Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình hộp chữ nhật | SGK Toán lớp 5


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b, độ cao c. a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm. b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình hộp chữ nhật | SGK Toán lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b, độ cao c.

a) a = 5cm;       b = 4cm;        c = 9cm.

b) a = 1,5m;      b = 1,1m;      c = 0,5m.

c) a = \(\dfrac{2}{5}\)dm;      b = \(\dfrac{1}{3}\)dm;     c = \(\dfrac{3}{4}\)dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

        V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bại là: 

       V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

       V = \(\dfrac{2}{5}\) x \(\dfrac{1}{3}\) x \(\dfrac{3}{4}\) = \(\dfrac{1}{10}\) (dm3)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính thể tích của khối mộc đem dạng như hình bên: 

Phương pháp giải:

Chia khối mộc trở nên những hình vỏ hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo đòi công thức  V = a x  b x c

(a, b, c là phụ thân độ dài rộng của hình vỏ hộp chữ nhật), kể từ bại suy đi ra thể tích khối mộc thuở đầu.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Chia khối mộc trở nên nhị hình vỏ hộp chữ nhật A và B như hình bên dưới đây:

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật A là: 

12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật A là: 

 8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật B là:

15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối mộc là:

240 + 450 = 690 (cm3)

               Đáp số: 690cm3.

Cách 2:

Chia khối mộc trở nên nhị hình vỏ hộp chữ nhật C và D như hình bên dưới đây:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C là:

12 × 8 × 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) × 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối mộc là: 

480 + 210 = 690 (cm3)

               Đáp số: 690cm3.

Cách 3: Xem hình vẽ mặt mũi dưới:

Chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 – 8 = 7 (cm)

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật E là:

7× 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của tất cả khối mộc và hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 × 12 × 5 = 900 (cm3)

Thể tích của khối mộc là:

Xem thêm: máy giặt tiếng anh là gì

900 – 210 = 690 (cm3)

               Đáp số: 690cm3.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính thể tích của hòn đá ở trong bể nước theo như hình bên dưới đây:

Phương pháp giải:

Cách 1: Thể tích hòn đá = Tổng thể tích hòn đá và nước - thể tích nước nhập bể 

Cách 2: Thể tích của hòn đá vày thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật (phần nước dưng lên) đem chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 10cm và độ cao là: 7 - 5 = 2 (cm). 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Thể tích nước nhập bể là:

      10 × 10 × 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

      10 × 10 × 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

      700 – 500 = 200 (cm3)

                                      Đáp số: 200cm3

Cách 2:

Chiều cao của phần nước nhấc lên là:

       7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước nhấc lên là:

      10 × 10 × 2 = 200 (cm3)

Thể tích nước nhấc lên đó là thể tích hòn đá.

                                      Đáp số: 200cm3.

Lý thuyết

1. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Quy tắc: Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Lưu ý: Chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn đó là diện tích S lòng. Vậy rất có thể tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng phương pháp lấy diện tích S lòng nhân với độ cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm \(12cm\), chiều rộng lớn \(5cm\) và độ cao \(8cm\).

Giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

            \(12 \times 5 \times 8 = 480\;(c{m^3})\)

                        Đáp số: \(480c{m^3}\).

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lúc biết phụ thân kích thước

Phương pháp: Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Dạng 2: Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp: Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật phân chia mang đến diện tích S lòng.

                                \(c = V:(a \times b)\).

Dạng 3: Tính diện tích S lòng lúc biết thể tích

Phương pháp: Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật vày thể tích mang đến cho độ cao.

                                \(a \times b = V:c\).

Dạng 4: Toán đem lời nói văn (thường tính thể tích nước, độ cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài xích, xác lập dạng toán và đòi hỏi của đề bài xích rồi giải việc bại.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 122, 123 Thể tích hình lập phương

  Viết số đo phù hợp nhập dù trống:Một khối kim mô hình lập phương đem cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại bại khối lượng 15kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại bại khối lượng từng nào ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 trang 123 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một hình lập phương đem cạnh 2,5cm. Tính diện tích S một phía, diện tích S toàn phần và thể tích của hình lập phương bại.

 • Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập dượt cộng đồng

  Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6 Vậy : 15% của 120 là 18. a) Hãy viết lách số phù hợp nhập điểm chấm nhằm mò mẫm 17,5% của 240 theo đòi phương pháp tính của doanh nghiệp Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... Vậy : 17,5% của 240 là ... b) Hãy tính 35% của 520 và nêu phương pháp tính.

 • Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu

  Trong những hình tiếp sau đây đem hình nào là là hình trụ ? Đồ vật nào là tiếp sau đây đem hình dáng cầu?

 • Toán lớp 5 trang 127 Luyện tập dượt cộng đồng

  Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) đem AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B tớ được nhị hình tam giác ABD và BDC. a) Tính diện tích S từng hình tam giác bại. b) Tính tỉ số Phần Trăm của diện tích S hình tam giác ABD và diện tích S hình tam giác BDC.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: Chả giò tiếng Anh là gì? Các cụm từ đi với spring rolls

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.