Công thức tính chu vi và diện tích hình tứ giác

Tính chu vi và diện tích S hình tứ giác không chỉ là là định nghĩa toán học tập, nhưng mà còn là một góc nhìn cần thiết chung làm rõ hình dạng và độ dài rộng của những tứ giác. Việc dùng công thức này không chỉ là chung tất cả chúng ta triển khai những đo lường và tính toán, mà còn phải phần mềm rộng thoải mái vô bản vẽ xây dựng, design và những câu hỏi hình học tập.

Cách Tính Chu Vi và Diện Tích Hình Tứ Giác

Công Thức Tính Chu Vi Tứ Giác

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi và diện tích hình tứ giác

Chu vi của hình tứ giác được xem vày tổng phỏng lâu năm tứ cạnh:

Chu vi = a + b + c + d

Công Thức Tính Diện Tích Tứ Giác

Diện tích của hình tứ giác hoàn toàn có thể được xem theo đòi những cách thức không giống nhau:

Nếu sở hữu vấn đề về đàng chéo cánh chủ yếu và độ cao ứng với đàng chéo: Diện tích = 0.5 * đàng chéo cánh * độ cao.

Sử dụng công thức Heron khi sở hữu vấn đề về cạnh và góc:

Tính nửa chu vi: p = (a + b + c + d) / 2

Xem thêm: Khối tứ diện đều có mấy mặt phẳng đối xứng. | cungthi.online

Tính diện tích S: S = √(p – a) * (p – b) * (p – c) * (p – d)

Tính Chu Vi và Diện Tích Hình Tứ Giác Bất Kỳ

Tính Chu Vi

Xác lăm le phỏng lâu năm những cạnh: AB, BC, CD, DA.

Tính tổng phỏng lâu năm những cạnh: Phường = AB + BC + CD + DA.

Tính Diện Tích

Sử dụng đàng chéo: Diện tích = 0.5 * đàng chéo cánh * độ cao.

Xem thêm: Hình ảnh hoa Sen trong Phật Giáo đẹp

Sử dụng công thức Heron nếu như sở hữu vấn đề về cạnh và góc.

Lưu Ý: Đối với những tứ giác sở hữu những cạnh ko nằm trong phỏng lâu năm hoặc ko biết phỏng lâu năm đúng mực, cần thiết vấn đề thêm thắt về những góc, đàng chéo cánh hoặc những thông số kỹ thuật không giống nhằm hoàn toàn có thể tính chu vi và diện tích S của tứ giác.

Việc nắm rõ những công thức và cách thức tính này chung học viên và người học tập sở hữu kỹ năng vận dụng linh động trong các việc xử lý những câu hỏi hình học tập sở hữu tương quan cho tới tứ giác.