Tìm nguyên hàm của hàm số $I=\int{\tan }x\ln \left( \cos x \right)dx$

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số $I=\int{\tan }x\ln \left( \cos x \right)dx$

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số \(I = \int {\tan x.\ln \left( {\cos x} \right)dx} \).

Bạn đang xem: Tìm nguyên hàm của hàm số $I=\int{\tan }x\ln \left( \cos x \right)dx$

A. \(\dfrac{{{{\ln }^2}\left( {\cos x} \right)}}{2} + C.\)

Xem thêm: Tờ khai hải quan tiếng Anh

Xem thêm: 7 hình nền đẹp bầu trời gợi cảm hứng cho những ngày mưa gió

B. \( - \dfrac{{{{\ln }^2}\left( {\cos x} \right)}}{2} + C.\)

C. \({\ln ^2}\left( {\cos x} \right) + C.\)

D. \( - 2{\ln ^2}\left( {\cos x} \right) + C.\)