Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sin2x (Miễn phí)

Câu hỏi:

20/08/2019 139,418

Bạn đang xem: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sin2x (Miễn phí)

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=sin 2x

A. sin2xdx=-12cos2x+C

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn A.

sin2xdx=12sin2xd(2x)=-12cos2x+C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=sin3x.cosx.

A. f(x)dx=sin4x4+C

B. f(x)dx=-sin4x4+C

C. f(x)dx=sin2x2+C

D. f(x)dx=-sin2x2+C

Câu 2:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=2x+1.

A. f(x)dx=122x+1+C

B. f(x)dx=232x+12x+1+C

C. f(x)dx=-132x+1+C

D. f(x)dx=132x+12x+1+C

Câu 3:

Tính 1sin2 x cos2 xdx  

A. tan x-cot 2x+C

Xem thêm: Thuyết tam giác tình yêu của Sternberg và 7 loại hình thái tình yêu

B. cot 2x+C

C. tan 2x-x+C

D. tan x-cot x+C

Câu 4:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số sau 1x2-3x+2dx

A. lnx+2x+1+C

B. lnx-1x-2+C

C. lnx+2x-1+C

D. lnx-2x-1+C

Câu 5:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=2x.3-2x.

A. f(x)dx=23x.1ln2-ln9+C

B. f(x)dx=92x.1ln2-ln9+C

C. f(x)dx=29x.1ln2-ln9+C

D. f(x)dx=29x.1ln2+ln9+C

Câu 6:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=1+tan2x2.

A. fxdx=2tanx2+C

B. fxdx=tanx2+C

C. fxdx=12tanx2+C

D. fxdx=-2tanx2+C

Xem thêm: Công thức bảo toàn electron hay nhất - Hóa học lớp 10