Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn | SGK Toán lớp 5


Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn | SGK Toán lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\) 

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\) 

c)  \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

   Diện tích của hình tròn trụ là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình tròn trụ :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích S hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

a) Bán kính hình tròn trụ là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn trụ là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn trụ là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn trụ là:

Xem thêm: 100+ hình nền Desktop, máy tính 4K Full HD đẹp nhất thế giới

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một phía bàn hình tròn trụ đem nửa đường kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt mũi bàn bởi vì diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r = 45cm\) và bởi vì \(r × r × 3,14.\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mặt mũi bàn hình tròn trụ là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

                 Đáp số: \(6358,5cm^2\).

Lý thuyết

1. Diện tích hình tròn

Quy tắc: Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14\).

                                      \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(2cm\).

Giải:

Diện tích hình tròn trụ tê liệt là:

            \(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích S lúc biết buôn bán kính

Phương pháp: sát dụng công thức: \(S = r \times r \times 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích S lúc biết lối kính

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r = d:2\), tiếp sau đó tính diện tích S theo đuổi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 3: Tính diện tích S lúc biết chu vi

Phương pháp: Tính nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , tiếp sau đó tính diện tích S theo đuổi công thức \(S = r \times r \times 3,14\).

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết diện tích

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S \(S = r \times r \times 3,14\), tớ rất có thể tính tích của nửa đường kính với nửa đường kính theo đuổi công thức: \(r \times r = S:3,14\), tiếp sau đó lập luận nhằm dò la đi ra nửa đường kính \(r\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập luyện

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập luyện công cộng

  Một sợi chão thép được uốn nắn như hình mặt mũi. Tính phỏng nhiều năm của sợi chão.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt

  Kết trái khoáy khảo sát về việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được mang lại bên trên biểu đồ dùng hình quạt mặt mũi. Hãy cho thấy thêm đem từng nào học tập sinh: a) Thích màu xanh lá cây ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích màu sắc tím ?

 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S

  Tính diện tích S của mảnh đất nền đem độ dài rộng theo như hình vẽ mặt mũi. Một khu đất nền đem độ dài rộng theo như hình vẽ sau đây. Tính diện tích S khu đất nền tê liệt.

 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Tính diện tích S mảnh đất nền đem hình dạng như hình vẽ sau đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: Hình ảnh Nền V%c3%a9 M%c3%a1y Bay, V%c3%a9 M%c3%a1y Bay Vector Nền Và Tập Tin Tải về Miễn Phí | Pngtree

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.