T. Từ trải qua khuông thừng này là

Câu 7:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập một thừng tròn trặn đôi mươi vòng 2 lần bán kính đôi mươi centimet với độ mạnh 10 A thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm những vòng thừng là

Câu 8:

Một hình vuông vắn cạnh 5cm bịa nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 4.10–4 T, kể từ trải qua hình vuông vắn bại liệt vị 5.10–7 WB. Tính góc hợp ý vị véctơ chạm màn hình kể từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông vắn đó

Câu 9:

Cho một mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động E = 16 V, năng lượng điện trở nhập r=2Ω, mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1=2Ω mắc tuy nhiên song với cùng một trở nên trở Rx. thay đổi Rx nhằm năng suất hấp phụ bên trên Rx lớn số 1. Giá trị năng suất này bằng

Câu 10:

Một cuộn thừng với 400 vòng năng lượng điện trở 4Ω , diện tích S từng vòng là 30cm2 đặt cố định và thắt chặt nhập kể từ trường  đều, véc tơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng thiết diện cuộn thừng. Tốc chừng trở nên thiên chạm màn hình kể từ qua chuyện mạch là từng nào nhằm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch là 0,3A?

Câu 11:

Từ trải qua một khuông thừng với dạng Φ=4cos50πt+π2Wb. Biểu thức của suất năng lượng điện động nhập khuông là

Câu 12:

Khi năng lượng điện trở 2Ω nối với cùng một pin tạo ra trở nên mạch kín thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch vị 0,5A. Khi thay cho năng lượng điện trở bên trên vị năng lượng điện trở 5 thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch vị 0,25A. suất năng lượng điện động của pin là

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì

Câu 13:

Một hình chữ nhật với độ dài rộng 3 centimet x 4 centimet bịa nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=5.104T. Vectơ chạm màn hình kể từ phù hợp với mặt mũi bằng phẳng một góc 300.Từ trải qua hình chữ nhật bại liệt là 

Câu 14:

Một hình vuông vắn cạnh 5 centimet bịa nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 8.10-4 T. Từ trải qua hình vuông vắn bại liệt vị 10-6 Wb. Góc hợp ý vị véc - tơ chạm màn hình kể từ với mặt mũi bằng phẳng của hình vuông vắn bại liệt là

Câu 15:

Một khuông thừng dẫn bằng phẳng, dẹt với 200 vòng, từng vòng với diện tích S 600 cm2. Khung thừng tảo đều xung quanh trục ở trong mặt mũi bằng phẳng khuông, nhập một kể từ ngôi trường đều sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với trục tảo và có tính rộng lớn 4,5.10-2 T. Suất năng lượng điện động e nhập khuông với tần số 50 Hz. Chọn gốc thời hạn khi pháp tuyến mặt mũi bằng phẳng khuông phía theo đuổi vectơ chạm màn hình kể từ. Biểu thức của e là