Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp

hint-header

Cập nhật ngày: 11-07-2022

Bạn đang xem: Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp


Chia sẻ bởi: Cong Minh Nguyen


Phương trình tổng quát mắng của quy trình hô hấp

C6H12O6 + 12O2 12CO2 + 12 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP).

B

6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6O2 + Năng lượng (nhiệt + ATP).

C

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) .

D

6CO2 + 12H2O C6H12O6+ 6O2 + 6H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) .

Chủ đề liên quan

Nơi ra mắt thở mạnh mẽ nhất ở thực vật là

Cho những ý sau
(1) Hô hấp lưu giữ nhiệt độ phỏng tiện lợi cho những hoạt động và sinh hoạt sinh sống của cây.
(2) Cung cung cấp tích điện bên dưới dạng ATP cho những hoạt động và sinh hoạt sinh sống của cây.
(3) Tạo đi ra những thành phầm trung gian trá cho những quy trình tổ hợp những hóa học cơ học không giống nhập khung hình.
(4) Cung cung cấp tích điện mang đến từng hoạt động và sinh hoạt sinh sống, điều tiết không gian.
Chọn ý đích về tầm quan trọng của thở so với khung hình thực vật:

Trong tế bào điểm xẩy ra quy trình đàng phân là

Chu trình Crep ra mắt trong

Các quá trình của thở tế bào ra mắt theo dõi trật tự động

A

Chu trình crep → Đường phân → Chuối chuyền electron thở.

B

Đường phân → Chuỗi chuyền electron thở → Chu trình Crep.

C

Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền electron thở.

D

Chuỗi chuyền electron thở → Chu trình Crep → Đường phân.

Quá trình lên men và thở hiếu khí với quá trình cộng đồng là

Kết trái ngược thở hiếu khí (phân giải hiếu khí), từ là một phân tử glucôzơ giải hòa

Kết trái ngược thở kị khí (phân giải kị khí), từ là một phân tử glucôzơ giải hòa được

Hô hấp hiếu khí với ưu thế rộng lớn đối với thở kị khí vì

A

thu thập được rất nhiều tích điện rộng lớn.

B

dẫn đến thành phầm là CO2 và H2O.

C

cần thiết O2 còn kị khí ko cần thiết O2.

Khi nào là nhập tế bào ra mắt sự phân giải hiếu khí, phân giải kị khí?

A

Khi với glucôzơ thì thở hiếu khí và Khi không tồn tại glucôzơ thì xẩy ra phân giải kị khí.

B

Khi có tương đối nhiều CO2 thì xẩy ra quy trình kị khí, Khi không tồn tại CO2 thì xẩy ra phân giải hiếu khí.

C

Khi thiếu thốn O2 xẩy ra phân giải hiếu khí và với đầy đủ O2 thì xẩy ra phân giải kị khí.

D

Khi thiếu thốn O2 xẩy ra phân giải kị khí và với đầy đủ O2 thì xẩy ra phân giải hiếu khí.

Trong những ví dụ tại đây, ví dụ nào là thể hiện tại sự lên men ra mắt ở khung hình thực vật?

Xem thêm: Cộng đồng hỏi đáp - giainhanh.vn

Các tế bào non với con số ti thể nhiều hơn thế nữa đối với những tế bào không giống vì thế những tế bào non

A

chứa chấp lượng nước nhập hóa học vẹn toàn sinh rất rộng lớn.

B

với quy trình đồng hóa yếu ớt, phân giải mạnh.

C

chứa đựng nhiều nhân tố khoáng vi lượng nên xúc tác enzim phân giải mạnh.

D

với quy trình trao thay đổi hóa học mạnh, rất cần phải hỗ trợ nhiều tích điện.

Quá trình thở sáng sủa là quy trình hít vào ........ và giải hòa .......

Hô hấp sáng sủa xẩy ra ở

D

thực vật C4 và thực vật CAM.

Hô hấp sáng sủa xẩy ra với việc nhập cuộc của 3 bào quan:

A

Ti thể, lục lạp, ribôxôm.

B

Ti thể, lục lạp, máy bộ Gôngi.

C

Ti thể, lizôxôm, lục lạp.

D

Lục lạp, perôxixôm, ti thể.

Quá trình thở bị khắc chế Khi độ đậm đặc CO2 cao hơn

Ý nào là không đúng với chân thành và ý nghĩa của hô hấp

A

giải pháp đảm bảo sản phẩm nông nghiệp và đỡ đần cây cỏ.

B

cho thấy nguyên vật liệu thở là group hóa học gì.

C

hoàn toàn có thể Review được hiện tượng thở của cây.

D

xác lập được độ mạnh quang quẻ ăn ý của cây.

Phương trình tổng quát mắng của quy trình hô hấp

A

C6H12O6 + 12O2 12CO2 + 12 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP).

B

6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6O2 + Năng lượng (nhiệt + ATP).

C

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) .

D

Xem thêm: Đường trung tuyến tam giác : Kiến thức cơ bản mà bạn nên biết

6CO2 + 12H2O C6H12O6+ 6O2 + 6H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) .

Nơi ra mắt thở mạnh mẽ nhất ở thực vật là

Cho những ý sau
(1) Hô hấp lưu giữ nhiệt độ phỏng tiện lợi cho những hoạt động và sinh hoạt sinh sống của cây.
(2) Cung cung cấp tích điện bên dưới dạng ATP cho những hoạt động và sinh hoạt sinh sống của cây.
(3) Tạo đi ra những thành phầm trung gian trá cho những quy trình tổ hợp những hóa học cơ học không giống nhập khung hình.
(4) Cung cung cấp tích điện mang đến từng hoạt động và sinh hoạt sinh sống, điều tiết không gian.
Chọn ý đích về tầm quan trọng của thở so với khung hình thực vật: