Tìm nguyên hàm F(x)= nguyên hàm của sin^2 2x dx F(x)= 1/2 x- 1/8 cos4x (Miễn phí)

Câu hỏi:

20/10/2021 32,080

Bạn đang xem: Tìm nguyên hàm F(x)= nguyên hàm của sin^2 2x dx F(x)= 1/2 x- 1/8 cos4x (Miễn phí)

Tìm nguyên vẹn hàm Fx=sin22xdx

B. Fx=12x18sin4x+C

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Tìm nguyên vẹn hàm F(x)= nguyên vẹn hàm của sin^2 2x dx F(x)= một nửa x- 1/8 cos4x (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng hàm số f(x) = ax2+bx+c vừa lòng 01fxdx=72, 02fxdx=2 và  03fxdx=132(với a, b, c). Giá trị của biểu thức P=a+b+c là

A. P=34

B. P=43

C. P=43

D. P=34 

Câu 2:

Một cấp cho số nằm trong (un) với u1=12, d=12 có dạng khai triển này sau đây

A. 12;0;1;12;1;...

B. 12;0;12;0;12...

C. 12;1;32;2;52;...  

D. 12;0;12;1;32;...  

Câu 3:

Gọi S là diện tích S hình phẳng phiu số lượng giới hạn vì chưng những lối 2my=x2, 2mx=y2, (m>0). Giá trị của m nhằm S=3 là

A. m=32

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Nội Thất (2024 mới) - EnglishCentral Blog

B. m=2 

C. m=3 

D. m=12 

Câu 4:

Bất phương trình 2log34x3+log192x+322 có nghiệm là

A. x>34

B. 38x3

C. 34<x3

D. 38<x<3 

Câu 5:

Gọi z1, z2 là nhị nghiệm phức của phương trình z22z+2=0. Tính M=z1100+z2100.

A. M=251

B. M=251

C. M=251i

D. M=250 

Câu 6:

Trong không khí Oxyz, cho tới tía điểm A(0;1;2); B(2;-2;1); C(-2;0;1) và mặt mày phẳng phiu (P): 2x+2y+z-3=0. Gọi M(a;b;c) là vấn đề nằm trong (P) sao cho tới MA=MB=MC. Giá trị của a2+b2+c2 bằng

A. 39 

B. 63  

C. 62 

D. 38  

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì