Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai lớp 9 (hay, chi tiết).

Bài viết lách Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị lớp 9 hoặc, cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ kỹ năng và kiến thức trọng tâm Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị.

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị lớp 9 (hay, chi tiết)

Bạn đang xem: Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai lớp 9 (hay, chi tiết).

Bài giảng: Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị - Thầy Đinh Trường Giang (Giáo viên VietJack)

A. Lý thuyết

1. Công thức nghiệm

Quảng cáo

Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và biệt thức Δ = b2 - 4ac

    + Nếu Δ > 0 thì phương trình với nhị nghiệm phân biệt

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị - Lý thuyết Toán lớp 9 không thiếu nhất

    + Nếu Δ = 0 thì phương trình với nghiệm kép là Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị - Lý thuyết Toán lớp 9 không thiếu nhất

    + Nếu Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý: Nếu phương trình ax2 bx + c = 0 (a ≠ 0) với a và c ngược vết, tức là ac < 0. Khi bại tớ với Δ = b2 - 4ac > 0 ⇒ Phương trình luôn luôn với nhị nghiệm phân biệt

2. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Giải phương trình x2 - 5x + 4 = 0

Lời giải:

    + Tính Δ = (-5)2 - 4.4.1 = 25 - 16 = 9 > 0

    + Do Δ > 0 , phương trình với nhị nghiệm là:

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị - Lý thuyết Toán lớp 9 không thiếu nhất

Vậy phương trình với nhị nghiệm là x1 = 4; x2 = 1

Câu 2: Giải phương trình 5x2 - x + 2 = 0

Quảng cáo

Lời giải:

    + Tính Δ = (-1)2 - 4.5.2 = -39 < 0

    + Do Δ < 0, phương trình tiếp tục mang lại vô nghiệm

Vậy phương trình tiếp tục mang lại vô nghiệm

Câu 3: Giải phương trình x2 - 4x + 4 = 0.

Lời giải:

    + Tính Δ = (-4)2 - 4.4.1 = 16 - 16 = 0.

    + Do Δ = 0, phương trình với nghiệm kép là x1 = x2 = -4/(2.1) = 2

Vậy phương trình với nghiệm kép là x = 2

B. Bài luyện tự động luận

Câu 1: Giải phương trình x2 + 14x + 49 = 0; x2 - 2x - 5 = 0

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 9 với đáp án

Quảng cáo

Câu 2: Cho phương trình -x2 + 2x + 20172017 = 0 . Không giải phương trình, hãy cho biết thêm phương trình tiếp tục mang lại với từng nào nghiệm?

Lời giải:

Ta có: Δ=b2 - 4ac

Nhận thấy: b2 > 0; ac = -20172017 < 0 ⇒ -4ac > 0

Do đó: Δ = b2 - 4ac > 0

⇒ Phương trình tiếp tục mang lại với nhị nghiệm phân biệt

Vậy phương trình tiếp tục mang lại với nhị nghiệm phân biệt

Quảng cáo

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 3. Cho phương trình – 2x2 + 2 = – 3(x + 1). hiểu rằng phương trình với nhị nghiệm x1, x2. Hãy tính x1 + x2.

Hướng dẫn giải

Ta với phương trình – 2x2 + 2 = – 3(x + 1) hoặc – 2x2 + 3x + 5 = 0

Có: ∆ = 32 – 4.( – 2).5 = 49 > 0

Khi bại, phương trình với nhị nghiệm là:

x1=-3+492.(-2)=-1, x2=-3-492.(-2)=52

Vậy x1+x2=(-1)+52=32

Bài 4. Xác ấn định những thông số a, b, c và tính biệt thức ∆ rồi mò mẫm nghiệm của phương trình:

a) x2 - x - 11 = 0;

b) -5x2 - 4x + 1 = 0;

Xem thêm: Ảnh Anime Lofi - Thư Giãn Với Không Gian Nghệ Thuật Độc Đáo - Việt Nam Fine Art - Tháng Tư - 2024

c) 3x2 - 23x + 1 = 0;

d) 3x2-(1-3)x-1=0.

Hướng dẫn giải

a) x2 - x - 11 = 0 với a = 1, b = – 1, c = – 11.

Có: ∆ = (– 1)2 – 4.1.( – 11) = 45 > 0

Khi bại, phương trình với nhị nghiệm là:

x1=1+452.1=1+352, x2=1-452.1=1-352

b) -5x2 - 4x + 1 = 0 với a = – 5, b = – 4, c = 1.

Có: ∆ = (– 4)2 – 4.( – 5).1 = 36 > 0

Khi bại, phương trình với nhị nghiệm là:

x1=4+362.(-5)=-1, x2=4-362.(-5)=15

c) 3x2 - 23x + 1 = 0 với a = 3, b = - 23, c = 1.

Có ∆ = (- 23)2 - 4.3.1 = 0

Khi bại, phương trình với nghiệm là x=--232.3=33

d) 3x2-(1-3)x-1=0 có a=3, b=-(1-3), c=1

Có =[-(1-3)]2-4.3.1=4-63<0

Khi bại, phương trình vô nghiệm.

Bài 5. Với độ quý hiếm này của m thì phương trình 4x2 + m2x + 4m = 0 với nghiệm x = 1?

Hướng dẫn giải

Vì phương trình 4x2 + m2x + 4m = 0 với nghiệm x = 1 nên tớ thay cho x = 1 nhập phương trình:

4.12 + m2.1 + 4m = 0 hoặc m2 + 4m + 4 = 0

Như vậy, tớ với phương trình mới nhất là m2x + 4m = 0 với ẩn là m.

Ta có: m2 + 4m + 4 = 0

Có: ∆ = 42 – 4.1.4 = 0

Khi bại, phương trình với nghiệm là: m = -42.1=-2

Vậy độ quý hiếm này của m là – 2 thì phương trình 4x2 + m2x + 4m = 0 với nghiệm x = 1.

Bài 6. Sử dụng công thức nghiệm, xác lập số nghiệm của phương trình:

a) 7x2 – 9x + 2 = 0;

b) 23x2 – 9x – 32 = 0;

c) 1975x2 + 4x – 1979 = 0;

d) 31,1x2 – 50,9x + 19,8 = 0.

Bài 7. Cho phương trình mx2 – 4(m – 1)x + 4m + 8 = 0. Tình những độ quý hiếm của m nhằm phương trinh:

a) Có nhị nghiệm phân biệt;

b) Có nghiệm kép;

c) Vô nghiệm.

Bài 8. Tìm độ quý hiếm của m nhằm phương trình mx2 – 3(m + 1)x + m2 – 13m – 4 = 0 với cùng 1 nghiệm là – 2. Hãy mò mẫm nghiệm còn sót lại.

Bài 9. Giải và biện luận những phương trình sau:

a) (m – 3)x2 – 2mx + m – 6 = 0;

b) mx2 + (2m – 1)x + m + 2 = 0.

Bài 10. Cho nhị phương trình x2 + x – m = 0 và x2 – mx + 1 = 0. Tìm những độ quý hiếm của thông số m để:

a) Hai phương trình với nghiệm chung;

b) Hai phương trình tương tự.

Xem thêm thắt lý thuyết và những dạng bài bác luyện Toán lớp 9 với tiếng giải hoặc khác:

 • Lý thuyết Bài 5: Công thức sát hoạch gọn gàng (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Công thức sát hoạch gọn
 • Lý thuyết Bài 6: Hệ thức Vi-ét và phần mềm (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 6 (có đáp án): Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • Lý thuyết Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc nhị (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 7 (có đáp án): Phương trình quy về phương trình bậc hai

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập với đáp án với không thiếu Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.