ĐK học Toán: 0946 - 108 - 57979 - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên

Trong quy trình giảng dạy dỗ và thực hiện toán, tôi tiếp tục khối hệ thống được một trong những cách thức giải phương trình nghiệm nguyên vẹn, hy vọng sẽ hỗ trợ những em học viên biết lựa lựa chọn cách thức phù hợp Khi giải Việc loại này.

Phương pháp 1 : Đưa về dạng tích

Bạn đang xem: ĐK học Toán: 0946 - 108 - 57979 - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên

Biến thay đổi phương trình về dạng : vế trái khoáy là tích của những nhiều thức chứa chấp ẩn, vế cần là tích của những số nguyên vẹn.

Thí dụ 1 : Tìm nghiệm nguyên vẹn của phương trình :

y3 - x3 = 91 (1)

Lời giải : (1) tương tự với (y - x)(x2 + xy + y2) = 91 (*)

Vì x2 + xy + y2 > 0 với từng x, nó nên kể từ (*) => nó - x > 0.

Mặt không giống, 91 = 1 x 91 = 7 x 13 và nó - x ; x2 + xy + y2 đều nguyên vẹn dương nên tớ với tư năng lực sau :

y - x = 91 và x2 + xy + y2 = 1 ; (I)

y - x = 1 và x2 + xy + y2 = 91 ; (II)

y - x = 3 và x2 + xy + y2 = 7 ; (III)

y - x = 7 và x2 + xy + y2 = 13 ; (IV)

Đến trên đây, Việc coi như được giải quyết và xử lý.

Phương pháp 2 : Sắp trật tự những ẩn

Nếu những ẩn x, nó, z, ... với tầm quan trọng đồng đẳng, tớ rất có thể fake sử x ≤ nó ≤ z ≤ ... nhằm lần những nghiệm vừa lòng ĐK này. Từ tê liệt, người sử dụng phép tắc thiến nhằm => những nghiệm của phương trình tiếp tục mang đến.

Thí dụ 2 : Tìm nghiệm nguyên vẹn dương của phương trình :

x + nó + z = xyz (2).

Lời giải :

Do tầm quan trọng đồng đẳng của x, nó, z vô phương trình, trước không còn tớ xét x ≤ nó ≤ z.

Vì x, nó, z nguyên vẹn dương nên xyz ≠ 0, bởi x ≤ nó ≤ z => xyz = x + nó + z ≤ 3z => xy ≤ 3 => xy nằm trong {1 ; 2 ; 3}.

Nếu xy = 1 => x = nó = 1, thay cho vô (2) tớ với : 2 + z = z, bất hợp lí.

Nếu xy = 2, bởi x ≤ nó nên x = 1 và nó = 2, thay cho vô (2), => z = 3.

Nếu xy = 3, bởi x ≤ nó nên x = 1 và nó = 3, thay cho vô (2), => z = 2.

Vậy nghiệm nguyên vẹn dương của phương trình (2) là những thiến của (1 ; 2 ; 3).

Thí dụ 3 : Tìm nghiệm nguyên vẹn dương của phương trình :

1/x + 1/y + 1/z = 2 (3)

Lời giải : Do tầm quan trọng đồng đẳng của x, nó, z, trước không còn tớ xét x ≤ nó ≤ z. Ta với :

2 = 1/x + 1/y + 1/z ≤ 3.1/x => x ≤ 3/2 => x = 1.

Thay x = 1 vô (3) tớ với :

1/y + 1/z + 1 = 2 => 1 = 1/y + 1/z ≤ 2/y => nó ≤ 2

=> nó = 1 => 1/z = 0 (vô lí)

hoặc nó = 2 => 1/z = 2 => z = 2.

Vậy nghiệm nguyên vẹn dương của phương trình (3) là những thiến của (1 ; 2 ; 2).

Phương pháp 3 : Sử dụng đặc thù phân tách hết

Phương pháp này dùng đặc thù phân tách không còn nhằm chứng tỏ phương trình vô nghiệm hoặc lần nghiệm của phương trình.

Thí dụ 4 : Tìm nghiệm nguyên vẹn của phương trình :

x2 - 2y2 = 5 (4)

Lời giải : Từ phương trình (4) tớ => x cần là số lẻ. Thay x = 2k + 1 (k nằm trong Z) vô (4), tớ được :

4k2 +4k + 1 - 2y2 = 5

Xem thêm: Cổ Phiếu Tiếng Anh Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Cổ Phiếu

tương đương 2(k2 + k - 1) = y2

=> y2 là số chẵn => nó là số chẵn.

Đặt nó = 2t (t nằm trong Z), tớ với :

2(k2 + k - 1) = 4t2

tương đương k(k + 1) = 2t2 + 1 (**)

Nhận xét : k(k + 1) là số chẵn, 2t2 + một là số lẻ => phương trình (**) vô nghiệm.

Vậy phương trình (4) không tồn tại nghiệm nguyên vẹn.

Thí dụ 5 : Chứng minh rằng ko tồn bên trên những số nguyên vẹn x, nó, z vừa lòng :

x3 + y3 + z3 = x + nó + z + 2000 (5)

Lời giải : Ta với x3 - x = (x - 1).x.(x + 1) là tích của 3 số nguyên vẹn thường xuyên (với x là số nguyên). Do tê liệt : x3 - x phân tách không còn mang đến 3.

Tương tự động y3 - nó và z3 - z cũng phân tách không còn mang đến 3. Từ tê liệt tớ với : x3 + y3 + z3 - x - nó - z phân tách không còn mang đến 3.

Vì 2000 ko phân tách không còn mang đến 3 nên x3 + y3 + z3 - x - nó - z ≠ 2000 với từng số nguyên vẹn x, nó, z tức là phương trình (5) không tồn tại nghiệm nguyên vẹn.

Thí dụ 6 : Tìm nghiệm nguyên vẹn của phương trình :

xy + x - 2y = 3 (6)

Lời giải : Ta với (6) tương tự y(x - 2) = - x + 3. Vì x = 2 ko vừa lòng phương trình nên (6) tương tự với:

y = (-x + 3)/(x - 2) tương tự nó = -1 + 1/(x - 2).

Ta thấy : nó là số nguyên vẹn tương tự với x - 2 là ước của một hoặc x - 2 = 1 hoặc x - 2 = -1 tương tự với x = 1 hoặc x = 3. Từ tê liệt tớ với nghiệm (x ; y) là (1 ; -2) và (3 ; 0).

Chú ý : cũng có thể người sử dụng cách thức 1 nhằm giải Việc này, nhờ fake phương trình (6) về dạng : x(y + 1) - 2(y + 1) = 1 tương tự (x - 2)(y + 1) = 1.

Phương pháp 4 : Sử dụng bất đẳng thức

Dùng bất đẳng thức nhằm nhận xét một ẩn này tê liệt và kể từ sự nhận xét này => những độ quý hiếm nguyên vẹn của ẩn này.

Thí dụ 7 : Tìm nghiệm nguyên vẹn của phương trình :

x2 - xy + y2 = 3 (7)

Lời giải :

(7) tương tự với (x - y/2)2 = 3 - 3y2/4

Vì (x - y/2)2 ≥ 0 => 3 - 4y2/4 ≥ 0

=> -2 ≤ nó ≤ 2 .

Lần lượt thay cho nó = -2 ; 2 ; -1 ; 1 ; 0 vô phương trình nhằm tính x. Ta với những nghiệm nguyên vẹn của phương trình là :

(x ; y) nằm trong {(-1 ; -2) ; (1 ; 2) ; (-2 ; -1) ; (2 ; 1) ; (-1 ; 1) ; (1 ; -1)}.

Chắc chắn còn nhiều cách thức nhằm giải phương trình nghiệm nguyên vẹn và còn nhiều tỉ dụ thú vị không giống. Mong chúng ta kế tiếp trao thay đổi về yếu tố này. Các các bạn cũng test giải một trong những phương trình nghiệm nguyên vẹn tại đây :

Bài 1 : Giải những phương trình nghiệm nguyên vẹn :

a) x2 - 4 xy = 23 ;

b) 3x - 3y + 2 = 0 ;

c) 19x2 + 28y2 =729 ;

d) 3x2 + 10xy + 8y2 = 96.

Bài 2 : Tìm x, nó nguyên vẹn dương vừa lòng :

a) 4xy - 3(x + y) = 59 ;

Xem thêm: Anh Là Ai? - Dick, DT Tập Rap, UMIE, RAP VIỆT - NhacCuaTui

b) 5(xy + yz + zx) = 4xyz ;

c) xy/z + yz/x + zx/y = 3 ;

d) 1/x + 1/y + 1/z = 1/1995.