Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 296 m. Biết mảnh vườn có chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính chiều dài và chiề...

Luyện tập

Câu hỏi

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi bởi vì 296 m. tường miếng vườn sở hữu chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 28m. Tính chiều lâu năm và chiều rộng lớn của miếng vườn cơ.

Nguyễn Thu Thủy

25 mon 1 2022 khi 14:58

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 148m,chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 16m.Tính chiều lâu năm,chiều rộng lớn của miếng vườn đó?

Xem chi tiết

Tik Cày

một mảnh vườn hình chữ nhật sở hữu chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 32m chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm tính diện tích S miếng vườn đó

Xem chi tiết

Kim Cúc Đào

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 32m, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm. Tính chừng lâu năm từng cạnh của hình cn

Xem chi tiết

lin phạm

26 mon 9 2023 khi 21:42

bài 1: một mảnh vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 36m chiều rộng lớn bởi vì nửa chiều lâu năm xung quang đãng miếng vườn cơ người tớ trồng cam  cứ cơ hội 3m thì trồng được một cây căn vặn xung xung quanh miếng vườn cơ người tớ trồng được từng nào cây cam?                                                                                                                  bài xích giải             _____________________________________________________________________________________________________________________________________________...

Đọc tiếp

bài 1: một mảnh vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 36m chiều rộng lớn bởi vì nửa chiều lâu năm xung quang đãng miếng vườn cơ người tớ trồng cam  cứ cơ hội 3m thì trồng được một cây căn vặn xung xung quanh miếng vườn cơ người tớ trồng được từng nào cây cam?                                                                                                                  bài xích giải             _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Xem chi tiết

Xem thêm: d%C3%A2u%20t%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch

Nguyễn Thu Thủy

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu diện tích S là 243 m vuông.Tính chu vi của sảnh,hiểu được sảnh cơ sở hữu chiều lâu năm vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn.

Giúp mình nhé!Ai thực hiện được mình tích cho tới.

Xem chi tiết

Nguyenthuyhuong

24 mon 12 2023 khi 13:03

Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 24m, chiều rộng lớn bởi vì 1/3 chiều lâu năm. Trên mảnh đất nền cơ người tớ trồng rau xanh, cứ 2m2 thu hoạch được 10kg rau xanh. Hỏi cả mảnh đất nền cơ thu hoạch được từng nào kilogam rau?

Xem chi tiết

Hà Phạm

24 mon 12 2022 khi 13:32

một hình vuông vắn sở hữu cạnh vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn của hình chữ nhật sở hữu chu vi bởi vì 144 centimet , biết chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12 centimet. Tính chu vi của hình vuông

Xem chi tiết

Phạm Hải Long

Một quần thể vườn hình chữ nhật, nếu như thay đổi chiều rộng lớn trở nên 5m, chiều lâu năm không thay đổi thì diện
tích hạn chế 600m2 , tuy nhiên nếu như thay đổi chiều rộng lớn trở nên 7m, chiều lâu năm không thay đổi thì diện tích S giảm
540m2. Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn và diện tích S quần thể vườn ?
giúp bản thân với!

Xem chi tiết

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các cây gia vị

Trịnh Thị Thu Dương

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chu vi là 336 m chiều lâu năm bởi vì 4/3 chiều rộng lớn Tính diện tích S của thửa ruộng đó

Xem chi tiết