Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí (hay, chi tiết).

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí (hay, chi tiết)

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí (hay, chi tiết).

- Khả năng thể hiện nay : Biểu trang bị tròn trĩnh tế bào mô tả được cơ cấu tổ chức, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu trang bị tròn trĩnh Lúc “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu trang bị cột thông thường bắt gặp : Biểu trang bị tròn trĩnh đơn, tròn trĩnh sở hữu buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu trang bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Một số công cụ cố dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài bác cho rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tao nên thay đổi lịch sự số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng xoay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu trang bị nên như là nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những lối tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không hề thiếu số liệu lên biểu trang bị, tỉ trọng % nào là vượt lên trên nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu trang bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu trang bị.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu trang bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật mang đến phiên bản trang bị.

- Hình tròn trĩnh (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách nhận xét biểu đồ tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan cơ cấu tổ chức tổng quát mắng lớn số 1.

- So sánh là dòng sản phẩm nào là nhất, nhì, thân phụ,… và cho biết thêm đối sánh Một trong những nhân tố (gấp bao nhiêu thứ tự hoặc tầm thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một số trong những lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhị vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là thân phụ hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét dòng sản phẩm cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như sở hữu thân phụ vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, thân phụ,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như như là nhau thì tao gom nói chung cho những năm một thứ tự thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến Kết luận về ông tơ đối sánh Một trong những nhân tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu trang bị.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Lúc vẽ biểu trang bị tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trĩnh ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không bám theo quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cuối phía trái kim 12h).

- Các nhân tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn trực thuộc biểu trang bị.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu trang bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu trang bị tròn

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau Một trong những điểm.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là điểm II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là điểm I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy điểm I hạn chế và điểm II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành cty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự đầy đủ, tiến bộ.

Xem thêm: 1000 Việt Nam Đồng bằng bao nhiêu Bảng Anh - 1000 VND to GBP

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác phân bám theo ngành kinh tế tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó bám theo ngành kinh tế tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở VN tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân bám theo ngành kinh tế tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây đắp và cty, vô cơ tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây đắp tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì công việc Đổi mới mẻ, nền kinh tế tài chính của VN trở nên tân tiến nhanh chóng nên sẽ tạo nên đi ra được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ thành quả của quy trình di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng điểm cty trở nên tân tiến mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu yêu cầu càng ngày càng tăng mang đến tạo ra và cuộc sống nên tiếp tục hấp dẫn tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân bám theo ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân bám theo ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế tự yêu cầu rộng lớn về thực phẩm mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được đất nước quan hoài, cty ko thiệt sự trở nên tân tiến mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương đem chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, hiệu quả của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết canh ty tập luyện tài năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị cột Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị lối Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị miền Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị phối kết hợp Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã sở hữu lời nói giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn bám theo cấu hình đi ra đề đua Trắc nghiệm mới mẻ khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.